Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Städer och regioner stärker klimatåtgärderna i New York  
Europeiska regionkommitténs ledamöter uppmuntrar till klimatneutralitet vid FN:s toppmöte om klimatåtgärder och presenterar påskyndande åtgärder för att uppnå målen för hållbar utveckling.

Medan hundratusentals strejkade för klimatet välkomnade New York ledare från hela världen till FN:s toppmöte om klimatåtgärder – och det första toppmötet om målen för hållbar utveckling . Även om det inte är tillräckligt för att uppnå målen i Parisavtalet lyckades FN:s generalsekreterare António Guterres stärka klimatåtgärderna genom att 100 städer och 77 länder åtog sig att minska utsläppen av växthusgaser till nettonoll senast år 2050 ( FN ). EU bekräftade att 25 % av unionens kommande budget kommer att avsättas till klimatrelaterade åtgärder. EU:s ledamotsförsamling för städer och regioner företräddes av förste vice ordförande Markku Markkula och flera ReK-ledamöter som berättade om sina valkretsars åtaganden och resultat vad gäller både klimatåtgärder och genomförande av hållbarhetsmålen på lokal nivå.

Europeiska regionkommitténs förste vice ordförande Markku Markkula sade: ”Nu är det dags att visa, här i New York och senare vid COP25 i Chile, att de lokala och regionala myndigheterna i Europa menar allvar och engagerar sig i klimatåtgärderna. Att vi står enade och agerar tillsammans, mellan medlemsstaterna och inom dem, på alla myndighetsnivåer och tillsammans med medborgarna, för att uppnå klimatneutralitet.”

Markku Markkula påminde om att man varken kommer att uppnå klimatneutralitet eller vända den globala uppvärmningen utan städernas och regionernas hjälp. Han betonade att de lokala och regionala myndigheternas roll i Parisavtalet måste formaliseras genom ett flernivåsystem som integrerar lokala och regionala bidrag till de nationella klimatplanerna .

Juan Espadas (ES–PES) , borgmästare i Sevilla, sade: ” Detta är en mycket viktig vecka för kampen mot klimatförändringarna på global nivå. Denna vecka handlar inte så mycket om politiska uttalanden, utan mer om åtgärdsplaner, verktyg och finansiella medel för att åstadkomma förändring. Som ordförande för det spanska nätverket av städer för klimatet är vår närvaro i New York ett uttryck för vårt engagemang och vårt bidrag för att vända den globala uppvärmningen genom klimat- och energiåtgärdsplaner på lokal nivå.”

Lissabons borgmästare Fernando Medina (PT–PES) sade: ”Vi ser varje dag klimatförändringarnas utmaningar. En av våra prioriteringar är hållbarhetsmål 13 – det vill säga den brådskande uppmaningen till klimatåtgärder. I Lissabon, som är Europas miljöhuvudstad 2020, genomför vi kraftfulla åtgärder beträffande rörlighet, med förbättringar av kollektivtrafiksystemet, naturbaserade lösningar såsom grön infrastruktur och energieffektivitet genom att använda LED i trafikljusen och solpaneler i kommunala byggnader. Vi måste agera nu, och agera tillsammans.”

Mannheims borgmästare Peter Kurz (DE–PES) betonade att ” toppmötet om hållbarhetsmålen är ett utmärkt tillfälle att ytterligare stimulera vår hållbara utveckling. Vi européer måste göra stora framsteg på detta område om vi vill behålla vårt välstånd och bevara våra naturresurser. En heltäckande hållbarhetspolitik, som tar hänsyn till den sociala sammanhållningen, den ekonomiska utvecklingen och kampen mot fattigdom, är av central betydelse.”

Kata Tüttő (HU–PES) , ledamot av stadsdelsfullmäktige i Budapest 12, sade: ” Hundratusentals av våra barn klimatstrejkar denna vecka på gatorna över hela världen och ropar att vi struntar i deras framtid. De uppmanar oss att agera nu. Städerna kan göra skillnad och främja övergången. Därför uppmanar jag alla politiker att gå med i kampen!

André Viola (FR–PES) , ordförande för departementsfullmäktige i Aube, sade: ” Hållbarhetsmålen gäller inte bara miljön och klimatet. Det är ett globalt åtagande om att ’ingen får lämnas utanför’. Eftersom vi har gemensamma utmaningar måste vi också söka efter gemensamma lösningar. Idén att ’ta ned hållbarhetsmålen till lokal nivå’ bekräftar den viktiga roll som de lokala och regionala myndigheterna spelar på detta område. Vid departementsfullmäktige i Aube riktas all offentlig politik mot att uppnå hållbarhetsmålen som ett första steg för att förankra dem lokalt .”

Anders Knape (SE–EPP) , ledamot av kommunfullmäktige i Karlstads kommun och ordförande för Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter, sade: ”Ett mer jämställt samhälle är en förutsättning för att uppnå målen i Agenda 2030. Det är viktigt att jämställdhet (mål 5) integreras i genomförandet av de övriga 16 målen för hållbar utveckling.” Det var hans meddelande i ett möte med Åsa Regner, vice chef för UN Women i New York.

Vid ENVE-utskottets senaste sammanträde sade Cor Lamers (NL–PES) , ENVE-utskottets ordförande och borgmästare i Schiedam: ”Vi måste sätta klimatet i centrum för vår politik. Vi måste samarbeta på alla nivåer med de olika övergångarna: energi, mobilitet, livsmedel osv. Och vi måste få med oss medborgarna i genomförandet av dessa förändringar .”

Andra ReK-ledamöter som var på plats i New York var bland annat Raffaele Cattaneo (IT–EPP) , ledamot av regionstyrelsen i Lombardiet, och François Decoster (FR–RE) , borgmästare i Saint Omer.

En av de aktiviteter som genomfördes var att ledamöterna presenterade sina åtgärder för att påskynda uppnåendet av hållbarhetsmålen vid de lokala och regionala myndigheternas forum för hållbarhetsmålen .

I juni antog ReK ett yttrande från Michele Emiliano (IT–PES) , regionpresident i Apulien, som sammanställde en rad rekommendationer för att Europa ska uppnå klimatneutralitet senast 2050.

Bakgrundsinformation

Läs här om fem saker för städer och regioner att ta med sig från FN:s toppmöte om klimatåtgärder (av Iclei).

Läs här ordförande Karl-Heinz Lambertz ledare om klimatet (publicerad den 23 september 2019).

Europa kommer inte att uppnå klimatneutralitet 2050 utan sina städer och regioner .

Årets upplaga av Europeiska veckan för regioner och städer (7–10 oktober) omfattar mer än 50 evenemang med koppling till energiomställningen, kampen mot klimatförändringarna, biologisk mångfald och cirkulär ekonomi. Titta på programmet här.

Klicka här för att komma till dagordningen för Europeiska regionkommitténs nästa plenarsession (8–9 oktober).

Klicka här för de senaste nyheterna från ENVE-utskottet.

Kontaktperson: david.crous@cor.europa.eu / +32 470881037

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
08.12.2022