Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Ett digitalt Europa för alla: smarta digitala lösningar måste gynna alla EU-medborgare  

Europeiska regionkommitténs (ReK) ordförande och förste vice ordförande uppmanar nästa Europeiska kommission att se till att de ekonomiska och sociala fördelarna med den digitala omvandlingen kommer alla lokalsamhällen och deras medborgare till del. Förslaget ”Ett digitalt Europa för alla” är inriktat på att övervaka, dela och expandera digitala innovationer. Detta diskuterades vid ReK:s och Europeiska kommissionens gemensamma möte om bredbandsplattformen på onsdagen.

”Det är dags att fördelarna med den digitala revolutionen skapas gemensamt och blir kännbara i hela EU. Lokala och regionala samhällen och myndigheter är direkt involverade i att tillämpa den digitala inre marknaden på fältet, men deras förmåga att hantera förändringar och komma med nya lösningar varierar kraftigt. Hittills har stödmottagarna främst varit större städer, rikare regioner och en del mindre lokalsamhällen med starkt ledarskap” förklarade ReK:s ordförande Karl-Heinz Lambertz .

Förste vice ordförande Markku Markkula presenterade utkastet till förslag för bredbandsplattformen , där lokala och regionala politiker från EU:s medlemsstater samarbetar med experter från kommissionen för att påskynda utbyggnaden av höghastighetsbredband i EU:s regioner.

”Smarta lösningar som utvecklas runtom i Europa förblir ofta alltför småskaliga och är inte tillräckligt driftskompatibla. Som en följd av detta blir de europeiska lösningarna utkonkurrerade från marknaden av globalt dominerande aktörer. Europa behöver hitta ett nytt sätt att utveckla smarta digitala lösningar och göra det möjligt för lokala och regionala aktörer att gemensamt driva den digitala revolutionen. Låt oss tillsammans skapa starka europeiska digitala ekosystem och uppfinna framtiden för och med medborgarna”, framhöll Markku Markkula.

Under en debatt med Gerard De Graaf , direktör med ansvar för den digitala inre marknaden vid Europeiska kommissionens GD CNECT, utbytte bredbandsplattformens medlemmar synpunkter om de idéer och riktlinjer som lagts fram av ordförande Karl-Heinz Lambertz och förste vice ordförande Markku Markkula. Dessa omfattar bland annat följande:

Utveckla ett europeiskt nätverk av digitala innovationsknutpunkter kopplade till regionala strategier för smart specialisering.

Använda olika EU-finansieringsinstrument, bland annat strukturfonder, för att stärka utbyggnaden av digitala innovationsknutpunkter och höghastighetsbredband i alla EU-regioner.

Upprätta regionala allianser för digital kompetens tillsammans med utbildningssektorn för att tillgodose efterfrågan hos de lokala företagen.

Låta översynen av direktivet om offentlig upphandling bli ett tillfälle att förorda en enkel utbyggnad av smarta tjänster i nära samarbete med de digitala innovationsknutpunkterna, utnyttja system för gemensamma inköp så mycket som möjligt och arbeta tillsammans med EIB för att göra det enklare att genomföra gemensamma inköp.

Inleda en ansökningsomgång för att välja ut smarta byar och regioner i varje medlemsstat i kombination med särskilda utbildnings- och integreringsinsatser.

Använda nya digitala lösningar på lokal nivå för en permanent dialog med medborgarna om allt från it-säkerhet till digitala offentliga tjänster.

Skapa ett europeiskt checksystem för e-förvaltningsrevisioner för 700 små och medelstora städer där experter på lokal förvaltning erbjuder 15 dagars rådgivning till kommunfullmäktige.

Införa en uppsättning indikatorer som kan mäta de framsteg som görs på lokal och regional nivå, och regelbundet offentliggöra en rapport om läget beträffande den lokala/regionala dimensionen av den digitala inre marknaden.

Det slutliga förslaget kommer att läggas fram vid mötet Det digitala forumet 2019 i Bukarest den 13–14 juni.

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Lokala ledare framhåller att den digitala klyftan måste åtgärdas för att stödja regionernas och kommunernas pågående omställningar
Lokala ledare framhåller att den digitala klyftan måste åtgärdas för att stödja regionernas och kommunernas pågående omställningar
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Europa behöver en starkare, modern och förenklad sammanhållningspolitik för att bekämpa ökande ojämlikhet
Europa behöver en starkare, modern och förenklad sammanhållningspolitik för att bekämpa ökande ojämlikhet
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGISTRATION-EUREGIONSWEEK-2022-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
31.08.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK2022-CALL-APPLICATIONS-SIDE-EVENTS-IS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

#EURegionsWeek 2022: the call for applications for side events is open
#EURegionsWeek 2022: the call for applications for side events is open
13.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/4TH-BROADBAND-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

The Broadband Platform discusses ways to improve digital cohesion in Europe
The Broadband Platform discusses ways to improve digital cohesion in Europe
10.05.2022