Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Coronavirusutbrottet och EU:s insatser  

​EU-institutionerna, medlemsstaterna och de regionala och lokala myndigheterna utvärderar dagligen situationen när det gäller coronavirusutbrottet och utfärdar både omedelbara åtgärder och förslag på längre sikt för att motverka effekterna av krisen.

Utöver åtgärder för att bekämpa och behandla sjukdomen har EU-kommissionen tillsatt ett ”insatsteam mot coronaviruset” och lade den 13 mars fram ett antal lagstiftningsförslag som syftar till att mildra krisens ekonomiska konsekvenser. Förslagen gäller skydd av arbetstagare och företag mot inkomstförluster, med hjälp av t.ex. förenklade regler för statligt stöd och ekonomiskt stöd från EU:s budget och Europeiska investeringsfonden. Bland annat föreslog EU-kommissionen ett nytt investeringsinitiativ mot coronaeffekter på 37 miljarder euro, vilket skulle bestå av outnyttjade och ännu inte tilldelade strukturfondsmedel. Alla informationskällor om EU:s insatser mot coronavirusutbrottet finns på alla officiella EU-språk här .

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022