Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Kommissionens rapport hänvisar till RegHub-initiativet och anger att samarbetet med Regionkommittén bör utökas för att bidra till kommissionens beslutsfattande  

I sin färska rapport om bättre lagstiftning som offentliggjordes den 15 april noterade kommissionen de åtgärder som Europeiska regionkommittén nyligen vidtagit för att genomföra rekommendationerna från arbetsgruppen för subsidiaritet från i fjol.

I rapporten framhålls det att ”[a]rbetsgruppen [också] nämnde... utmaningen att få in synpunkter från lokala och regionala myndigheter i hela EU. Sedan dess har Regionkommittén inrättat ett pilotnätverk av regionala nav för översyn av EU:s politik (RegHub) för att bedöma hur EU:s lagstiftning genomförs i praktiken.

Kommissionen kommer att intensifiera sitt samarbete med Regionkommittén, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, kommissionens representationer i medlemsstaterna, de nationella myndigheterna och andra representativa sammanslutningar för att öka den allmänna medvetenheten om möjligheterna att bidra till kommissionens beslutsfattande.”​

Dela :
 
Ytterligare information
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
11.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGHUB-SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

RegHub at the CoR Subsidiarity Conference
RegHub at the CoR Subsidiarity Conference
10.11.2022