Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Direktfinansiering till städer och regioner är fortfarande avgörande för att genomföra den gröna given på lokal nivå  

Direktfinansiering till städer och regioner för att omsätta den gröna given i konkreta projekt på lokal nivå kvarstår som den största utmaningen framöver

Medan länder runt om i Europa upplever en ny ökning av covid-19-fallen fortsätter EU:s städer och regioner sitt samarbete för att behålla den gröna given i centrum för återhämtningen . Direkt tillgång till EU-medel för att genomföra den gröna given och en rättvis omställning på lokal nivå förblir den främsta prioriteringen för lokala och regionala myndigheter i hela EU.

Under det andra sammanträdet i arbetsgruppen om den gröna given på lokal nivå den 21 oktober diskuterade ledamöter i Europeiska regionkommittén (ReK) de många ärenden som omfattas av EU:s tillväxtstrategi för att uppnå klimatneutralitet senast 2050. Industri, transport, jordbruk och ett starkt socialt Europa var några av de frågor som diskuterades.

Sammanträdet ägde rum efter det att kommissionen och ReK förra veckan förbundit sig till en ny samarbetsfas för att påskynda genomförandet av den gröna given i Europas regioner och städer, särskilt inom tre områden: energieffektiva byggnader, ren transport och grönare städer.

Juan Espadas (ES–PES), borgmästare i Sevilla och ordförande för ReK:s utskott för miljö, klimatförändringar och energi och ordförande för ReK:s arbetsgrupp för den gröna given, inledde debatten med följande kommentar: ”Den europeiska gröna given ska utgöra pelaren för en bättre återuppbyggnad av våra städer och regioner, genom att skapa nya arbetstillfällen, minska koldioxidutsläppen och bekämpa social ojämlikhet. Europeiska regionkommittén har i dag än en gång visat sin förmåga att fungera som en plattform som effektivt binder samman viktiga aktörer, inbegripet EU-institutioner, lokala och regionala myndigheter, det civila samhället och företag, för att bygga en mer hållbar framtid för oss alla.”

Vid sammanträdet i arbetsgruppen om den gröna given på lokal nivå samlades ReK:s föredragande för viktiga ärenden inom den gröna given. Bland dem fanns följande:

Andries Gryffroy (BE–EA), ledamot av det flamländska parlamentet, som presenterade sitt pågående yttrande ”Klimatförändringarnas inverkan på regionerna: en bedömning av den europeiska gröna given” . Läs vår intervju med föredraganden Andries Gryffroy här .

Rafal Trzaskowski (PL–EPP), borgmästare i Warszawa, höll ett anförande om ”Europeiska klimatpakten” , ett yttrande som antogs vid den senaste plenarsessionen den 13 oktober 2020. Läs vår intervju med Rafal Trzaskowski här .

Jeannette Baljeu (NL–Renew), ledamot av provinsstyrelsen i Zuid-Holland, uttalade sig om yttrandet ”En ny industristrategi för EU” som antogs enhälligt vid plenarsessionen i oktober 2020. Klicka här för att läsa intervjun med föredraganden Jeannette Baljeu.

Anne Karjalainen (FI–PES), ledamot av stadsfullmäktige i Kervo, sammanfattade sitt yttrande ”Ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar” som antogs förra veckan under ReK:s plenarsession i oktober.

Declan McDonnell (IE–EA), ledamot av Galway City Council, presenterade sitt yttrande ”Lokala och regionala myndigheter i den permanenta dialogen med medborgarna” som är ett viktigt bidrag till den kommande konferensen om Europas framtid. Yttrandet antogs vid ReK:s plenarsession i oktober.

Adam Struzik (PL–EPP), regionpresident i Mazowieckie (Masovien), sammanfattade huvudpunkterna i sitt yttrande ”Utmaningar för kollektivtrafiken i städer och storstadsregioner” , som planeras antas vid ReK:s plenarsession i december.

Guido Milana (IT–PES), ledamot av kommunfullmäktige i Olevano Romano (storstadsområdet Rom), sammanfattade sitt yttrande ”Från jord till bord – den lokala och regionala dimensionen” som kommer att antas vid ReK:s plenarsession i december.

Ytterligare information:

Den gröna given på lokal nivå är ett nytt initiativ från Europeiska regionkommittén som syftar till att sätta städer och regioner i centrum för den europeiska gröna given och säkerställa att både EU:s strategi för hållbar tillväxt och planerna för återhämtningen efter covid-19 omsätts i direkta finansiella medel för städer och regioner och konkreta projekt för varje region. Den gröna given på lokal nivå lanserades den 15 juni 2020 i och med inrättandet av en särskild arbetsgrupp med 13 medlemmar . Läs pressmeddelandet här .

I en debatt med Frans Timmermans, kommissionens verkställande vice ordförande med ansvar för den europeiska gröna given, vid plenarsessionen den 13 oktober 2020 förpliktigade sig kommissionen och Europeiska regionkommittén (ReK) till en ny samarbetsfas för att påskynda genomförandet av den gröna given i Europas regioner och städer. Läs vårt pressmeddelande här.  

Städer och regioner genomför redan omställningen på fältet. Utforska 200 exempel på bästa praxis för den gröna given på vår onlinekarta .

Detta evenemang är en del av Europeiska veckan för regioner och städer 2020 .

Kontaktperson:

Kontaktperson: David Crous / david.crous@cor.europa.eu / +32 470881037

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DIRECT-FUNDS-FOR-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DIRECT-FUNDS-FOR-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DIRECT-FUNDS-FOR-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DIRECT-FUNDS-FOR-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DIRECT-FUNDS-FOR-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023