Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Städerna och regionerna vill ha mer stöd till regionala flygplatser som har det svårt på grund av pandemin  

De regionala flygplatserna är viktiga för den territoriella sammanhållningen och avgörande för många lokala ekonomier.

Eftersom många regionala flygplatser har svårt att återhämta sig från de ekonomiska svårigheter som pandemin orsakat antog Europeiska regionkommitténs ledamöter den 1 juli ett yttrande där man uppmanar kommissionen att utarbeta mer flexibla och ändamålsenliga regler för offentligt stöd som gör att medlemsstaterna kan ge regionala flygplatser ekonomiskt stöd. I yttrandet , som utarbetats av Władysław Ortyl (PL–ECR), betonar ReK också att det ekonomiska stödet måste investeras i att göra flygplatserna mer hållbara i syfte att bidra till att uppnå målen i den europeiska gröna given.

Regionala flygplatser har drabbats av allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av pandemin. Flygtrafiken inom Europa minskade med 54 % under 2020 jämfört med 2019 , och även om reserestriktionerna lättas i sommar ligger trafiken fortfarande långt ifrån den nivå som rådde före pandemin . I oktober 2020 riskerade nästan 200 flygplatser i Europa att bli insolventa . Om de gick i konkurs skulle det få dramatiska konsekvenser för sysselsättningen och ekonomin i de regioner där de är belägna, och det skulle också vara ett hårt slag för många regioners förbindelser, särskilt de yttersta randområdena och mindre utvecklade regioner där det inte finns alternativa transportformer.

Władysław Ortyl (PL–ECR), föredragande för yttrandet och regionpresident i Podkarpackie, sade: ”De regionala flygplatserna spelar en avgörande roll för den territoriella och ekonomiska sammanhållningen i EU – de tillhandahåller förbindelser för de regioner som de betjänar och är avgörande för den ekonomiska tillväxten. Utan dem skulle många företag inte investera i regioner som inte är huvudstadsregioner. Turistnäringen är också starkt beroende av dem. Vi behöver ett mer flexibelt system för statligt stöd för att stödja de regionala flygplatsernas återhämtning under och efter pandemin. I mitt yttrande understryker jag också att majoriteten av de regionala flygplatserna i Europa behöver stöd för att kunna överleva mot bakgrund av den rådande krisen.”

I sitt yttrande uppmanar ReK kommissionen att bidra till att lindra de ekonomiska svårigheter som de regionala flygplatserna står inför och att utarbeta mer flexibla och ändamålsenliga regler för offentligt stöd som gör att medlemsstaterna kan ge ekonomiskt stöd till regionala flygplatser i mindre utvecklade regioner och de yttersta randområdena, där det inte finns mer effektiva och hållbara alternativ. Det ekonomiska stödet bör vara förenligt med de villkor som fastställs i Europeiska regionala utvecklingsfonden och EU:s facilitet för återhämtning och resiliens . Medlemsstaterna bör i samarbete med kommissionen även noggrant bedöma möjligheterna att stödja regionala flygplatser som en del av sina nationella planer för återhämtning och resiliens.

Samtidigt är kommittén medveten om att flygplatserna och luftfarten måste bli mer hållbara, och uppmanar därför kommissionen att anslå tillräckliga EU-medel till digitaliseringen av flygplatser och utvecklingen av innovativ teknik. ReK insisterar också på att ett villkor för offentliga investeringar i regionala flygplatser bör vara att de är förenliga med målen i den europeiska gröna given och principen att miljön inte får skadas.

Bakgrundsinformation

De mindre regionala flygplatserna har noterat den största nedgången i fråga om direktförbindelser på grund av pandemin, särskilt när det gäller passagerartrafik. Enligt Airport Industry Connectivity Report har t.ex. Treviso (Italien) förlorat 95 % av sina förbindelser, Vasa (Finland) 91 %, Quimper (Frankrike) 87 % och Burgas (Bulgarien) 82 %. Dock har Europas större fraktflygplatser, t.ex. Liège (Belgien), sett en ökning av fraktflygningarna på 10,7 %.

Den 30 juni antog ReK:s ledamöter ett yttrande om strategin för smart och hållbar mobilitet. Mobilitetsstrategin lades fram av kommissionen i slutet av förra året och syftar till att omforma den europeiska transportsektorn och minska dess utsläpp med 90 % fram till 2050. Här finns ReK:s pressmeddelande om yttrandet.

Kontaktperson:

Tobias Kolonko

Tfn +32 22822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023