Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Energikrisen får inte undergräva EU:s globala klimatambitioner  

Mindre än en månad före FN:s klimatkonferens COP27 har Europeiska regionkommittén (ReK) upprepat sina krav på att de lokala och regionala myndigheternas roll i de globala klimatförhandlingarna ska stärkas och att de ska ges ytterligare erkännande i samband med genomförandet av Parisavtalet. ReK föreslår ett globalt system för att dokumentera och övervaka kommuners och regioners koldioxidutsläppsminskningar, och uppmanar medlemsstaterna och Europeiska unionens råd att entydigt ställa sig bakom att man i slutsatserna från COP27 tar upp det akuta behovet av samarbetsåtgärder på flera nivåer och ett fullständigt deltagande av lokala och regionala myndigheter i genomförandet av Parisavtalet.

Efter en sommar med omfattande torka, översvämningar och bränder i hela EU, och i ett läge med kraftigt stigande energipriser, inflation och en risk för att miljontals européer drabbas av energifattigdom i vinter, ligger energi- och klimatkrisen högst på dagordningen för diskussionerna vid ReK:s plenarsession i oktober och Europeiska veckan för regioner och städer 2022.

Inför FN:s klimatkonferens, som inleds i Sharm el-Sheikh den 6 november, höll ReK-ledamöterna en plenardebatt om de lokala och regionala myndigheternas roll vid COP27 med Bas Eickhout, vice ordförande i Europaparlamentets ENVI-utskott, Sharon Dijksma, borgmästare i Utrecht och Icleis sändebud vid COP27, och Mohamed Sefiani, borgmästare i Chefchaouen och Icleis regionala sändebud för Afrika.

Vasco Alves Cordeiro, Europeiska regionkommitténs ordförande, inledde debatten med följande ord: ”Klimatkrisen blir alltmer uppenbar för oss alla. Vi måste agera skyndsamt och se till att åtaganden omsätts i resultat. De beslut som fattas vid COP27 kommer att forma klimat- och energipolitiken och påverka alla lokala och regionala myndigheter. Årets COP27 äger rum mitt under energikrisen – en kris som förvärrats av Putins krig mot Ukraina, men som vi borde ha tagit itu med redan för flera årtionden sedan genom att ställa om till en klimatneutral ekonomi. Europeiska regionkommittén kommer att vara mycket aktiv vid COP27 och fortsätta att arbeta för att stärka sina allianser på EU-nivå och global nivå för att uppnå detta mål.”

Rafał Trzaskowski (PL–EPP), borgmästare i Warszawa och ny ordförande för ReK:s ENVE-utskott och arbetsgruppen för den gröna given på lokal nivå, sade: ”Tack vare en omfattande investering i LED-belysning på gatorna i Warszawa har vi minskat energiförbrukningen och de offentliga utgifterna avsevärt. Många andra europeiska kommuner och regioner är fast beslutna att genomföra hållbara lösningar som gör lokalsamhällena hälsosammare och bättre att leva i. Vi efterlyser därför direkta medel för att underlätta lokala och regionala myndigheters arbete med att snabba på energiomställningen. Dessutom anser vi att man vid COP27 måste ta hänsyn till kommunernas och regionernas röst, och vi välkomnar Europaparlamentets stöd för ytterligare flernivåsamarbete. Vi uppmanar nu kommissionens verkställande vice ordförande Frans Timmermans att kämpa för att kommuner och regioner ska få en starkare roll vid COP27-förhandlingsbordet.ˮ Den resolution inför COP27 som Europaparlamentets ENVI-utskott antog måndagen den 3 oktober stöder ReK:s förslag om flernivåsamarbete och en förstärkning av kommunernas och regionernas roll i genomförandet av Parisavtalet.

Genom yttranden som utarbetats av Alison Gilliland (IE–PES) och Olgierd Geblewicz (PL–EPP) strävar EU:s ledamotsförsamling för kommuner och regioner efter att stärka de lokala och regionala myndigheternas roll i de globala klimatförhandlingarna och genomförandet av Parisavtalet. Lokala och regionala myndigheter och stadsdiplomati kan bidra till att övervinna de nuvarande flaskhalsarna i de globala klimatförhandlingarna och visa att det är möjligt att höja ambitionsnivån i syfte att snabba på energieffektiviteten och utbyggnaden av förnybar energi, vilket är den enda lösningen för att hantera den nuvarande energi- och klimatkrisen.

Alison Gilliland (IE–PES), ledamot av Dublin City Council och föredragande för yttrandet ”Mot en strukturell inkludering av kommuner och regioner i UNFCCC COP27ˮ, sade: ”Våra ekosystem är skadade och ömtåliga och flera av klimatkrisens effekter är redan oåterkalleliga. Vi kan inte låta kriget och energikrisen stoppa den rättvisa omställningen till en renare och mer hållbar planet. Kommunerna och regionerna behöver mer direkt finansiering och mer stöd för att våra klimatmål ska kunna uppnås. Såsom anges i klimatpakten från Glasgow krävs det inkluderande styrning, och vi uppmanar alla ReK-ledamöter att vara proaktiva och se till att deras nationella delegationer bidrar till att det i rådets slutsatser uttryckligen hänvisas till den avgörande roll som lokala och regionala myndigheter spelar i denna omställning.”

Olgierd Geblewicz (PL–EPP), regionpresident i Zachodniopomorskie (Västpommern) och föredragande för yttrandet ”ReK:s roll när det gäller att stärka klimatdiplomatin på lokal och regional nivå inför COP27 och COP28”, sade: ”Lokal och regional demokrati och stadsdiplomati erkänns och utnyttjas inte tillräckligt. Kommuner och regioner befinner sig i första ledet i hanteringen av klimatförändringarnas konsekvenser, men också när det gäller klimatlösningar. De lokala och regionala myndigheterna är instrument för medborgarengagemang och egenmakt i lokalsamhället, som är förutsättningar för att vi ska kunna infria löftena i Parisavtalet. Vi uppmanar kommissionen att involvera lokala och regionala myndigheter som ambassadörer för medborgarna i klimatförhandlingarna. Som EU:s ledamotsförsamling för kommuner och regioner är ReK redo att bli den institution som samordnar klimatdiplomatin på lokal och regional nivå med EU:s partnerländer.”

Jakub Piotr Chełstowski (PL–ECR), regionpresident i Śląskie (Schlesien) och ReK:s föredragande för ”Energipaketet om gas, vätgas och metanutsläppˮ, deltog också i debatten och betonade följande: ”Det nya gaspaketet och metanförordningen är centrala för de strategiska målen i den europeiska gröna given, liksom 55 %-paketet och REPowerEU. Att utveckla marknader för vätgas och biometan samt minska metanutsläppen är också avgörande för våra regionala ekonomier och för att hålla jämna steg med våra klimatambitioner.ˮ

För information:

Kontaktperson:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 470881037

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

I Kirunadeklarationen efterlyses mer stöd till avlägsna områden ‎ för att garantera en rättvis omställning
I Kirunadeklarationen efterlyses mer stöd till avlägsna områden ‎ för att garantera en rättvis omställning
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023