Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Europaparlamentets och Europeiska regionkommitténs förtroendevalda är naturliga politiska allierade i arbetet med att göra Europa mer demokratiskt  

De lokala och regionala myndigheterna ber Europaparlamentets talman David Sassoli om att få delta fullt ut i genomförandet och styrningen av de nationella återhämtningsplanerna

Med bara några dagar kvar innan konferensen om Europas framtid inleds talade Europaparlamentets talman David Sassoli i dag vid plenarsessionen i Europeiska regionkommittén (ReK). Tillsammans med de lokala och regionala ledarna diskuterade han behovet av att under konferensen nå ut till våra lokalsamhällen, bortom EU-institutionerna och huvudstäderna.

I centrum för plenardebatten mellan ReK:s ledamöter och Europaparlamentets talman David Sassoli stod en förankring av de europeiska värdena i varje region, stad och landsbygdssamhälle, en starkare europeisk demokrati och de lokala och regionala myndigheternas fulla deltagande i genomförandet av de nationella återhämtningsplanerna efter pandemin. Under diskussionen gav deltagarna uttryck för sin gemensamma vilja att utöka samarbetet mellan de två EU-institutionerna, särskilt inför att konferensen om Europas framtid inleds officiellt den 9 maj.

ReK:s ordförande Apostolos Tzitzikostas betonade: ” Som David Sassoli redan framhållit består Europaparlamentet och ReK av förtroendevalda, och är därför naturliga politiska allierade, både i Bryssel och ute i medlemsstaterna. Vi är fast beslutna att omsätta dessa ord i handling. I egenskap av regionpresidenter och lokala borgmästare säkerställer vi EU:s lokala närvaro. Vi gör demokratin till en framgång. Genom ReK:s ledamöter och de en miljon lokalt folkvalda politiker som de företräder måste medborgarna få möjlighet att göra sina röster hörda under konferensen om Europas framtid, utanför EU-institutionerna och huvudstäderna.

Europaparlamentets talman David Sassoli påpekade: ” Det är framför allt i kristider som Europeiska unionen måste visa sitt värde genom att skydda människor, stödja företag och investera i jämlikhet, sociala framsteg och ekonomiskt välstånd. Att tillgodose de europeiska medborgarnas behov i fråga om stöd, sysselsättning, värdighet, säkerhet och välstånd för framtiden står i centrum för återhämtningen. Våra regioner, städer och byar kommer att spela en viktig roll för återhämtningen, den ekonomiska tillväxten och skapandet av nya arbetstillfällen. De kan och måste visa sitt mervärde när det gäller att bana väg för en rättvis, digital och grön återhämtning och i synnerhet återuppbygga människors förtroende .”

ReK:s första vice ordförande Vasco Cordeiro underströk: ” Det finns ingen i Europeiska regionkommittén som inte vill bidra till att konferensen om Europas framtid blir en framgång, och det är orättvist att man inte erkänner den roll och betydelse som de lokala och regionala myndigheterna i EU har, inte bara när det gäller att underlätta konferensen utan även som aktiva deltagare som kan göra skillnad och säga sin mening om EU:s framtid. Det finns gott om utrymme för att utveckla och förbättra sättet på vilket de lokala och regionala myndigheterna kan delta i denna omprövning av Europeiska unionen och hur den fungerar. Denna process handlar om förtroende. Regionerna och städerna kommer inte att glömma detta och jag hoppas att det även gäller de andra EU-institutionerna.

Bakgrund:

Tisdagen den 4 maj deltog Europaparlamentets vice talman med ansvar för informationspolitik, press och förbindelser med medborgarna, Othmar Karas , och vice talman med ansvar för förbindelser med ReK, Klára Dobrev , i ReK:s presidiesammanträde för att diskutera hur vi bättre kan informera människor i Europas regioner, städer och byar om EU:s arbete och framsteg. Deltagarna diskuterade även hur de kan bidra till konferensen om Europas framtid och utöka samarbetet mellan de två EU-institutioner som består av förtroendevalda.

Den 9 maj kommer ReK att hålla en lokal debatt i Strasbourg som ett uttryck för konferensens territoriella dimension. Under evenemanget, som anordnas i samarbete med Frankrikes viktigaste lokala och regionala sammanslutningar, kommer lokala och regionala ledare att kunna föra en diskussion med medborgarna om hur man inom ramen för konferensen når ut till regioner, städer och byar i hela EU. Vid detta lokala evenemang kommer bland annat Dubravka Šuica, kommissionsledamot med ansvar för demokrati och demografi, Guy Verhofstadt, medordförande för styrelsen för konferensen om Europas framtid, och Ana Paula Zacarias, Portugals statssekreterare för Europafrågor, att närvara.

Mer information finns här .

Ordförandens talesperson:

Michele Cercone

Tfn +32 498982349

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023