Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Kommuner och regioner lanserar alliansen för att återuppbygga Ukraina  

Alliansen kommer att fokusera på återuppbyggnadsbehoven i Ukrainas kommuner och regioner och är en del av EU:s och världssamfundets långsiktiga stöd till Ukraina

Europeiska regionkommittén och olika sammanslutningar som företräder europeiska kommuner och regioner lanserade den 30 juni den europeiska alliansen av kommuner och regioner för att återuppbygga Ukraina. Detta i syfte att hjälpa Ukrainas lokala och regionala myndigheter att återuppbygga bostäder, skolor, infrastruktur och tjänster som har förstörts av Ryssland sedan invasionen den 24 februari. Alliansen lanserades enbart sju dagar efter att EU:s medlemsstater hade enats om att ge Ukraina kandidatlandsstatus. Den välkomnades av Ukrainas minister med ansvar för lokalsamhällen och territoriell utveckling eftersom den kan ligga till ”grund för landets europeiska integration”.

Alliansen bildades som ett svar på en vädjan i april från Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och med stöd av Charles Michel, Europeiska rådets ordförande, samt Ursula von der Leyen, Europeiska kommissionens ordförande. Den kommer att utgöra en del av den ”återuppbyggnadsplattform för Ukraina” som för närvarande tas fram av kommissionen och Ukrainas regering i syfte att samordna EU:s stöd. Planerna kommer att konkretiseras ytterligare den 4–5 juli, då Ukrainas premiärminister presenterar sin regerings strategi för återuppbyggnad vid konferensen om Ukrainas återhämtning i Lugano, Schweiz.

Europeiska regionkommitténs ordförande Vasco Alves Cordeiro (PT–PES), ledamot av Azorernas regionparlament, sade: ”ReK står enat, sida vid sida, skuldra mot skuldra, med sina ukrainska vänner. Tillsammans med sammanslutningar av kommuner och regioner lanserar vi i dag, i syfte att bemöta det akuta läget och bygga upp en framtid, den europeiska alliansen av kommuner och regioner för att återuppbygga Ukraina. Vi uppmanar alla kommuner och regioner i EU att sluta upp och att visa prov på europeisk solidaritet genom konkreta åtgärder.”

Oleksij Tjernysjov, Ukrainas minister med ansvar för lokalsamhällen och territoriell utveckling, påtalade vid lanseringsevenemanget, som hölls under en ReK-plenarsession där ledarna för europeiska territoriella sammanslutningar deltog, att de skador som Ukraina hittills har åsamkats uppskattas uppgå till ett värde av 195 miljarder US-dollar (186 miljarder euro). Omkring 120 000 privata bostäder har förstörts eller fått skador och 20 000 flerbostadshus har träffats, varav en tredjedel är totalförstörda. Han välkomnade inrättandet av alliansen, sade att ”sådana här partnerskap kan ligga till grund för vårt lands europeiska integration” och förklarade att ”vi kommer att göra vårt yttersta för att förvandla Ukraina till ett europeiskt land”.

Vitalij Klytjko, Kievs borgmästare och ordförande för sammanslutningen för ukrainska städer samt hedersledamot av ReK, sade att Ukraina ”försvarar sin rätt att bli ett modernt europeiskt land” och att ”vi måste bli ett europeiskt land som lever upp till europeiska standarder, vilket är skälet till att jag välkomnar allt stöd till Ukraina”.

Oleksandr Markusjyn närvarade personligen vid lanseringen. Han är borgmästare i Irpin, en av de städer som förstördes mest under krigets första veckor. Han visade en video för att illustrera skadornas art och omfattning – mer än 50 % av staden ödelades – och föreslog att alliansen kunde använda Irpin som ett pilotprojekt för återuppbyggnadsinsatserna. Den portugisiska staden Cascais har redan åtagit sig att bidra till återuppbyggnaden av en förskola.

Dario Nardella, ordförande för Eurocities och borgmästare i Florens, sade: ”På kommunal nivå har vi sedan länge utvecklat förbindelser och nätverk, varav många har stärkts under de senaste månaderna i och med att vi har tagit emot flyktingar och skickat bistånd. Vi står redo att snabbt tillgodose människors behov och planera för framtiden. Tack vare samarbetet med många kommuner och regioner inom ramen för denna allians kommer vi att hjälpa det ukrainska folket att komma på fötter igen.”

María del Valle Miguélez Santiago, vice ordförande för konferensen för perifera kustregioner i Europa (CPMR) och ledamot av Murcias regionregering, sade: ”Förstörelsen och blockaden av hamnar i Svarta havet och Azovska sjön har katastrofala globala följder. De europeiska hamnarna gör sitt yttersta men har svårt att få ut Ukrainas spannmål till omvärlden. Mot bakgrund av den annalkande livsmedelskrisen bör vi samarbeta för att hjälpa Ukrainas kustregioner och de större hamnstäderna såsom Cherson, Mariupol, Mykolajiv och Odessa att återfå sin centrala plats i världsekonomin.”

Jean-Claude Marcourt, ordförande för Nätverket för regionala lagstiftande församlingar (CALRE), sade: ”Under det att Ukraina närmar sig det europeiska projektet kommer dess regioner och kommuner att kunna räkna med CALRE:s fulla stöd. Vi kommer i enlighet med våra grundprinciper verka för att försvara den regionala europeiska demokratins principer och värden.”

Magnus Berntsson, ordförande för Europeiska regionförsamlingen (AER), sade: ”Ukrainas regioner har visat prov på stort ledarskap i detta krig, vilket tjänar som inspiration för hela Europa. Det kommer även återuppbyggnaden att göra. AER står enat med sina regionala partner för att stödja Ukraina i färden mot en ljusare framtid.”

Karl-Heinz Lambertz, ordförande för Europeiska gränsregionförbundet (AEBR), sade: ”Gränsregioners samarbete över nationella gränser har varit avgörande för att bygga upp de europeiska gräsrötterna. I egenskap av ’testlabb för EU-integration’ kommer gränsregionerna att bidra till att påskynda Ukrainas utveckling och integration i unionen.”

Europeiska kommuners och regioners råd (CEMR) är också med i alliansen.

De europeiska sammanslutningarna är tillsammans med ReK centrala medlemmar i alliansen på EU-sidan, jämte borgmästaravtalet. De främsta ukrainska medlemmarna är sammanslutningen för ukrainska städer, Ukrainas sammanslutning av distrikts- och regionfullmäktige, sammanslutningen av landsbygds- och byråd i Ukraina och de landsomfattande ukrainska sammanslutningarna av sammanslagna hromada. Alliansens grundande medlemmar hoppas på att få med sig nationella sammanslutningar av lokala myndigheter, enskilda regioner och kommuner samt offentliga och privata institutioner.

Det tjeckiska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd planerar att i oktober hålla en större konferens om Ukrainas återuppbyggnadsbehov, före lanseringen av den återuppbyggnadsplattform för Ukraina som planeras till slutet av 2022. Ivan Bartoš, vice premiärminister med ansvar för digitalisering och minister med ansvar för regional utveckling, talade vid ReK:s plenarsession den 29 juni om att Ukrainas återuppbyggnad kommer att prioriteras högt under Tjeckiens EU-ordförandeskap och sade: ”Ukrainas stabilitet är avgörande för framtiden.”

Du kan se lanseringen via Europe by Satellite. För videoklipp och intervjuer med Oleksandr Markusjyn, Irpins borgmästare, och Iryna Jarmalenko, ledamot av stadsfullmäktige i Butja, samt med enskilda ReK-ledamöter som deltog i lanseringen, kontakta audiovisualcor@cor.europa.eu.

Pressansvarig: För mer information, kontakta Andrew Gardner, andrew.gardner@cor.europa.eu, +32 473843981.

Bakgrund:

  • Alliansen önskar se att återuppbyggnaden av Ukraina vilar på principerna om stöd för Ukrainas territoriella integritet och suveränitet samt för Ukrainas europeiska integration, ett förstärkt lokalt självstyre, en återuppbyggnadsstrategi som bygger på integrerad planering på kommunal och regional nivå, grundsatserna i den europeiska konventionen om kommunal självstyrelse, utveckling och modernisering av landsbygden, främjande av goda styrelseformer, regional företagsutveckling och innovation. EU ser tre utmaningar – främjande av resiliens, återhämtning och reformer inom institutioner, ekonomi, samhälle samt de gröna och digitala omställningarna.
  • Mer information om den europeiska alliansen av städer och regioner för att återuppbygga Ukraina finns på ReK:s webbplats, tillsammans med information om andra aspekter av ReK:s stöd till Ukraina. Sedan kriget bröt ut har ukrainska borgmästare talat vid ReK:s alla plenarsessioner och den 30 mars och den 23 maj vid de utvidgade och brådskande mötena i ReK:s arbetsgrupp. Den 27 juni höll ReK ett expertsamråd om europeiska kommuners och regioners roll i att återuppbygga Ukraina.
  • Europeiska regionkommittén planerar att den 12–13 oktober anta en rad rekommendationer om hur återuppbyggnaden av Ukraina kan främjas. Dario Nardella(PES–IT), borgmästare i Florens och ordförande för Eurocities, utsågs den 23 juni till huvudföredragande. Karl-Heinz Lambertz(BE–PES), ordförande för Europeiska gränsregionförbundet, är ledamot av ReK och var kommitténs ordförande 2017–2020. Cees Loggen (NL–Renew Europe), ordförande för konferensen för perifera kustregioner i Europa, är tidigare ReK-ledamot.
  • De regioner och kommuner som är representerade i de europeiska sammanslutningarna och i Europeiska regionkommittén har gett humanitärt stöd till ukrainska flyktingar sedan Ryssland invaderade Ukraina. FNuppskattar att 5,2 miljoner ukrainare för närvarande är registrerade som flyktingar. Den 29 juni meddelade kommissionen att man ytterligare ska öka flexibiliteten i det instrument för krisstöd som inrättades i mars, sammanhållningsinsatser för flyktingar i Europa (Care), för att underlätta och påskynda överföringen av medel till de europeiska regioner och kommuner som tar emot ukrainska flyktingar.
  • Information om det omfattande och varierande stöd som ges av europeiska territoriella sammanslutningar finns på följande webbplatser: CALRE,CEMR, CPMR, Eurocities, AER och AEBR. De samarbetade alla redan före kriget med lokala och regionala myndigheter i Ukraina.
  • ReK har arbetat med kommuner och regioner i Ukraina sedan 2010 och inrättade 2015 en arbetsgrupp för att stödja Ukrainas decentraliseringsreformer. Dessa reformer anses allmänt bidra till att Ukraina med framgång står emot Rysslands invasion.
  • ReK belyste i en fotoutställning i anslutning till plenarsessionen det arbete som har utförts av 13 lokala myndigheter i krigets Ukraina. För foton, vänligen kontakta: SupportUkraine@cor.europa.eu.
Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WAR-IN-UKRAINE-ADDS-TO-NEED-TO-BUILD-LOCAL-RESILIENCE-IN-THE-EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WESTERN-BALKANS-EU'S-CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-AND-FLAG-UP-PERSISTING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Western Balkans: EU's cities and regions welcome progress and flag up persisting challenges
Western Balkans: EU's cities and regions welcome progress and flag up persisting challenges
07.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP-84-UKRAINE-CITIES-REGIONS-STEPPING-UP-SEARCH-FOR-INTERNATIONAL-PARTNERSHIPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Ukraine's cities and regions stepping up search for international partnerships
Ukraine's cities and regions stepping up search for international partnerships
07.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-ADDRESS-IMPACT-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
06.07.2023