Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Lokala ledare stöder den globala klimatstrejken och efterlyser ett koldioxidneutralt EU senast 2050  
Vid sitt möte i Bukarest stöder städerna och regionerna ”Youth for Climate”-rörelsen och uppmanar EU till högre klimatambitioner och ökade investeringar för att hålla uppvärmningen klart under 2 °C.

EU:s städer och regioner ställer sig bakom protesterna inom ramen för den globala strejken för framtiden , som i morgon den 15 mars förväntas samla hundratusentals ungdomar i hela världen. De kräver snabbare åtgärder för att bekämpa den globala uppvärmningen . Vid (Re)New EUrope - toppmötet i Bukarest uppmanade lokala och regionala ledare på nytt EU att intensifiera sina insatser, åta sig att hålla temperaturökningen klart under 2 °C och förbinda sig att göra Europa koldioxidneutralt senast 2050.

Sedan augusti 2018 har tusentals elever och studenter gått ut på gatorna i mer än 30 länder världen över för att kräva ytterligare åtgärder i kampen mot klimatförändringarna. De globala koldioxidutsläppen nådde en rekordhög nivå under 2018. Detta ledde till att den 16-åriga svenska gymnasieeleven Greta Thunberg drog igång den globala rörelsen ”Youth for Climate”, som har sporrat elever i hela världen att varje vecka protestera och kräva kraftfullare insatser mot klimatförändringarna.

Med hänvisning till ett anförande som Thunberg nyligen höll i Bryssel förklarade Europeiska regionkommitténs ordförande Karl-Heinz Lambertz att ” ungdomarna går ut på gatorna med ett enkelt krav: att världens ledare ska fullgöra sina klimatåtaganden från Paris. Det är på lokal nivå som kampen mot klimatförändringarna kommer att vinnas, och städerna och regionerna överträffar den nationella ambitionsnivån. EU har fastställt mål och ökar investeringarna, men det är fortfarande inte tillräckligt: vi måste göra mer för att regionerna och städerna ska kunna klara övergången, skapa gröna jobb, bli energieffektiva och minska utsläppen ännu mer. De vetenskapliga rönen är tydliga, ungdomarna har gjort sin läxa och nu är det upp till oss att skydda planeten och deras framtid, vilket är anledningen till att vi kräver ett koldioxidneutralt EU senast 2050.

I sitt anförande sade Magnus Berntsson , ordförande för AER (europeiska regionförsamlingen) och R20 (regioner för klimatåtgärder) samt vice ordförande för regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen, att ”lokala och regionala myndigheter i Europa och hela världen stöder till fullo Parisavtalet och efterlyser ambitiösa klimatåtgärder. Vi är en del av lösningen. I våra lokalsamhällen förstår vi våra invånares behov och förenar vi våra krafter med lokala företag och den akademiska världen för att skapa grön tillväxt och gröna jobb för att ersätta det som går förlorat under omställningen. Genom att arbeta tillsammans och sprida goda exempel kommer vi att segra. Det är också vad den yngre generationen uppmanar oss att göra.

Den senaste vetenskapliga rapporten om klimatförändringarna, som offentliggjordes av FN:s klimatpanel i november 2018 , visar att vi har mindre än 20 år på oss att undvika en klimatkatastrof som kommer att göra det omöjligt att hantera den globala uppvärmningen. Forskarna varnar för att om den nuvarande utvecklingen fortsätter kommer de globala temperaturerna att öka med 3 °C till år 2100, vilket oåterkalleligen kommer att skada vår biologiska mångfald och göra att svåra väderförhållanden blir ohanterliga.

Bilder: Europeiska toppmötet för regioner och städer i Bukarest

För information:

Re(New) Europe toppmötet i Bukarest är den största sammankomsten av EU:s lokala och regionala ledare sedan COP21 i Paris. Bland deltagare finns 150 unga lokalt folkvalda politiker från EU-medlemsländer. Toppmötet kommer att avslutas med att de lokala och regionala ledarna antar en förklaring om ” Att bygga EU från grunden med våra regioner och städer ”. Förklaringen kommer att lämnas över formellt till Rumäniens president Klaus Iohannis . Den riktar sig till ledarna för EU-institutioner och de stats- och regeringschefer som kommer att samlas i Sibiu i Rumänien den 9 maj för att diskutera EU:s framtid.

Regionerna och städerna arbetar mot klimatförändringarna

EU:s energiomställning och utfasningen av fossila bränslen i ekonomin är en topprioritering för EU:s städer och regioner. Europeiska regionkommittén – EU:s ledamotsförsamling med 350 folkvalda lokala och regionala politiker – arbetar för närvarande med två formella EU-yttranden för att främja genomförandet av målen för hållbar utveckling i Europa. Vid sin nästa plenarsession den 26–27 juni förväntas EU:s ledamotsförsamling för lokala och regionala företrädare anta ett yttrande om EU:s strategi för klimatneutralitet , som kommissionen offentliggjorde i november 2018 .

Klicka här för att se några av de hållbarhetsinitiativ som EU:s städer och regioner för närvarande genomför.

ReK:s pressmeddelanden om klimatförändringar:

18/12/2018 COP24: Städer och regioner kommer att fortsätta att trycka på för en högre ambitionsnivå på klimatområdet

13/12/2018 COP24: Städer och regioner begär att få en formell roll i Parisavtalet

18/11/2018 Klimatförändringarna: Ni kan räkna med oss (förord av ReK:s ordförande Karl-Heinz Lambertz och förste vice ordförande Markku Markkula)

15/11/2018 COP24: Är du redo?

19/09/2018 Lokala myndigheter tar klimatambitionerna till en ny nivå

06/07/2018 Klimatförändringarna: Större ambition och ny styrning behövs för att genomföra Parisavtalet

Photos of "(Re)New Europe - 8th European Summit of Regions and Cities" are available here .

Kontaktperson:

David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 470881037

Share: