Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Lokala ledare framhåller att den digitala klyftan måste åtgärdas för att stödja regionernas och kommunernas pågående omställningar  

För att åstadkomma en inkluderande digital omställning i stads- och landsbygdsområden kommer det att krävas ökade investeringar i nätinfrastruktur, uppdaterade strategier för digital resiliens och ett bättre samarbete med de nationella regeringarna och mellan medlemsstaterna. Det var slutsatsen vid den debatt med Margrethe Vestager, kommissionens verkställande vice ordförande med ansvar för ett Europa rustat för den digitala tidsåldern, som hölls under Europeiska regionkommitténs (ReK) plenarsession den 8 februari.

I diskussionen med Margrethe Vestager betonade de regionala och lokala ledarna att de lokala och regionala myndigheternas beredskap inför den digitala tidsåldern är en nyckelfaktor för de offentliga tjänsternas hållbarhet i en tid då beroendet av digital teknik, molnbaserade datortjänster, data och interoperabla informationssystem ökar. Att se till att medborgarna har tillgång till den information och de verktyg de behöver är en mycket viktig del av utvecklingen av morgondagens digitala samhälle.

Europeiska regionkommitténs ordförande Vasco Alves Cordeiro (PT–PES) sade: ”Den digitala omställningen är vår tids stora utmaning, men att sätta människorna i centrum är fortfarande avgörande för att undvika att skapa nya territoriella klyftor och sociala skillnader. ReK anser att EU:s digitala agenda måste byggas tillsammans med kommunerna och regionerna i syfte att uppnå bättre offentliga tjänster, skapa nya arbetstillfällen och stödja utbildning, och den måste gå hand i hand med förverkligandet av den gröna given.”

Verkställande vice ordförande Vestager underströk att de lokala och regionala myndigheterna spelar en nyckelroll när det gäller att göra digital teknik tillgänglig för alla medborgare och att de digitala offentliga tjänsterna måste förbättras för att säkerställa säkra och tillgängliga verktyg. ReK-ledamöterna betonade behovet av att ledare inom den offentliga och den privata sektorn samarbetar för att stödja digitalisering och innovation, vilket skulle bidra till de pågående insatserna inom energitrygghet och grön teknik för att stärka EU:s strategiska oberoende. En inkluderande digital och grön omställning i stads- och landsbygdsområden kommer endast att kunna uppnås om alla har tillgång till nödvändig digital infrastruktur och varje region förfogar över effektiva och innovativa digitala verktyg.

Den digitala klyftan mellan stad och landsbygd kommer att fortsätta att växa utan den nödvändiga tillgången till internet och digitala tjänster på viktiga områden som hälso- och sjukvård, utbildning, offentliga tjänster och social delaktighet.Detta förutsätter i sin tur ett starkare och effektivare samarbete mellan och inom medlemsstaternas offentliga förvaltningar.

Den digitala omställningen – dvs. att förbättra tillgången till och användningen av digital teknik samt utnyttja de betydande möjligheter som denna kan medföra – kommer att få en enorm inverkan på sammanhållningen i EU och är avgörande för att målen för det digitala decenniet 2030 ska kunna uppnås.Med detta i åtanke vill ReK att den digitala dimensionen läggs till i den definition av ekonomisk, social och territoriell sammanhållning som erkänns i EU-fördragen, i syfte att effektivisera investeringarna i ”inkluderande” digitalisering. I en tid av ständigt ökande konnektivitet saknar många stads- och landsbygdsområden fortfarande de avancerade nätverk de behöver, samtidigt som medborgarna ofta har otillräckliga digitala färdigheter. För att överbrygga denna digitala klyfta krävs ett varierat tillvägagångssätt, med strategier för digital omvandling som är anpassade till varje regions behov för att se till att ingen lämnas utanför.

Bakgrund:

I en kommande studie kommer ReK att undersöka läget för den digitala resiliensen bland lokala och regionala myndigheter i EU och titta på de lösningar och medel som används på subnationell nivå för att stärka denna resiliens. Mer information finns här.

Kontaktpersoner:

Monica Tiberi, ordförandens talespersonTfn +32 479517443monica.tiberi@cor.europa.eu

Theresa Sostmann

Tfn +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023