Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Städer och regioner välkomnar framstegen med sammanhållningspolitiken 2021–2027  

Europeiska regionkommittén (ReK) välkomnar den preliminära överenskommelsen om reglerna för Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden, som kommer att investera mer än 240 miljarder euro för att minska skillnaderna och främja hållbar tillväxt i alla regioner i EU. Viktiga krav som de lokala och regionala myndigheterna framfört sedan länge har beaktats, bland annat en starkare territoriell dimension, betoning av hållbar utveckling och de yttersta randområdenas särskilda situation.

Den 8 december nådde Europaparlamentets och rådets förhandlare en överenskommelse om de nya reglerna för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Sammanhållningsfonden. Dessa fonder utgör tillsammans de mest kraftfulla investeringsverktygen i EU-budgeten och tillhandahåller 242,9 miljarder euro i regionala EU-medel under de kommande sju åren. Medlen kommer att finnas tillgängliga från och med den 1 januari 2021.

Överenskommelsen om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden är ett avgörande steg för städerna och regionerna. Covid-19-pandemin har drabbat de mest utsatta i våra samhällen särskilt hårt. Projekt för subventionerat boende, bekämpning av ojämlikhet eller hållbar infrastruktur för att uppnå klimatneutralitet senast 2050 kommer nu att få EU-stöd från och med den 1 januari 2021. Jämlikhet, social rättvisa och hållbarhet bör vara de vägledande principerna för EU:s omställning. Dessa fonder är de verktyg som våra regioner behöver för att uppnå dessa mål ”, sade Isabelle Boudineau (FR–PES), ordförande för Europeiska regionkommitténs utskott för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget (COTER) och vice ordförande för regionfullmäktige i Nouvelle-Aquitaine.

ReK välkomnar kompromisserna om de centrala krav som städerna och regionerna framfört och som bidrar till att fastställa sammanhållning som ett grundläggande värde. Dessa omfattar en starkare territoriell dimension, ökade investeringar i hållbar stadsutveckling, hantering av konsekvenserna av den minskade befolkningen i glesbefolkade områden och beaktande av de yttersta randområdenas särskilda utmaningar. Den nya Eruf och den nya Sammanhållningsfonden kommer att öka anslagen till smart tillväxt, säkerställa att minst 30 % av medlen investeras i grön ekonomi, med tanke på vikten av att fullgöra de skyldigheter som följer av Parisavtalet, samt främja ett mer socialt och inkluderande Europa.

ReK gläder sig åt den utmärkta överenskommelse som nåtts, där lagstiftarna har tagit hänsyn till nästan alla våra rekommendationer. EU:s största offentliga fond ger alla regioner möjlighet att investera i ny kompetens, arbetstillfällen och omställningen till en koldioxidfri ekonomi, vilket gör den till EU:s grönaste fond och samtidigt ett verkligt uttryck för solidaritet med alla typer av regioner ”, sade Michiel Rijsberman (NL–Renew), ReK:s föredragande för Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden och ledamot av provinsstyrelsen i Flevoland.

Förordningen måste ännu genomgå visst tekniskt arbete, som kommer att slutföras i januari, innan den kan antas formellt av rådet och Europaparlamentets plenarförsamling.

Bakgrund:

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) syftar till att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen i EU genom att korrigera obalanserna mellan regionerna. Dess investeringar är inriktade på fyra prioriterade områden: innovation och forskning, den digitala agendan, stöd till små och medelstora företag samt en koldioxidsnål ekonomi. Sammanhållningsfonden är avsedd för länder vars BNP per capita är lägre än 90 % av EU-genomsnittet. I förordningen om Eruf och Sammanhållningsfonden (som tidigare omfattades av två separata förordningar) fastställs de särskilda målen och stödets omfattning för båda fonderna.

Kontaktperson:

Carmen Schmidle

Tfn +32 (0)494735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023