Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Sammanhållningspolitiken 2021–2027: En EU-omfattande koalition välkomnar förslag som omfattar alla regioner med en stark roll för kommuner och regioner, men varnar för nedskärningarnas konsekvenser  

#CohesionAlliance har uppnått sina första avgörande resultat när det gäller att säkra en sammanhållningspolitik för alla och bevara principen om flernivåstyre. De föreslagna nedskärningarna på 10 % och centraliseringsriskerna kan dock förhindra lokala aktörer från att effektivt stödja medborgare och företag.

Genom att mobilisera alla aktörer inom EU:s sammanhållningspolitik under det senaste året har CohesionAlliance haft en framträdande roll när det gäller att förhindra större nedskärningar (på -15 eller 30 %) och säkra EU-finansiering för alla EU:s regioner och kommuner efter 2020.

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter. Du kan på begäran få närmare upplysningar om dina personuppgifter, korrigera felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller begära att dina uppgifter ska tas bort från vår sändlista.

Kontakta PresseCdr@cor.europa.eu om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter. Du kan också skicka ett e-postmeddelande till ReK:s uppgiftsskyddsombud: data.protection@cor.europa.eu . När det gäller behandlingen av dina personuppgifter har du också rätt att när som helst vända dig till Europeiska datatillsynsmannen: www.edps.europa.eu/EDPSWEB/