Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Europeiska regionkommittén och Europeiska ungdomsforumet samverkar för att öka ungdomars deltagande  

Den nyligen lanserade stadgan om ungdomar och demokrati, som utarbetats tillsammans med ungdomar och ungdomsorganisationer, innehåller 49 rekommendationer för de europeiska, nationella och subnationella nivåerna.

Här är några av rekommendationerna istadgan om ungdomar och demokrati: Förbättra medborgarutbildningen, sänka rösträttsåldern och uppmuntra unga människor att ställa upp i val; inrätta permanenta samrådsmekanismer med ungdomar, göra ett ungdomstest av ny lagstiftning och stärka EU:s ungdomsprogram. Stadgan utarbetades gemensamt i en gräsrotsprocess med företrädare för ungdomsorganisationer och unga folkvalda lokala och regionala företrädare i hela EU, med stöd av Europeiska regionkommittén (ReK) och Europeiska ungdomsforumet. Den undertecknades vid ReK:s plenarsession den 1 december under en debatt om ungdomar och Europas framtid.

Stadgan innehåller49 rekommendationersom syftar till att underlätta och stärka ungdomars demokratiska deltagande på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Den syftar till att bygga upp och befästa ett ungdomsvänligt demokratiskt utrymme för att se till att unga människors röster är formellt, fortlöpande och ständigt representerade i Europeiska unionen. Stadgan undertecknades under en debatt som markerade att Europaåret för ungdomar 2022 går mot sitt slut. Deltog i debatten gjorde bl.a. Margaritis Schinas, vice ordförande för kommissionen med ansvar för främjande av vår europeiska livsstil, företrädare för de europeiska politiska partiernas ungdomsförbund och medlemmar av ReK:s program för unga folkvalda politiker. Debatten rymde också framgångssagor från de europeiska ungdomshuvudstäderna 2023 och 2024, Lublin (Polen) och Gent (Belgien), och man firade att Lviv (Ukraina) just förärats 2025 års titel.

Europeiska regionkommitténs ordförande Vasco Alves Cordeiro, ledamot av regionparlamentet i Azorerna, framhöll: ”Stadgan om ungdomar och demokrati, som formellt antas av Europeiska regionkommittén i dag, är resultatet av en process för gemensamt skapande som sammanför ungdomar, ungdomsorganisationer, unga lokala politiker samt lokala och regionala företrädare. Denna stadga är en vägledning för oss, men också för alla offentliga myndigheter på lokal, regional, nationell och europeisk nivå, så att de kan fortsätta att arbeta tillsammans med ungdomar för att öka deras delaktighet och egenmakt och, framför allt, säkerställa deras politiska, sociala och ekonomiska rättigheter för att göra våra samhällen och regioner bättre rustade för framtiden.”

Silja Markkula, ordförande för Europeiska ungdomsforumet, noterade: ”Stadgan om ungdomar och demokrati fördjupar samarbetet mellan lokala och regionala myndigheter och de ungdomar som de företräder. Vi behöver fler och bättre demokratiska utrymmen där ungdomar känner sig trygga och kan engagera sig i samhällsbyggande och demokrati, både på och utanför nätet. Jag är stolt över den stadga som vi undertecknar i dag, och som olika ungdomsorganisationer har varit med och tagit fram. Detta är en plan för meningsfullt ungdomsengagemang på lokal, nationell och europeisk nivå, men också ett exempel på hur ungdomar och EU-institutioner kan samarbeta för att lyfta fram ungdomsföreträdare och deras bidrag.”

Margaritis Schinas, vice ordförande för kommissionen, förklarade: ”Europaåret för ungdomar 2022 har lett till viktiga resultat. Den utåtriktade verksamheten via engagemang och medvetandehöjande verksamhet har hittills nått 150 miljoner européer, och över 7 700 aktiviteter har lagts till på Europeiska ungdomsportalen. Det kommande Europaåret för kompetens kommer att kunna bygga vidare på framgångarna med Europaåret för ungdomar 2022, som syftade till att ge egenmakt åt, uppmärksamma, stödja och samarbeta med ungdomar, även dem med sämre förutsättningar.”

I samband med debatten antog ReK:s ledamöter sina rekommendationer för EU:s framtida ungdomspolitik i ett yttrande där man efterlyser en ny och heltäckande reflektion kring ungdomspolitik, integrering av ungdomsfrågor i alla politikområden och ungdomars aktiva deltagande i skapandet av Europas framtid. Föredraganden, Tine Radinja (SI–De gröna), borgmästare i Škofja Loka, noterade: ”Yttrandet om ungdomspolitikens framtid i EU är ReK:s bidrag till de politiska insatserna under Europaåret för ungdomar 2022. I yttrandet förespråkar vi en övergripande och heltäckande strategi på ungdomsområdet och tar upp de många politikområden som är viktiga för ungdomar, alltifrån utbildning och sysselsättning till bostäder och social trygghet samt den gröna och den digitala omställningen. Vi efterlyser att ungdomsperspektivet ska inkluderas inom alla politikområden, som ett varaktigt resultat av detta år.”

Processen med att gemensamt ta fram stadgan om ungdomar och demokrati inleddes i mars 2022 vid det nionde toppmötet för regioner och städer i Marseille av ReK:s tidigare ordförande, numera första vice ordförande, Apostolos Tzitzikostas, som sade: ”För att ge ungdomar egenmakt att lösa nuvarande eller framtida kriser måste de så snart som möjligt involveras i styrningen av en globaliserad värld. Ungdomars deltagande måste garanteras genom konkreta åtgärder: rösträtt vid 16 års ålder vid val till Europaparlamentet och rätt att lägga fram medborgarinitiativ, samt genom främjande av folkomröstningar.”

ReK:s SEDEC-utskott, med ordföranden Tanya Hristova (BG–EPP), och CIVEX-utskott, med ordföranden Enzo Bianco (IT–PES), var också nära involverade i arbetet med stadgan.

Mer information:

Stadgan om ungdomar och demokrati innehåller rekommendationer till de lokala, regionala, nationella och europeiska nivåerna, med fokus på följande: utbildning, samarbete och information; ungdomars egenmakt, ledarskap och demokratiska deltagande; den nya teknikens och digitaliseringens roll; integrering av ungdomar i politiken och den politiska representationen. Förslagen samlades in under en deltagandebaserad gräsrotsprocess som omfattade samråd på och utanför nätet, särskilda aktiviteter på sociala medier och lokala evenemang.

En inspelning av debatten kommer att finnas tillgänglig på EBS och på ReK:s webbplats. Högupplösta foton från ReK:s plenarsession finns också tillgängliga.

Kontaktpersoner:

Monica Tiberi

Talesperson för ordförande Cordeiro

Tfn +32 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Lauri Ouvinen

ReK:s pressekreterare

Tfn +32 473 53 68 87

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Rafael Shilhav

Europeiska ungdomsforumet – direktör för kommunikation och yttre förbindelser

Tfn +32 490 11 36 76

rafael.shilhav@youthforum.org

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023