Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Kommissionens rapport hänvisar till RegHub-initiativet och anger att samarbetet med Regionkommittén bör utökas för att bidra till kommissionens beslutsfattande  

I sin färska rapport om bättre lagstiftning som offentliggjordes den 15 april noterade kommissionen de åtgärder som Europeiska regionkommittén nyligen vidtagit för att genomföra rekommendationerna från arbetsgruppen för subsidiaritet från i fjol.

I rapporten framhålls det att ”[a]rbetsgruppen [också] nämnde... utmaningen att få in synpunkter från lokala och regionala myndigheter i hela EU. Sedan dess har Regionkommittén inrättat ett pilotnätverk av regionala nav för översyn av EU:s politik (RegHub) för att bedöma hur EU:s lagstiftning genomförs i praktiken.

Kommissionen kommer att intensifiera sitt samarbete med Regionkommittén, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, kommissionens representationer i medlemsstaterna, de nationella myndigheterna och andra representativa sammanslutningar för att öka den allmänna medvetenheten om möjligheterna att bidra till kommissionens beslutsfattande.”​

Dela :
 
Ytterligare information
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023