News  
ExtentedCQWP
Behovet av en konferens om Europas framtid har blivit mer akut till följd av covid-19-krisen
Behovet av en konferens om Europas framtid har blivit mer akut till följd av covid-19-krisen
25.06.2020 | Citizenship;EU communication policy;EU Treaties;Fundamental rights and rule of law;Future of Europe;Judicial cooperation;Multi-level governance and devolution;Public administration;REFIT and better law-making;Resolutions E.C. Workprogram;Subsidiarity and proportionality;Internal market;Long-term strategy for investment, growth and jobs (renewed Europe 2020);Industrial policy;Financial markets;Urban policy;Cohesion policy reform;European Structural and Investment Funds;Multi-annual financial framework (MFF);
Ledamöter av Europeiska regionkommittén och Europaparlamentsledamoten Gabriele Bischoff , som är vice ordförande för parlamentets utskott för konstitutionella frågor (AFCO), diskuterade i ReK:s utskott för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser (CIVEX-utskottet) hur man ska gå vidare i arbetet med konferensen om Europas framtid. Lokala och regionala ledare anser att den rådande krisen gör det ännu mer angeläget för Europeiska unionen att arbeta för att bli mer effektiv, demokratisk och komma närmare medborgarna. ReK välkomnar rådets ståndpunkt av den 24 juni och ser den som ett viktigt steg för att gå vidare, eftersom den banar väg för förhandlingar om konferensens styrning, innehåll och struktur . Kommittén rekommenderar dock också att arbetet inleds så snart som pandemisituationen tillåter. Gabriele Bischoff upprepade att de lokala och regionala ledarna bör spela en viktig roll i denna process. 
Ytterligare information