Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Michel Barnier och Londons borgmästare diskuterar brexit med EU:s regionala och lokala ledare  

Också på dagordningen för #CoRplenary : tysk minister och fyra kommissionsledamöter diskuterar klimatmål, integration, jordbruk, utvidgning och EU:s strategiska tänkande.

EU:s chefsförhandlare Michel Barnier, Londons borgmästare Sadiq Khan och ordföranden för regionfullmäktige i Bretagne , Loïg Chesnais-Girard, kommer att hålla anföranden vid Europeiska regionkommitténs första plenarsession att hållas helt på distans den 9 December. Vid debatten om brexit, som hålls drygt tre veckor innan övergångsperioden för Förenade kungarikets utträde löper ut och med ett handelsavtal som ännu inte har ingåtts, kommer man att diskutera brexits territoriella konsekvenser och de framtida förbindelserna mellan Förenade kungarikets och EU:s regioner och städer och decentraliserade förvaltningar.

Följ plenarsessionen på ReK:s webbplats

8 december, intensifierade klimatåtgärder under covid-19

Två dagar innan Europeiska rådet diskuterar ett potentiellt nytt klimatmål för 2030 kommer Europeiska regionkommittén också att välkomna Svenja Schulze, Tysklands förbundsminister för miljö, naturskydd och kärnsäkerhet, till sin plenarsession. Ministern kommer att redogöra för de framsteg som gjorts under det tyska ordförandeskapet när det gäller klimat och energi samt diskutera regionernas och städernas förslag när det gäller att hantera klimatförändringarna och säkerställa en grön återhämtning i Europa – en prioritering för kommittén.

9 december, framtiden för EU:s utvidgning

Olivér Várhelyi , kommissionsledamot med ansvar för grannskap och utvidgning, kommer den 9 december att diskutera EU:s förbindelser med grannländerna, inklusive de länder på västra Balkan som vill bli medlemmar i EU.

10 december, återhämtning genom europeisk framsyn

Maroš Šefčovič , kommissionens vice ordförande med ansvar för kontakter mellan institutionerna och framtidsfrågor, kommer att redogöra för den första framsynsrapporten, med inriktning på motståndskraft och kommissionens arbetsprogram 2021, inklusive EU:s insatser för att bidra till återhämtningen från covid-19-pandemin.

10 december, migration: Europeiska regionkommittén och kommissionen lanserar handlingsplan

Den 10 december kommer Ylva Johansson , kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor, att diskutera den nya migrations- och asylpakten samt paktens huvudpelare: handlingsplanen för integration och inkludering . Med utgångspunkt i det integrationsinitiativ som lanserades 2019 kommer kommissionen och kommittén att inleda ett skräddarsytt partnerskap för att stödja de lokala och regionala myndigheternas genomförande av åtgärder för att integrera migranter i sina samhällen.

10 december, stöd till återhämtning i Europas landsbygdsområden

Janusz Wojciechowski , kommissionsledamot med ansvar för jordbruk, kommer att diskutera hur man kan främja återhämtningen i Europas landsbygdsområden. Plenardebatten kommer att inriktas på hur man kan samordna EU:s gemensamma jordbrukspolitik, strukturfonderna och faciliteten för återhämtning och resiliens för att stödja lokala producenter, främja miljöanpassningen av den jordbruksbaserade livsmedelsindustrin, stärka sammanhållningen och diversifiera tillväxtmöjligheterna i landsbygdssamhällena.

ReK:s ledamöter kommer också att diskutera och anta nio yttranden med rekommendationer som återspeglar EU:s regioners och städers politiska prioriteringar. Kommittén kommer även att anta en resolution om kommissionens arbetsprogram 2021.

VIKTIGA DEBATTER

8 december kl. 16.15: anförande av och debatt med Svenja Schulze , Tysklands förbundsminister för miljö, naturskydd och kärnsäkerhet, om höjda klimatambitioner under covid-19

9 december kl. 14.30: debatt om avtalet mellan EU och Förenade kungariket och brexits territoriella konsekvenser med Michel Barnier , chef för arbetsgruppen för förbindelser med Förenade kungariket vid kommissionen, Sadiq Khan , borgmästare i London och Loïg Chesnais-Girard , ordföranden för regionfullmäktige i Bretagne

9 december kl. 17.00: debatt om utvidgningspaketet och den europeiska grannskapspolitiken med Olivér Várhelyi , kommissionsledamot med ansvar för grannskap och utvidgning

10 december kl. 11.00: debatt om den nya migrations- och asylpakten med Ylva Johansson , kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor

10 december kl. 14.30: debatt om landsbygdsområdenas återhämtning och motståndskraft med Janusz Wojciechowski , kommissionsledamot med ansvar för jordbruk

10 december kl. 15.30: debatt om kommissionens arbetsprogram 2021 och EU:s första strategiska framsynsrapport med Maroš Šefčovič , kommissionens vice ordförande med ansvar för kontakter mellan institutionerna och framtidsfrågor

YTTRANDEN FÖR ANTAGANDE

  • Översyn av den ekonomiska styrningen . Föredragande: Elio Di Rupo (BE–PES), ministerpresident, Vallonska regeringen.
  • Att stärka det lokala styret och den representativa demokratin med hjälp av ny digital teknik . Föredragande: Rait Pihelgas (EE–Renew), kommunfullmäktige, Järva.
  • Klimatförändringarnas inverkan på regionerna: en bedömning av den europeiska gröna given . Föredragande: Andries Gryffroy (BE–EA) , flamländska parlamentet.
  • Möjligheter och synergier i samband med en förebyggande anpassning till klimatförändringar i syfte att främja hållbarhet och livskvalitet i regioner och kommuner . Föredragande: Markku Markkula (FI - EPP), stadsfullmäktige, Esbo.
  • Utmaningar för kollektivtrafiken i städer och storstadsregioner . Föredragande: Adam Struzik (PL–EPP), regionpresident, Mazowieckie (Masovien).
  • Från jord till bord – den lokala och regionala dimensionen . Föredragande: Guido Milana (IT–PES), kommunfullmäktige, Olevano Romano.
  • En EU-strategi för ett uppsving för landsbygdsområdena . Föredragande: Enda Stenson (IE–EA), Leitrim County Council.
  • Europeiska kommissionens rapport om genomförandet av det förnyade strategiska partnerskapet med EU:s yttersta randområden . Föredragande: Ángel Víctor Torres Pérez (ES–PES), regionpresident, Kanarieöarna.
  • Mot en mer hållbar turism för EU:s städer och regioner . Föredragande: Manuel Alejandro Cardenete Flores (ES–Renew), vice minister med ansvar för turism, förnyelse, rättsliga frågor och lokal förvaltning, regionregeringen, Andalusien.

Praktisk information:

Plats : virtuellt.

Datum : tisdagen den 8 december–torsdagen den 10 december 2020.

Bakgrundsmaterial: plenarsessionens dagordning och yttranden och ändringsförslag .

Webbsändning : på ReK:s webbplats .

Kontakt:

PresseCdr@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/JOIN-US-FOR-EUROPCOM-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Join us for EuroPCom 2022!
Join us for EuroPCom 2022!
19.09.2022