Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Kommissionens rapport hänvisar till RegHub-initiativet och anger att samarbetet med Regionkommittén bör utökas för att bidra till kommissionens beslutsfattande  

I sin färska rapport om bättre lagstiftning som offentliggjordes den 15 april noterade kommissionen de åtgärder som Europeiska regionkommittén nyligen vidtagit för att genomföra rekommendationerna från arbetsgruppen för subsidiaritet från i fjol.

I rapporten framhålls det att ”[a]rbetsgruppen [också] nämnde... utmaningen att få in synpunkter från lokala och regionala myndigheter i hela EU. Sedan dess har Regionkommittén inrättat ett pilotnätverk av regionala nav för översyn av EU:s politik (RegHub) för att bedöma hur EU:s lagstiftning genomförs i praktiken.

Kommissionen kommer att intensifiera sitt samarbete med Regionkommittén, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, kommissionens representationer i medlemsstaterna, de nationella myndigheterna och andra representativa sammanslutningar för att öka den allmänna medvetenheten om möjligheterna att bidra till kommissionens beslutsfattande.”​

Dela :