Nyheter  
ExtentedCQWP
EU:s återhämtning kommer inte att vara effektiv utan en solid sammanhållningspolitik som bygger på ett genuint partnerskap med Europas städer och regioner
EU:s återhämtning kommer inte att vara effektiv utan en solid sammanhållningspolitik som bygger på ett genuint partnerskap med Europas städer och regioner
Press release09.09.2021 | Cohesion policy reform;Cross-border and territorial cooperation;European Structural and Investment Funds;Financial instruments for cohesion;Territorial cohesion;Urban policy;
Covid-19-krisen har visat att sammanhållningspolitiken nu behövs mer än någonsin för att stärka motståndskraften i Europa, skydda medborgarna, låta alla delar av EU ta del av återhämtningen och inte lämna någon på efterkälken. Sedan den inrättades i oktober 2017 har sammanhållningsalliansen ( #CohesionAlliance ) – en EU-omfattande allians med 12 000 undertecknare som förespråkar en starkare sammanhållningspolitik – lyckats förhindra dramatiska budgetnedskärningar efter 2020, upprätthålla en sammanhållningspolitik för alla regioner i unionen och lägga fram enklare och flexiblare regler. Under en videokonferens om sammanhållningsalliansens nya kurs förnyade dess grundande medlemmar sitt åtagande att förena sina krafter och behålla sammanhållningspolitiken som en topprioritering för EU. Sammanhållningsalliansen kommer att vara uppmärksam på att medlemsstaterna tillämpar partnerskapsprincipen fullt ut när sammanhållningspolitiken för 2021–2027 utformas och genomförs. Samstämmighet och synergier mellan återhämtningsinstrumenten och strukturfonderna är av yttersta vikt för att undvika överlappningar och maximera effekten av EU:s åtgärder. 
Ytterligare information
International Cooperation