Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Klimatnödläget: lokala och regionala ledare efterlyser en grön giv för Medelhavsområdet  
Barcelona står värd för 10-årsjubileet för församlingen för lokala och regionala myndigheter i EU och Medelhavsområdet, där den globala uppvärmningen betraktas som en katalysator för fördjupat samarbete i Medelhavsområdet

Med stormen Gloria som oväntad gäst har församlingen för lokala och regionala myndigheter i EU och Medelhavsområdet (Arlem) firat sitt 10-årsjubileum i den stad där den höll sitt första sammanträde: Barcelona. Det katalanska huvudstaden välkomnade över 100 företrädare för lokala och regionala myndigheter från alla delar av Medelhavsområdet, och klimatförändringarna stod högst upp på dagordningen. Regionen anses vara särskilt sårbar för den globala uppvärmningen.

Karl-Heinz Lambertz , Europeiska regionkommitténs ordförande och medordförande för Arlem, förklarade: ” Europeiska unionen har bekräftat sitt ledarskap på klimatområdet genom att föreslå en grön giv som en väg mot klimatneutralitet. Klimatförändringarna känner inga gränser, och därför måste vi också samarbeta nära med våra grannländer så att vi alla skyndar på våra insatser för att anpassa oss och bygga upp vår motståndskraft. Vi måste utvidga denna modell för hållbar tillväxt och inrätta en särskild grön giv för Medelhavsområdet, med en klimatpakt som stärker samarbetet och erbjuder nya finansiella verktyg för att klimatåtgärder ska kunna genomföras i hela regionen. Nu när Arlem firar sitt 10-årsjubileum måste hållbar utveckling bli drivkraften för att vår församling ska kunna fördjupa sitt samarbete under de kommande årtiondena.”

Mohamed Boudra , borgmästare i Al Hoceima (Marocko) och medordförande för Arlem, sade: ”På tio år har Arlem visat konkreta fördelar som går längre än att stärka den politiska dialogen mellan våra städer och regioner. Nicosiainitiativet, genom vilket vi utbyter kompentens och expertis inom viktiga områden som vattenförvaltning, fiske och folkhälsa, är ett perfekt exempel på detta. Den globala uppvärmningen drabbar vår del av världen och den stigande havsnivån hotar vårt jordbruk, och vi har ett gemensamt ansvar att samarbeta för att ta itu med klimatförändringarna lika mycket som vi har en skyldighet att införa en tillväxtmodell som ger våra ungdomar nya arbetstillfällen och ekonomiska möjligheter.”

Nasser Kamel , generalsekreterare för unionen för Medelhavsområdet, sade: ” Vi står i dag inför ett klimatnödläge i hela Medelhavsområdet . Det är lätt att förstå att de lokala och regionala myndigheterna ligger i framkant när det gäller att ta itu med klimatförändringarnas effekter. Städerna och regionerna utgör den första försvarslinjen. Huruvida åtgärderna för att mildra och anpassa sig till klimatförändringarnas negativa effekter är verkningsfulla och lyckas beror i stor utsträckning på de regleringsåtgärder som städerna och regionerna verkställer, på den politik som de antar och på de projekt som de genomför. Unionen för Medelhavsområdet är redo att, hand i hand med Arlem, stödja insatserna för att hjälpa lokala och regionala myndigheter att möta denna gemensamma utmaning.”

”Havet är ett levande vittne till hur illa det är ställt med vår miljö. Så många som 30 000 flaskor hamnar i Medelhavet varje minut. Det är brådskande med och finns ett stort behov av en hållbar omställning och den blå ekonomin är en möjlighet att åstadkomma detta.” Detta var huvudbudskapet från Vincenzo Bianco , ledamot av kommunfullmäktige i Catania och ordförande för det italienska kommunförbundet i samband med antagandet av hans rapport om den blå ekonomin .

Församlingen antog också en rapport om ”Integrationen mellan EU och Medelhavsområdet: De lokala och regionala myndigheternas roll” av Jihad Khair , borgmästare i Beit Sahour, Palestina, som förklarade: ”De lokala och regionala myndigheterna har visat att de är avgörande för att främja den regionala integrationen i Medelhavsområdet, och vi måste fortsätta våra ansträngningar i samma riktning. Vår gemensamma handlingsram är FN:s Agenda 2030 och dess mål för hållbar utveckling. För att de ska kunna uppnås måste de lokala och regionala myndigheterna delta aktivt. Vårt samarbete måste utgå från två prioriterade områden: migration och klimatförändringarna. Tillsammans kan vi göra mycket bättre framsteg.”

Arlems 11:e plenarsession öppnades av Barcelonas borgmästare Ada Colau och ReK-ledamoten Alfred Bosch , minister med ansvar för yttre åtgärder, förbindelser med andra institutioner och öppenhet i Kataloniens regionregering.

Vid mötet utsågs Musa Hadid , borgmästare i Ramallah och ordförande för det palestinska kommunförbundet (APLA), till medordförande för Arlem som företrädare för medlemmarna från länder utanför EU. ”Jag vill tacka mina kollegor för möjligheten att vara medordförande för Arlem. Vi måste fortsätta att stärka vårt samarbete för att hantera de många utmaningar som vi står inför.”

Medlemmarna utnämnde Lizzy Delaricha , borgmästare i Ganei Tikval (Israel), till föredragande för en kommande rapport om digitaliseringen av småföretag.

Agnès Rampal , ledamot av kommunfullmäktige i Nice (Frankrike) och ordförande för utskottet för Europa–Medelhavsområdet i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, utsågs till föredragande för rapporten ”Jordbrukets roll i klimatkänsliga områden”, som hon anser vara ett viktigt bidrag till en grön giv för Medelhavsområdet.

Den andra upplagan av Arlem-utmärkelsen för ungt lokalt företagande i Medelhavsområdet gick till Rima Dates , ett algeriskt företag som tillverkar dadelbaserade produkter, t.ex. sirap, dadelvinäger och fyllda dadlar med nötter och choklad. Medgrundaren Hammou Boussada sade: ” Vi startade med målet att bearbeta traditionella oasdadlar och införa nya marknadsprodukter på ett modernt sätt. Vi är nu stolta över den positiva inverkan som vårt företag har haft i lokalsamhället. Arlem-utmärkelsen ger oss ny motivation att fortsätta vår expansion i samma anda av hållbarhet och positiva sociala förändringar.

Fyra andra företag fanns med bland kandidaterna i slutomgången: ett nystartat återvinningsföretag från Libanon och tre företag från Israel – ett vågenergiföretag , en ideell utbildningsförening och en ideell företagspådrivare . Tilldelningskriterierna för Arlem-utmärkelsen omfattar inverkan på skapandet av arbetstillfällen, inverkan på samhället, innovativt värde, respekt för arbetstagarnas sociala rättigheter samt stöd eller underlättande från lokala eller regionala myndigheter. Fyrtio projekt från tio länder kandiderade till Arlem-utmärkelsen 2020.

Kontaktperson: David Crous // tfn +32 470881037 // david.crous@cor.europa.eu

Dela :