Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Sätt stopp för djur i bur  
Guillaume Cros upprepar ReK:s uppmaning om utfasning av burhållning av fåglar och djur.

Europeiska regionkommitténs (ReK) föredragande för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken gratulerar de djurskyddsaktivister som har samlat in över 1 miljon underskrifter till sitt europeiska medborgarinitiativ ”End the Cage Age”.

Den senaste veckans värmebölja har drabbat djur i bur hårt och djurrättsaktivister har gett sig ut på gatorna för att samla in fler underskrifter till det europeiska medborgarinitiativet End the Cage Age ”. Fler än 1 miljon medborgare har redan skrivit på initiativet, vilket innebär att Europeiska kommissionen måste diskutera åtgärder i frågan och ger de som ligger bakom initiativet rätt att presentera det i en offentlig hearing i Europaparlamentet.

Europeiska regionkommittén åtar sig att sätta stopp för burhållning av fåglar och djur i Europa i sitt yttrande ”Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken som antogs av ReK:s ledamöter under plenarsessionen i december 2018.

Guillaume Cros (FR–PES), vice ordförande, regionfullmäktige, Occitanie och föredragande för ReK:s yttrande ”Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken : ” Jag är mycket glad över framgången med medborgarinitiativet ’End the Cage Age’. Den nuvarande situationen med djurhållning i bur måste upphöra utan ytterligare dröjsmål. Den senaste händelsen i Middelharnis, Holland, då hundratals grisar långsamt avled av hettan när en fläkt gick sönder och djuren inte kunde ta sig ut ur sina burar bekräftar att detta är ett allvarligt hot mot djurens välbefinnande och folkhälsan.”

Burhållning av fåglar och djur är vanligt förekommande i anläggningar för så kallad intensiv djurhållning runtom i Europa. Varje år hålls över 300 miljoner produktionsdjur – bland annat höns, kaniner, grisar, vaktlar, ankor och gäss – i mycket små och kala burar över hela Europa. Återkommande olyckor där tusentals djur och fåglar omkommer i exempelvis bränder har väckt allmänhetens uppmärksamhet i ämnet på sistone. Enligt organisationen Compassion in World Farming anser 94 % av invånarna i Europa att det är viktigt att skydda produktionsdjurens välbefinnande, och 82 % anser att produktionsdjur bör skyddas bättre.

Det europeiska medborgarinitiativets insamling av underskrifter avslutas den 11 september, varefter en tre månaders validering av underskrifterna äger rum i medlemsstaterna. Kommissionen har sedan tre månader på sig att diskutera sitt svar, vilket innebär att ett förslag till lösning bör komma under första halvåret 2020.

Kontaktperson:

Carmen Schmidle

Tfn +32 22822366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Dela: