Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Sammanhållning, konkurrenskraft, konvergens: Portugals premiärminister efterlyser ökade resurser och regionala investeringar i Europa  

Portugals premiärminister António Costa deltog i en diskussion om Europas framtid med hundratals lokala och regionala ledare. Under debatten med Europeiska regionkommittén (ReK) betonade premiärministern att Europa omgående måste ändra kurs för att bemöta den internationella konkurrensen genom att ta itu med regionala skillnader, öka medlemsstaternas bidrag till EU:s budget, stärka de regionala investeringarna och involvera alla förvaltningsnivåer.

Premiärministern sade att EU måste prioritera social sammanhållning och konvergens mellan regioner och kommuner. António Costa, tidigare ledamot av ReK, efterlyste en ökning av EU:s budget och sade att 1 % av BNI inte räcker: "I en globaliserad värld behöver Europa mer sammanhållning och en mer konkurrenskraftig ekonomi. För att kunna möta nya utmaningar är det viktigt att vi inte undergräver grundpelarna för vår union, såsom den gemensamma jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken. Vi har ambitionen och vi har strategierna. Om vi vill ha en starkare union som är mer motståndskraftig mot kriser och mer förberedd inför nya utmaningar krävs det en union med mer resurser."

ReK:s ordförande Karl-Heinz Lambertz deltog i debatten, som ägde rum under kommitténs plenarsession, instämde: "Vi ansvarar alla för att se till att Europa kommer på rätt väg igen, med en balanserad ekonomisk tillväxt. Social, ekonomisk och territoriell sammanhållning är ryggraden i vår union, men det behövs mer investeringar på regional nivå och på landsbygden. EU:s nästa budget kommer att avgöra Europas framtida inriktning, och därför måste medlemsstaterna öka, inte minska, regionernas och kommunernas ekonomiska resurser för att skapa arbetstillfällen och fördjupa den europeiska integrationen."

Med anledning av att Europeiska regionkommittén tillsammans med territoriella sammanslutningar förespråkar regionala EU-investeringar i EU:s kommande budget inom ramen för den EU-omfattande alliansen #CohesionAlliance betonade premiärminister António Costa också vikten av en stark sammanhållningspolitik. "Med hjälp av sammanhållningspolitiken har Europa nått ut till varje by, kommun, stad och gata inom EU", sade han. "Det är därför sammanhållning varken kan eller får bli justeringsvariabeln i nästa fleråriga budgetram."

Under debatten uttryckte ledamöter av Europeiska regionkommittén – EU:s ledamotsförsamling för lokala och regionala ledare – sitt stöd för premiärministerns vision. De framhöll att de var medvetna om behovet av att förnya EU:s ekonomi genom satsningar på territoriell sammanhållning, infrastruktur och miljömässig hållbarhet. De var överens om att detta innebär att EU måste fästa större uppmärksamhet vid de lokala och regionala myndigheternas roll och betydelse, eftersom de ansvarar inte bara för att förvalta den regionala ekonomin, utan också för att ta upp väljarnas farhågor och få lokalsamhällen att sluta upp bakom EU:s politik.

Den portugisiske premiärministern tillade också att det brådskar att fullborda den ekonomiska och monetära unionen: "Euroområdets strukturella svagheter har fortfarande inte åtgärdats. Så länge den ekonomiska och monetära unionen inte är fullbordad finns det en risk för nya kriser. Därför har jag förespråkat inrättandet av en budget för euroområdet baserad på egna medel."

***

Information till redaktörerna:

Debatten bidrar till kommitténs initiativ Reflektioner om Europa , som inbegriper hundratals medborgardebatter som kommitténs ledamöter håller runt om i Europa. Innehållet i dessa kommer att sammanställas i en rapport som ska läggas fram för Europeiska rådet senare i år.

I syfte att verka för en stark sammanhållningspolitik för alla regioner och kommuner efter 2020 har ReK, tillsammans med ledande sammanslutningar för lokala och regionala myndigheter i EU, lanserat #CohesionAlliance: en gräsrotsrörelse som är öppen för alla som anser att EU:s sammanhållningspolitik även fortsättningsvis måste utgöra en pelare i EU:s framtid. Sedan alliansen lanserades i oktober förra året har den fortsatt att locka nya undertecknare varje dag, bl.a. regionala och lokala myndigheter, Europaparlamentsledamöter, näringslivsorganisationer, akademiska institutioner, fackföreningar och tankesmedjor.

Denna debatt kan ses igen på EbS. Foton finns tillgängliga för gratis nedladdning.

Kontaktperson:
Andrew Gardner

Tfn +32 473 843 981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Dela :
 
Ytterligare information
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023