Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Covid-19: ReK:s ordförande efterlyser en EU-mekanism för nödsituationer på hälsoområdet för att stödja regioner och städer  
Uttalande av Europeiska regionkommitténs ordförande Apostolos Tzitzikostas

Varje dag leder tusentals lokala och regionala ledare runt om i Europa kampen för att begränsa virusets spridning och hantera dess inverkan på samhället. Som ordförande för Europeiska regionkommittén och regionpresident i Mellersta Makedonien kan jag se professionalismen, hängivenheten och modet hos alla dem som leder kampen mot covid-19. Vi mobiliserar våra samhällen för att skydda våra mest sårbara medmänniskor och säkerställa största möjliga kontinuitet när det gäller våra ekonomier.

Jag hyllar alla de lokala och regionala myndigheter som står i frontlinjen, i synnerhet de där man tvingas betala ett högt pris på det personliga planet. Europa kan förlita sig på oss, på sina borgmästare, regionpresidenter och lokala och regionala fullmäktigeledamöter när det gäller att leda kampen mot pandemin. Samtidigt måste EU ge en hjälpande hand till våra lokalsamhällen nu när de behöver Europa som allra mest, genom att se till att våra medborgare och företag kan dra nytta av EU:s budget och insatsförmåga så fort som möjligt.

De åtgärder som kommissionen och ministerrådet har vidtagit är ett steg i rätt riktning. Flexibilitet när det gäller stabilitets- och tillväxtpakten och reglerna för statligt stöd är en grundförutsättning, eftersom användningen av sammanhållningspolitiska medel därmed förenklas och snabbas på. Mobiliseringen av Europeiska investeringsbanken och av viktiga verktyg såsom Europeiska unionens solidaritetsfond och Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter kan också vara till nytta för våra lokalsamhällen. Med hänsyn till min direkta erfarenhet och den återkoppling jag får från mina kollegor och ReK:s ledamöter, anser jag dock att EU måste gå ett steg längre genom att lansera en EU-mekanism för nödsituationer på hälsoområdet för att bättre stödja de tusentals regionala och lokala ledare som kämpar för att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster lokalt.

Denna hälsomekanism bör hjälpa städer och regioner i hela Europa att snabbt anställa ytterligare vårdpersonal, köpa fler medicintekniska produkter, stödja intensivvårdstjänster och tillhandahålla sanitär utrustning och materiel till sjukhus och skolor. Den bör rationalisera de finansiella medlen från regionala och nationella budgetar och från EU-budgeten, och underlätta de offentliga hälso- och sjukvårdstjänsternas tillgång till dem. Vi måste investera mer för att rädda liv i dag och öka vår motståndskraft inför morgondagen. Mekanismen bör finansieras med hjälp av befintliga nationella och regionala resurser, en omdirigering av EU:s tillgängliga struktur- och investeringsfonder till förmån för de akuta behoven, och nya anslag till ett värde av upp till 10 miljarder euro från EU:s nuvarande budget.

Det är också viktigt att kommissionen ytterligare ökar och förenklar tillgången till de resurser som finns tillgängliga inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik, för att se till att de lokalsamhällen som kämpar med att hantera pandemin snabbare kan utnyttja medlen. De sammanhållningspolitiska fonderna visar sig ännu en gång vara en viktig livlina för dem som står inför aldrig tidigare skådade utmaningar ute i samhället. Sammanhållningspolitiken är fortfarande EU:s mest kraftfulla investeringsinstrument, och ger aktörer på såväl EU-nivå som nationell, regional och lokal nivå möjlighet att samarbeta och agera i kristider.

Vägen framåt är oviss och våra samhällen behöver hjälp här och nu, inte bara för att skydda liv utan också för att skapa en ny vardag när krisen väl är över. Runt om i Europa inser vi vikten av att arbeta i partnerskap och dela ansvaret på ett rättvist sätt. EU måste ge stöd till och visa solidaritet med dem som behöver det allra mest, och aldrig har detta varit mer sant än under den pandemikris som nu pågår mitt framför oss. Regioner och städer kommer även i fortsättningen att stå i frontlinjen i kampen mot viruset. Vår främsta plikt som politiska ledare i dessa svåra tider är att värna om våra medborgare. Vi måste förena våra krafter på lokal, regional, nationell och europeisk nivå för att skydda dem. Jag är övertygad om att demokratin är starkare än ett virus och att vi, tack vare våra gemensamma insatser, i sinom tid kommer att gå stärkta ur den kris som covid-19 har gett upphov till.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 473 53 68 87

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023