Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
#EUregionsweek: EU-ledare och lokala ledare efterlyser ‎ en sammanhållen, hållbar och inkluderande framtid för EU  

Solidaritet, hållbarhet och ett Europa närmare medborgarna var de tre viktigaste ämnena när Europeiska veckan för regioner och städer 2019 inleddes. I närvaro av över 600 lokala och regionala politiker, EU-politiker, experter och forskare uppmanade Europeiska regionkommitténs ordförande Karl-Heinz Lambertz, Europaparlamentets vice talman Klára Dobrev, kommissionsledamot Elżbieta Bieńkowska och fem unga folkvalda politiker till större europeisk solidaritet och starkare regionala investeringar för att skapa en bättre framtid för alla medborgare.

I år hålls Europeiska veckan för regioner och städer vid en politisk vändpunkt för EU. Med det nya Europaparlamentet på plats och Europeiska kommissionen som inleder en ny mandatperiod är EU:s dagordning starkt inriktad på att fastställa unionens framtida prioriteringar, bland annat ett mer socialt inkluderande Europa, ett hållbart Europa och ett Europa närmare medborgarna. Den veckolånga konferensen anordnas också samtidigt som medlemsstaterna fortsätter att förhandla om nästa långsiktiga EU-budget för 2021–2027, som kommer att avgöra hur mycket EU-investeringar som kommer att anslås till dessa prioriteringar under de kommande åren.

Karl-Heinz Lambertz , Europeiska regionkommitténs ordförande, sade: ” Under årens lopp har EU:s regionalpolitik förändrats som svar på de nya utmaningar som EU står inför i dag. EU:s sammanhållningspolitik – som förser regionerna och städerna med de investeringar som de behöver för att behandla frågor såsom klimatförändringar, social delaktighet och ojämlikhet – måste även fortsättningsvis stå i centrum för EU. Vid sidan av stabila investeringar måste EU så fort som möjligt se över hur dess lagar stiftas genom att ge de lokala och regionala myndigheterna – som ansvarar för att genomföra 70 % av EU:s lagstiftning – en verklig plats i EU:s beslutsprocess.”

Klára Dobrev , Europaparlamentets vice talman, sade: ” Vi går in i en ny era. Politiker har alltid stått inför dilemmat att förena sina kortsiktiga politiska intressen med verkliga långsiktiga mål. Nya spelare har dock tagit plats på, och förändrat, scenen. De är unga, energiska och entusiastiska, och de är medvetna om det hot som klimatförändringarna utgör. Från och med nu kommer de folkvalda politikernas framtid till stor del att bero på deras förmåga att bemöta detta enorma hot mot mänskligheten. Med andra ord kommer de att tvingas att göra mycket mer. Och jag kommer att vara er bundsförvant i denna kamp.

Under debatten sade Elżbieta Bieńkowska , kommissionsledamot med ansvar för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag, följande: ” Sammanhållningspolitiken handlar om solidaritet och en bättre framtid för alla medborgare. Den nya sammanhållningspolitiken för 2021–2027 kommer att kräva att alla engagerar sig i den nya finansieringsperioden och levererar tillsammans. Sammanhållningspolitiken måste fortsätta att stärka regionerna och städerna, som befinner sig i främsta ledet för ett hållbart Europa genom att se till att vi är redo att begränsa klimatförändringarna och anpassa oss till dem .”

I diskussionen deltog även fem unga politiker som företrädare för de över 100 unga folkvalda politiker som bjudits in till konferensen. Laura Sparavigna , ledamot av stadsfullmäktige i Florens, Italien (PES), Radosław Swoł , ledamot av stadsfullmäktige i Mielec, Polen (ECR), Vincent Chauvet , borgmästare i Autun, Frankrike (RE), Miia Eskelinen-Fingerroos , ledamot av stadsfullmäktige i Kuopio, Finland (EPP), och Kirsteen Currie , ledamot av Highland Council, Förenade kungariket (EA), delade med sig av sina erfarenheter och åsikter om de möjligheter och medel som städerna och regionerna borde ha för EU:s framtid.

Bakgrund

Europeiska veckan för regioner och städer (#EURegionsWeek) är en årlig fyradagarskonferens som anordnas gemensamt av ReK och Europeiska kommissionen. Det är det största evenemanget om regional utveckling i Europa. Under årets upplaga kommer mer än 9 000 deltagare, däribland forskare, offentliga tjänstemän, experter och mer än 600 politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå, att delta i nästan 400 workshoppar och debatter, utställningar och möjligheter att nätverka om sammanhållningspolitikens olika aspekter.

Bilder från och inspelningen av evenemanget kan laddas ned här.

Kontaktperson:

Carmen Schmidle

Tfn +32 494735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023