Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
ReK:s delegation företräder regionalt och lokalt folkvalda politiker vid plenarsammanträdet för konferensen om Europas framtid  

Två ReK-ledamöter från Sverige är bland de 18 regionalt och lokalt folkvalda politikerna som kommer att delta i konferensens första plenarsammanträde i Strasbourg.

Europeiska regionkommitténs (ReK) delegation till konferensen om Europas framtid sammanträdde den 16 juni för att förbereda sitt bidrag till det första plenarsammanträdet för konferensen om Europas framtid , som hålls den 19 juni i Strasbourg. Delegaterna vill ta vara på det tillfälle som konferensen innebär för att stärka Europeiska unionens demokratiska dimension och återupprätta medborgarnas förtroende för det europeiska projektet. Europeiska regionkommittén är, i egenskap av det EU-organ som företräder den förvaltningsnivå som befinner sig närmast medborgarna, fast besluten att föra de lokala och regionala myndigheternas talan under konferensen.

Europeiska regionkommitténs ordförande Apostolos Tzitzikostas , som leder ReK:s delegation, sade: ”Europeiska regionkommittén (ReK) är EU:s politiska församling som företräder en miljon regionalt och lokalt folkvalda politiker från hela EU. Vår prioritering är att se till att medborgarna i våra regioner, städer och byar kan göra sin röst hörd. Vi kommer att se till att slutrapporten omfattar de förslag som medborgarna lägger fram under våra lokala dialoger samt den politiska återkoppling som inhämtas under våra plenarsessioner, genom våra ledamöters insatser och vid våra viktigaste evenemang.”

Två svenska ledamöter ingår i ReK-delegationen: Jelena Drenjanin , kommunalråd i Huddinge och första vice ordförande för ReK:s EPP-grupp, samt Yoomi Renström , ledamot av kommunfullmäktige i Ovanåker och första vice ordförande för PES-gruppen.

"Covid-pandemin har dragit oss alla tillbaka med svårigheter. Denna konferens är som en pil, den kan bara skjutas genom att dra tillbaka den och dess destination är viljan att bli ett starkt, stabilt och blomstrande Europa. Dialogerna mellan och med medborgarna kommer att göra våra mål relevanta för våra medborgare, samhällen och företag. Så det här är gemensamma steg till något stort och nytt", sade Drenjanin.

"Konferensen om Europas framtid är en stor möjlighet för oss alla. Det är viktigt att detta förblir en öppen och inkluderande process. Lokala och regionala myndigheter, från landsbygden till storstäderna, är redo att spela en nyckelroll och bidra till att involvera så många människor som möjligt. Om vi bryr oss om vår unions framtid, får det inte finnas några tabun, inte heller när det gäller om förslag till nödvändiga fördragsändringar", tillade Renström.

ReK:s delegation deltar i alla delar av konferensens plenarsammanträde och kommer att:

- Lämna skriftliga bidrag med stöd av högnivågruppen för europeisk demokrati , ett oberoende rådgivande organ bestående av sju visa män och kvinnor under ledning av Europeiska rådets tidigare ordförande Herman Van Rompuy, vars uppdrag är att stödja ReK:s politiska och institutionella roll genom att tillhandahålla strategiska politiska analyser med fokus på lokala och regionala aspekter.

- Anordna dialoger och debatter i sina valkretsar och rapportera tillbaka om dessa dialoger.

- Bygga allianser mellan likasinnade delegater vid konferensen för att gemensamt förespråka rekommendationer som är relevanta för regioner, städer och byar i hela EU.

- Mobilisera sina nätverk, t.ex. sammanslutningar av lokala och regionala myndigheter runt om i EU, nätverket för tidigare ReK-ledamöter och det nyligen inrättade nätverket för lokala och regionala fullmäktigeledamöter med ansvar för EU-frågor med målet att uppmuntra lokala och regionala politiker att anordna medborgardebatter. Resultaten av dessa samråd kommer att läggas fram vid konferensens plenarsession.

ReK kommer att presentera sitt slutgiltiga bidrag till konferensen vid det nionde europeiska toppmötet för regioner och städer , som hålls den 3–4 mars 2022 under det franska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd.

ReK:s delegation till konferensen om Europas framtid:

Apostolos Tzitzikostas , ordförande för Europeiska regionkommittén (regionpresident i Mellersta Makedonien, Grekland, ordförande för det grekiska regionförbundet)

ReK:s EPP-grupp

Olgierd Geblewicz , ordförande för EPP-gruppen (regionpresident i Zachodniopomorskie/Västpommern, Polen, ordförande för det polska regionförbundet)

Jelena Drenjanin , första vice ordförande för EPP-gruppen (kommunalråd i Huddinge, Sverige, ordförande för utskottet för styrning vid Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter)

Mark Speich , ordförande för ReK:s utskott för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser (statssekreterare i delstaten Nordrhein-Westfalen, Tyskland)

Isabel Díaz Ayuso , regionpresident i Madrid, Spanien

Ilse Aigner , talman i Bayerns delstatsparlament och deltagare i ReK:s delegation i egenskap av företrädare för de regionala parlamenten, Tyskland

ReK:s PES-grupp

Vasco Alves Cordeiro , första vice ordförande för Europeiska regionkommittén (ledamot av Azorernas regionparlament, Portugal)

Yoomi Renström , första vice ordförande för PES-gruppen (ledamot av kommunfullmäktige i Ovanåker, Sverige)

Concepción Andreu Rodríguez , vice ordförande för PES-gruppen (regionpresident i Rioja, Spanien)

Kata Tüttő , vice ordförande för PES-gruppen (ställföreträdande borgmästare i Budapest, Ungern)

Karl-Heinz Lambertz , ordförande för Europeiska regionkommitténs styrgrupp för subsidiaritetsfrågor (talman i tyskspråkiga gemenskapens parlament, Belgien)

ReK:s Renew Europe-grupp

Paula Fernández , minister med ansvar för inrikes och rättsliga frågor samt EU-frågor, regionregeringen i Kantabrien, Spanien

Mirja Vehkaperä , ordförande för stadsfullmäktige i Uleåborg, Finland

François Decoster , ordförande för Renew Europe-gruppen (borgmästare i Saint-Omer, Frankrike)

ReK:s ECR-grupp

Władysław Ortyl , ordförande för ECR-gruppen (regionpresident i Podkarpackie, Polen)

Roberto Ciambetti , talman i regionparlamentet i Veneto, Italien

ReK:s EA-grupp

Kieran McCarthy , ordförande för EA-gruppen (ledamot av Cork City Council, Irland)

ReK:s De Gröna-grupp

Muhterem Ara s, talman i Baden-Württembergs delstatsparlament, Tyskland

Kriterierna för urvalet av de 18 medlemmarna i ReK:s delegation till konferensen var representativiteten i fråga om politisk tillhörighet, den geografiska balansen, representativiteten när det gäller de olika lokala och regionala myndighetsnivåerna samt könsfördelningen.

Bakgrund:

Plenarförsamlingen för konferensen om Europas framtid har 433 medlemmar: 108 företrädare för Europaparlamentet, 54 för rådet samt 3 för Europeiska kommissionen, 108 företrädare för nationella parlament, 80 företrädare för europeiska medborgarpaneler (varav en tredjedel är yngre än 25), ordföranden för Europeiska ungdomsforumet, 27 företrädare för nationella medborgarpaneler, 18 företrädare vardera för ReK och EESK, 8 företrädare vardera för arbetsmarknadens parter och det civila samhället.

ReK:s medborgarenkät om Europas framtid

ReK:s bidrag till konferensen om Europas framtid

Flerspråkig digital plattform för konferensen om Europas framtid

Kontaktperson:

Marie-Pierre Jouglain

Tfn +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COFOE-PLENARY-19-JUNE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COFOE-PLENARY-19-JUNE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COFOE-PLENARY-19-JUNE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COFOE-PLENARY-19-JUNE.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COFOE-PLENARY-19-JUNE.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023