Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Covid-19: EU:s regionkommitté lanserar en plattform för att stödja regionala och lokala samhällen i hela Europa  

En plattform för utbyte kommer att hjälpa samhällena att dela med sig av behov och lösningar, öka det ömsesidiga stödet och fungera som en återkopplingsmekanism för att möjliggöra en kontroll av hur EU-åtgärderna fungerar i praktiken, ur lokal och regional synvinkel. ReK kommer att ge de lokala samhällena regelbunden och praktisk information om EU:s åtgärder.

Europeiska regionkommittén (ReK) har fastställt en handlingsplan för att stödja och hjälpa de lokala och regionala myndigheterna, som befinner sig i frontlinjen kampen mot coronaviruspandemin. Handlingsplanen med fem punkter omfattar lanseringen av en plattform för utbyte för att hjälpa lokala och regionala ledare att dela med sig av sina behov och lösningar och öka det ömsesidiga stödet mellan lokalsamhällen i hela Europa. ReK:s ledamöter kommer också att via plattformen kunna lämna synpunkter på de EU-åtgärder som redan vidtagits, vilket möjliggör en kontroll från gräsrotsnivån av hur politiken fungerar i praktiken. ReK kommer att ge regelbunden och praktisk information om EU:s åtgärder, med särskilt fokus på finansieringsmöjligheter.

I handlingsplanen – som godkändes av ReK:s ordförandekonferens den 24 mars – uppmanas EU-institutionerna att främja EU-stöd till lokala ledare genom en EU-mekanism för nödsituationer på hälsoområdet som bland annat syftar till att samordna distributionen av viktig medicinsk utrustning i hela EU. För att kunna tillgodose människors hälsomässiga, sociala och ekonomiska behov måste de lokala och regionala ledarna skydda sina ekonomier. I handlingsplanen efterfrågas ekonomiskt stöd till lokala företag och personer som blir arbetslösa samt EU-stöd till de skräddarsydda regionala återhämtningsstrategier som många regioner i EU för närvarande håller på att utarbeta för att stabilisera ekonomin.

Med anledning av godkännandet av handlingsplanen framhöll Europeiska regionkommitténs ordförande Apostolos Tzitzikostas att ”ReK:s ledamöter och alla regionala och lokala ledare i EU gör enastående insatser i kampen mot pandemin. I dessa svåra tider måste vi stå enade och agera ansvarsfullt. Många regionpresidenter och borgmästare har bett mig att inrätta en plattform för utbyte som ger ReK:s ledamöter och alla EU:s lokala och regionala ledare möjlighet att dela med sig av sina behov, synpunkter och idéer samt utarbeta gemensamma lösningar. Handlingsplanen kommer också att göra det möjligt att bättre tillgodose lokalsamhällenas vårdbehov och ta itu med pandemins sociala och ekonomiska aspekter och deras konsekvenser för de lokala och regionala myndigheterna.”

Inom ramen för sin institutionella roll utgör ReK gränssnittet och referenspunkten mellan EU och dess lokala och regionala myndigheter. I den rådande krisen står kommittén redo att bistå, informera, engagera och företräda regionerna och städerna i hela Europa. Rent operativt och konkret kommer ReK:s handlingsplan att

1) främja EU-stöd till lokala och regionala myndigheter inom vårdsektorn, genom efterlysningen av en EU-mekanism för nödsituationer på hälsoområdet,

2) inrätta en plattform för att utbyta, samarbeta och underlätta ömsesidigt stöd mellan städer och regioner i hela EU,

3) ge konkret återkoppling, via ReK:s mekanismer, ur lokal och regional synvinkel om hur man bör ta itu med pandemins hälsomässiga, sociala och ekonomiska aspekter och deras konsekvenser för människor och deras lokalsamhällen,

4) ge de lokala och regionala myndigheterna regelbunden och praktisk information om EU:s åtgärder för att hantera krisen,

5) underlätta en kontroll av resultaten på fältet av EU:s åtgärder för att bekämpa pandemin, och samla in underlag från ledamöterna för att förbättra EU:s politik på grundval av den lokala och regionala nivåns erfarenheter (hälsokontroll av politiken).

Dessa insatser och åtgärder kommer att åtföljas av riktade kommunikationsåtgärder för att förklara vad EU gör för att hjälpa och stödja lokalsamhällena i deras kamp mot coronaviruspandemin.

*Europeiska regionkommitténs ordförandekonferens:

Apostolos Tzitzikostas , ordförande för Europeiska regionkommittén och regionpresident i regionen Mellersta Makedonien, Grekland

Vasco Ilídio Alves Cordeiro , första vice ordförande för Europeiska regionkommittén och regionpresident i Azorerna, Portugal

Olgierd Geblewicz , ordförande för EPP-gruppen i Europeiska regionkommittén och regionpresident i Zachodniopomorskie (Västpommern), Polen

Christophe Rouillon , ordförande för PES-gruppen i Europeiska regionkommittén och borgmästare i Coulaines, Frankrike

François Decoster , ordförande för gruppen Renew Europe i Europeiska regionkommittén och borgmästare i Saint Omer, Frankrike

Władysław Ortyl , ordförande för ECR-gruppen i Europeiska regionkommittén och regionpresident i Podkarpackie, Polen.

Kieran McCarthy , ordförande för EA-gruppen i Europeiska regionkommittén och ledamot av Cork City Council, Irland

Satu Haapanen , medordförande för gruppen De gröna i Europeiska regionkommittén och ledamot av stadsfullmäktige i Uleåborg, Finland

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 (0)473 536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023