Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU-omfattande allians varnar kommissionen: nedskärningar i de regionala medlen äventyrar EU:s framtid  

EU:s sammanhållningspolitik måste utgöra minst en tredjedel av EU:s budget även efter 2020 och stödja alla regioner i EU. Att försvaga den riskerar att fördjupa klyftorna i EU och skulle undergräva EU:s framtid. Detta budskap framfördes i dag av den EU-omfattande #CohesionAlliance till kommissionen inför offentliggörandet av dess förslag till EU:s framtida budget den 2 maj.

Men en budget på mer än 350 miljarder euro mellan 2014 och 2020 utgör sammanhållningspolitiken – som genomförs genom de europeiska struktur- och investeringsfonderna – EU:s viktigaste investeringsverktyg, som syftar till att minska regionala skillnader, skapa arbetstillfällen, öppna upp nya affärsmöjligheter och ta itu med stora globala frågor såsom klimatförändringar och migration. Det är den enda EU-politik som omfattar alla EU:s lokalsamhällen och involverar lokala aktörer för att genomföra tillväxtstrategier som styrs av gemensamma EU-mål.

Till följd av brexit och EU:s behov av att finansiera nya prioriteringar såsom försvar, säkerhet och kontroll av de yttre gränserna riskerar anslagen till sammanhållningspolitiken att minska i EU:s kommande långsiktiga budget – eller fleråriga budgetram – där EU:s utgiftstak för perioden efter 2020 fastställs. För att undvika detta och öka medvetenheten om sammanhållningspolitikens avgörande betydelse lanserades #CohesionAlliance i början av de ledande sammanslutningarna av regioner och kommuner – Europeiska gränsregionförbundet (AEBR), Europeiska regionförsamlingen (AER), Nätverket för regionala lagstiftande församlingar (CALRE), Europeiska kommuners och regioners råd (CEMR), konferensen för perifera kustregioner i Europa (CPMR) och Eurocities – samt Europeiska regionkommittén i oktober förra året.

Alliansen kräver att EU:s budget efter 2020 ska göra sammanhållningspolitiken starkare, mer ändamålsenlig, synlig och tillgänglig för alla regioner i Europeiska unionen. Sedan lanseringen har alliansens förklaring undertecknats av mer än 4 000 enskilda undertecknare, 100 regioner, 70 städer och distrikt, 50 sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter, 40 ledamöter av Europaparlamentet och 30 sektorssammanslutningar i EU. Bland undertecknare finns Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Region Norrbotten.

"Sammanhållningspolitiken är traditionell men inte gammalmodig. Den kommer att spela sin roll även i nästa EU-budget. Vi kan inte lova att inga nedskärningar kommer att göras, men tanken är att begränsa dem till mellan 5 och 10 %" , sade kommissionsledamoten med ansvar för budget, Günther Oettinger , som uppmanade alla partner att mobilisera sig och övertyga de nationella regeringarna om att en begränsad ökning av medlemsstaterna bidrag är nödvändig för att EU ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Denna ståndpunkt delades av kommissionsledamoten med ansvar för regionalpolitik, Corina Crețu, som betonade att "EU behöver sammanhållning mer än någonsin, inte bara av ekonomiska skäl, utan även av sociala och politiska skäl. Tack vare #CohesionAlliance framför tusentals mottagare av denna unika politik som företräder kommuner och regioner samt hälso- och sjukvården, utbildningssektorn och näringslivet tydligt och klart att EU och sammanhållningspolitiken är två sidor av samma mynt."

AER:s ordförande Magnus Berntsson , ordförande för regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen, sade att "en stark, förnyad sammanhållningspolitik för alla regioner är den smartaste och mest logiska investering som EU kan göra i sin framtid. I framtidens union är sammanhållningspolitiken vårt mest kraftfulla verktyg för att förbättra medborgarnas livskvalitet och främja ett enat, starkt och konkurrenskraftigt Europa."

CEMR:s talesperson Ilmar Reepalu , ledamot av kommunfullmäktige i Malmö, förklarade att "ett framgångsrikt genomförande av EU:s nya prioriteringar såsom social delaktighet och klimatåtgärder är beroende av kommunernas och regionernas förmåga att investera i sina områden. Dessa investeringar kan inte göras utan sammanhållningspolitiken. EU bör vara konsekvent och sörja för en stark sammanhållningspolitik i den framtida budgeten."

ReK:s ordförande Karl-Heinz Lambertz betonade att "om vi vill ha ett EU som investerar i alla samhällen, som är mer ändamålsenligt och synligt och mindre centraliserat och som stöder samarbete över gränserna, behöver vi en stark sammanhållningspolitik för alla regioner och en större EU-budget. Nedskärningar kommer att få allvarliga konsekvenser för välståndet och enheten i det framtida EU."

Sammanhållningspolitikens avgörande betydelse betonades av Eurocities ordförande Daniël Termont , borgmästare i Gent (Belgien): "Sammanhållningspolitiken är det kitt som håller EU samman i strävan efter en framtid som är mer hållbar, inkluderande, demokratisk och välmående. Att stödja innovation, samarbete och solidaritet genom en stark sammanhållningspolitik kommer att hjälpa EU att förbli en förebild för omvärlden i flera generationer framöver."

Bakgrundsinformation

#CohesionAlliance samlar personer som anser att EU:s sammanhållningspolitik även i fortsättningen måste vara en bärande kraft i EU:s framtid. Alliansen bildades genom ett samarbete mellan ledande europeiska sammanslutningar av städer och regioner och Europeiska regionkommittén. Den kräver att EU:s budget efter 2020 ska göra sammanhållningspolitiken starkare, mer ändamålsenlig, synlig och tillgänglig för alla regioner i Europeiska unionen. Från nationella, regionala och lokala myndigheter till små och medelstora företag, icke-statliga organisationer, skolor, universitet, kulturella organisationer, alla som tror på EU:s sammanhållningspolitik är välkomna att gå med i #CohesionAlliance genom att underteckna förklaringen.

Mer information:

Photos

Faktablad om sammanhållningspolitiken

Undertecknare av #CohesionAlliance

Karta över #CohesionAlliance

Pressansvarig:

cohesionalliance@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023