Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Covid - 19: ReK:s ordförande välkomnar EU:s nya åtgärdspaket, som svarar mot önskemål från regionerna och städerna  

Uttalande från Europeiska regionkommitténs ordförande, Apostolos Tzitzikostas, om de åtgärder som Europeiska kommissionen föreslog den 2 april 2020

Uttalande från Europeiska regionkommitténs ordförande, Apostolos Tzitzikostas, om de åtgärder som Europeiska kommissionen föreslog den 2 april 2020

”Europeiska kommissionen presenterade den 2 april en rad åtgärder som svarar mot de önskemål som Europeiska regionkommittén (ReK) samt många lokala och regionala myndigheter nyligen har framfört i fråga om bättre stöd till deras arbete med att tackla krisens sociala, ekonomiska och hälsomässiga verkningar.

Sure-programmet innebär konkreta åtgärder för att dels se till att arbetstagarna fortsatt får sin lön utbetald och dels hjälpa företagen att upprätthålla sysselsättningen. Det är min förhoppning att detta ska hjälpa lokalsamhällena i hela Europa att lindra de sociala och ekonomiska följderna i spåren av covid - 19-pandemin. Det är också viktigt att det nya programmet kan underlätta för familjer och företagare i våra regioner och städer, och bevara produktionskapaciteten i våra regionala ekonomier. ReK är redo att bidra till att programmet snabbt antas och kommer att garantera lokal uppföljning för att bedöma hur åtgärderna tillgodoser de dagliga behoven i våra lokalsamhällen.

Jag välkomnar kommissionens förslag att använda EU:s budgetmarginaler för att investera ytterligare 3 miljarder euro i hälso- och sjukvårdssektorn via instrumentet för katastrofbistånd inom EU. Detta svarar mot ReK:s uppmaning om att införa en EU-mekanism för nödsituationer på hälsoområdet finansierad genom outnyttjade medel i EU:s budget, i enlighet med ReK:s handlingsplan för coronaviruset. Dessa medel kommer att göra det möjligt för våra regioner och städer att köpa in förnödenheter och medicinsk utrustning och bättre stödja det arbete som utförs av personal inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst och räddningstjänst, som står i främsta ledet i kampen mot pandemin.

Kommissionen lade i dag även fram förslag till bestämmelser för att ytterligare öka flexibiliteten i användningen av sammanhållnings- och jordbruksfonderna och påskynda deras bidrag till att stödja nödåtgärder och ekonomisk återhämtning. Som regionala och lokala ledare stöder vi kommissionens ansträngningar för att snabbt omfördela de investeringar som hade planerats före krisen. Samtidigt uppmanar jag kommissionen att se till att regionerna förblir centrala aktörer i planeringen och genomförandet av åtgärderna. Sammanhållningspolitiken och landsbygdsutvecklingen tillhandahåller en unik arbetsmetod som sammanför aktörer på såväl EU-nivå som nationell, regional och lokal nivå. Endast genom ett fullt utnyttjande av de regionala och lokala ledarnas direkta erfarenheter kan EU:s investeringar användas för att tillgodose medborgarnas och företagens behov.”

ReK:s handlingsplan för att hjälpa regioner och städer att bekämpa covid - 19 i Europeiska unionen

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023