Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Städerna och regionerna behöver direkt EU-finansiering för att påskynda en grön återhämtning efter covid-19  

I denna intervju redogör Rafał Trzaskowski, borgmästare i Warszawa och presidentkandidat i Polen, för sina åsikter som föredragande om den europeiska klimatpakten , kommissionens initiativ för att få allmänheten att engagera sig i den europeiska gröna given och vägen mot klimatneutralitet. En närliggande enkät är för närvarande öppen inom ramen för ReK:s studie om att öka de lokala och regionala myndigheternas kapacitet att genomföra den gröna given genom en verktygslåda för klimatpakten.

Som ReK:s föredragande om klimatpakten, kan du tala om varför denna fråga är viktig?

För mig är det väldigt enkelt. Utan lokalsamhällena kommer det ambitiösa klimatneutralitetsmålet i den europeiska gröna given helt enkelt inte att förverkligas. Vi genomför 70 % av all EU-lagstiftning. Vi står för en tredjedel av de offentliga utgifterna och två tredjedelar av de offentliga investeringarna i EU. Vi genomför 90 % av klimatanpassningsåtgärderna och ansvarar för 70 % av åtgärderna för att begränsa klimatförändringarna. Det är således uppenbart att vår roll och vårt engagemang är avgörande. För att klimatneutralitet ska kunna uppnås måste alla medverka: de nationella regeringarna, de lokala och regionala myndigheterna och framför allt medborgarna. De måste förstå varför det är värt besväret och tydligt se de fördelar som klimatomställningen kan medföra för deras hälsa, välbefinnande och plånbok. Jag ser en särskild roll för de lokala myndigheterna i detta sammanhang, eftersom vi står närmast medborgarna och är den förvaltningsnivå som allmänheten har störst förtroende för. Därför försvarar jag och uppmuntrar jag till ett nära samarbete mellan kommissionen och Europeiska regionkommittén för att uppnå vårt gemensamma mål att göra EU klimatneutralt.  

Anser du att klimatpakten fortfarande kan vara användbar i samband med den rådande hälsokrisen och ekonomiska krisen?

Jag anser att den är ännu viktigare i dag än före covid-19-utbrottet. Återigen har pandemin visat hur viktiga de lokala myndigheterna är. De står i främsta linjen och hanterar direkt medborgarnas behov och oro. Inom ramen för den gröna given måste de lokala och regionala myndigheterna förses med en konkret uppsättning instrument som gör att vi kan åstadkomma en verklig förändring på fältet som människorna faktiskt kan se. I annat fall kommer tanken på klimatneutralitet att förbli bara ett löfte, och inte ett särskilt populärt sådant, framför allt med en ekonomisk kris framför oss. Eftersom vi nu står vid ett vägskäl är det viktigt att vi fattar rätt beslut, i riktning mot en mer hållbar ekonomi för människorna och med människorna i centrum.   

Du inledde nyligen ett omfattande samråd om den europeiska klimatpakten för att komplettera kommissionens samråd. Vilken information förväntar du dig?

Först och främst vill jag få reda på hur pandemin har förändrat lokalsamhällenas syn på klimatpolitiken.  Kommer de som behandlat den som en prioriterad fråga att fortsätta att göra det? Vi måste vara medvetna om att pandemin och de ekonomiska störningar som den orsakar drabbar lokalsamhällena hårt. De lokala och regionala myndigheterna lider redan, som Warszawa, av ett enormt inkomstgap i sina budgetar. Kommer de fortfarande att vara beredda att investera i en grön omställning eller, en lämpligare term i nuläget, en grön återhämtning? Jag vill veta exakt vad de behöver för att kunna slå in på denna väg.  

Kommissionen lägger för närvarande grunden för denna klimatpakt. Om du skulle ge kommissionen ett enda råd, vad skulle det vara?

 

Pandemin har fört ut våra samhällen och vår ekonomi på okänt vatten. Jag anser personligen att den enda vägen framåt är att återhämta oss genom att utnyttja den styrka och de möjligheter som EU erbjuder. Jag är dock rädd för att det finns andra som hävdar motsatsen. Jag vill därför råda kommissionen att lära sig sin läxa och hålla sig så nära medborgarna som möjligt. Kommissionen har starka bundsförvanter bland oss, de lokala och regionala myndigheterna. Vi är beredda att bidra till arbetet med att uppnå de mål som vi delar, bland annat klimatneutralitetsmålet. Jag framhåller: vi är fast beslutna att stödja en grön återhämtning, men för detta behöver vi lämpliga ekonomiska resurser för att påskynda processen. Städer i hela EU, t.ex. Warszawa, bör få direkt EU - finansiering, eftersom vi vet var och hur man kan investera effektivt så att medborgarna ser tydliga resultat i det dagliga livet. 

Bakgrund:

Utkastet till yttrandet ”Europeiska klimatpakten” av föredraganden Rafał Trzaskowski, borgmästare i Warszawa, finns här på alla officiella EU-språk. Man kommer att diskutera och rösta om texten vid ENVE-utskottets sammanträde den 8 juni . Slutlig omröstning och antagande planeras till plenarsessionen i oktober 2020.

En enkät är nu öppen . Europeiska regionkommittén (ReK) anser att klimatpakten är ett utmärkt tillfälle att sörja för en mer inkluderande och ändamålsenlig strategi för att genomföra den europeiska gröna given. ReK har inlett en studie för att undersöka städernas och regionernas särskilda synpunkter på vägen mot klimatneutralitet. Resultaten av enkäten kommer att bidra till Rafał Trzaskowskis yttrande. Enkäten är ett led i ReK:s studie om att öka de lokala och regionala myndigheternas kapacitet att genomföra den gröna given genom en verktygslåda för klimatpakten, och har följande struktur:

Del 1: diskussion om inverkan av den rådande pandemin och de efterföljande ekonomiska effekterna på politiken inom ramen för den gröna given på lokal och regional nivå.

Del 2: kartläggning av verktyg och instrument för att bättre stödja de lokala och regionala myndigheterna när de genomför den gröna given.

Del 3: självutvärdering av de framsteg som den enskilda myndigheten har gjort i omställningen till klimatneutralitet.

Klicka här för mer information om den europeiska klimatpakten.

Pressansvarig:

David Crous

Tfn +32 470881037

david.crous@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022