Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Ett uppdaterat skattesystem: regioner och kommuner stöder förenkling och rättvisa bestämmelser  

Rättvis beskattning och investeringar i en koldioxidsnål, resurseffektiv och cirkulär ekonomi var de viktigaste diskussionsfrågorna vid sammanträdet i Europeiska regionkommitténs (ReK) utskott för ekonomisk politik (ECON) den 21 juni. Sammanträdet ägde rum i Bukarest på inbjudan av den rumänska ReK-delegationens chef Robert Sorin Negoiţă (RO–PES), borgmästare, Bukarest 3.

Mervärdesskatt (moms) är en viktig källa till skatteintäkter i EU och uppgick till ca 1 000 miljarder euro 2015 (7 % av EU:s BNP). Trots ett flertal reformer har momssystemet inte kunnat hålla jämna steg med utmaningarna i dagens globala, digitala och mobila ekonomi. Detta leder till en förlust på 150 miljarder euro i momsintäkter varje år samt stora administrativa bördor och efterlevnadskostnader, särskilt för små och medelstora företag och mikroföretag.

”Momssystemets uppsplittring och komplexitet leder till stora efterlevnadskostnader för företag, särskilt vid gränsöverskridande verksamhet. Eftersom många av dessa kostnader är fasta och inte står i proportion till omsättningen är de oproportionerligt höga för små och medelstora företag. Europeiska kommissionens förslag förväntas minska dessa kostnader med upp till 18 % per år. Ytterligare stöd via en elektronisk portal som gör det möjligt för alla företag att följa olika momssystem och en utvidgning av principen om ’Mini One Stop Shop’ (Moss) skulle bidra till att minska bördan ytterligare. Dessutom skulle en övergång till ett destinationsbaserat skattesystem minska risken för illojal konkurrens och förenkla gränsöverskridande handel" , sade Paul Lindquist (SE–EPP), landstingsråd i Stockholms läns landsting och föredragande för ReK:s yttrande ” Paketet om rättvis beskattning ”, som antogs vid ECON-utskottets sammanträde.

En särskild utmaning för det nuvarande skattesystemet är den digitala ekonomin. Det finns farhågor för att dess ökade roll kommer att leda till inte bara en kraftig minskning av skatteintäkterna, utan även till skillnader i fråga om beskattning. För närvarande betalar företag med digitala affärsmodeller mindre än hälften av skattesatsen (i genomsnitt 9,5 %) jämfört med företag med traditionella affärsmodeller (i genomsnitt 23,2 %). Detta beror delvis på inbyggda incitament från vissa regeringar för digitala företag, delvis på att skatter uppbärs i det land där företaget är registrerat, inte där det bedriver sin faktiska ekonomiska verksamhet. Bidragen till debatten under sammanträdet kommer att ligga till grund för ett eget yttrande som utarbetas av Jean-Luc Vanraes (BE–ALDE) och som kommer att läggas fram för medlemmarna i ECON-utskottet den 23 oktober.

De lokala och regionala ledarna diskuterade också hur man ska finansiera hållbar tillväxt. Kommuner och regioner har omfattande befogenheter och finansiellt ansvar inom områdena infrastruktur, transporter och bostäder, som spelar en avgörande roll för en grönare och mer hållbar ekonomi. I kommissionens handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt beaktas emellertid inte offentliga investeringar trots att regionala och lokala myndigheter också är viktiga utfärdare av gröna obligationer. Tilo Gundlack (DE–PES), ledamot, Mecklenburg-Vorpommerns delstatsparlament, kommer att lägga fram ett första utkast till yttrande som avspeglar städernas och regionernas ståndpunkter den 23 oktober.

Bakgrund:

Det nuvarande mervärdesskattesystemet är från 1993 och var avsett att vara ett övergångssystem. Det är fragmenterat och alltför svårhanterligt för de allt fler företag som har gränsöverskridande verksamhet, och lämnar dessutom dörren öppen för bedrägeri. I sin handlingsplan för mervärdesskatt från 2016 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till nytt mervärdesskatteområde som syftar till en bred översyn av nuvarande bestämmelser. Genom de nya bestämmelserna skulle ett slutgiltigt mervärdesskattesystem skapas, på grundval av principen om beskattning i destinationsmedlemsstaten. De nuvarande förslagen är de sista etapperna i översynen av mervärdesskattereglerna och skapandet av ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU.

Många länder anser att det också behövs en ny skattemässig ram som omfattar digitala affärsmodeller. Kommissionen bedriver ett nära samarbete med OECD för att stödja utvecklingen av en internationell lösning. Parallellt med de internationella diskussionerna föreslår kommissionen nu två lösningar på EU-nivå, dels den så kallade skatten på digitala tjänster, som syftar till att beskatta den digitala verksamhet som för närvarande helt och hållet undgår skatt i EU, dels en lösning på lång sikt för att se över bestämmelserna för företagsbeskattning så att vinster registreras och beskattas där företagen har en betydande samverkan med användarna.

Kontaktperson:

Carmen Schmidle

Tfn +32 22822366

Mobil +32 494735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SOTEU-REACTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ECON-BUCHAREST-TAX-SYSTEM.ASPX

State of the European Union: regions and cities answer the call and stand ready
State of the European Union: regions and cities answer the call and stand ready
14.09.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-CEMR-JOINT-CONSULTATION-RRPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ECON-BUCHAREST-TAX-SYSTEM.ASPX

Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
30.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-FISCAL-RULES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ECON-BUCHAREST-TAX-SYSTEM.ASPX

Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
28.04.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ECON-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-09.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ECON-BUCHAREST-TAX-SYSTEM.ASPX

Bulletin nr 9 från ReK:s ECON-utskott: uppdateringar om covid-19-krisen
Bulletin nr 9 från ReK:s ECON-utskott: uppdateringar om covid-19-krisen
25.05.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ECON-BUCHAREST-TAX-SYSTEM.ASPX

Regionerna måste stå i centrum för EU:s ekonomiska politik
Regionerna måste stå i centrum för EU:s ekonomiska politik
29.09.2020