Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Coronavirusutbrottet och EU:s insatser  

​EU-institutionerna, medlemsstaterna och de regionala och lokala myndigheterna utvärderar dagligen situationen när det gäller coronavirusutbrottet och utfärdar både omedelbara åtgärder och förslag på längre sikt för att motverka effekterna av krisen.

Utöver åtgärder för att bekämpa och behandla sjukdomen har EU-kommissionen tillsatt ett ”insatsteam mot coronaviruset” och lade den 13 mars fram ett antal lagstiftningsförslag som syftar till att mildra krisens ekonomiska konsekvenser. Förslagen gäller skydd av arbetstagare och företag mot inkomstförluster, med hjälp av t.ex. förenklade regler för statligt stöd och ekonomiskt stöd från EU:s budget och Europeiska investeringsfonden. Bland annat föreslog EU-kommissionen ett nytt investeringsinitiativ mot coronaeffekter på 37 miljarder euro, vilket skulle bestå av outnyttjade och ännu inte tilldelade strukturfondsmedel. Alla informationskällor om EU:s insatser mot coronavirusutbrottet finns på alla officiella EU-språk här .

Dela :