Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Förbundskansler Angela Merkel och kommissionsordförande Ursula von der Leyen kommer att diskutera agendan för återhämtning efter covid-19-pandemin med regionerna och städerna  

Tysklands förbundskansler Angela Merkel och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kommer att diskutera EU:s insatser mot covid-19-pandemin vid Europeiska regionkommittén den 12‒13 oktober. EU:s ledamotsförsamling för lokala och regionala politiker kommer också att hålla debatter med Europeiska investeringsbankens ordförande Werner Hoyer och vice ordförande Lilyana Pavlova . Debatter kommer också att äga rum med fyra kommissionsledamöter – Frans Timmermans, verkställande vice ordförande och kommissionsledamot med ansvar för den europeiska gröna given, Elisa Ferreira, kommissionsledamot med ansvar för sammanhållning och reformer, Paolo Gentiloni, kommissionsledamot med ansvar för ekonomi, och Nicolas Schmit, kommissionsledamot med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter .

Plenarsessionen kommer att ge Europeiska regionkommitténs (ReK) ledamöter tillfälle att bedöma EU:s potentiella bidrag till lokala och regionala återhämtningsinsatser och att diskutera EU:s återhämtningspaket och långtidsbudget.

Diskussionerna kommer att bygga på en omfattande undersökning av ReK om pandemins konsekvenser för hälsan, ekonomin och samhället i EU:s regioner och städer. Undersökningen – den första årliga regionala och lokala barometern — bygger på återkoppling som samlats in via mekanismer förvaltade av ReK, på en undersökning av de lokala och regionala finanserna som genomförts tillsammans med OECD och på studier utförda av EU-organ. Den omfattar också den första opinionsundersökningen sedan pandemin av allmänhetens förtroende för lokala, regionala och nationella myndigheter runt om i EU, samt av förtroendet för EU. De 26 000 personer som intervjuats av Kantar tillfrågades dessutom om de anser att städer och regioner har tillräckligt inflytande över beslut som fattas på EU-nivå och, om så inte är fallet, på vilka områden de vill att de lokala och regionala myndigheterna ska ha större inflytande.

Apostolos Tzitzikostas (EL‒EPP), Europeiska regionkommitténs ordförande och regionpresident i Mellersta Makedonien, sade: ”Den första årliga regionala och lokala barometern någonsin lyfter fram några av de områden som EU:s stöd till regioner, städer och byar bör inriktas på. Den belyser hur pandemin ökar de regionala socioekonomiska klyftorna och utsätter de lokala och regionala myndigheternas finanser för enorma påfrestningar. Denna opinionsundersökning, som är särskilt beställd av oss, visar att våra medborgare anser att det bästa sättet att föra EU närmare medborgarna och bygga upp förtroendet för Europas politiker är att alla styresnivåer – lokala, regionala, nationella och europeiska – samarbetar bättre.”

Den årliga regionala och lokala barometern (#EURegionalBarometer) har planerats så att den sammanfaller med Europeiska veckan för regioner och städer (#EURegionsWeek), som anordnas gemensamt av ReK och kommissionen. Den 18:e upplagan av # EURegionsWeek kommer officiellt att öppnas av kommissionsledamot Elisa Ferreira och ordförande Tzitzikostas den 12 oktober. Kommissionsledamot Ferreira kommer också att delta i en medborgardialog den 13 oktober.

I år pågår #EURegionsWeek under tre veckor och kommer i första hand att hållas online . Det är fortfarande det största enskilda evenemanget som anordnas av EU, med 800 partner och mer än 9 000 registrerade deltagare. EU-finansierade projekt som uppvisar särskilt hög kvalitet och nya strategier för regional utveckling kommer att belönas vid ceremonin för utdelning av RegioStars -priset den 14 oktober, med fem vinnare utvalda från en slutlista på 25.

Under ReK-plenarsessionens tre dagar (den 12–14 oktober) kommer ReK:s ledamöter också att diskutera och anta rekommendationer om 26 separata EU-rättsakter, var och en med potential att bidra till EU:s återhämtningsinsatser.

VIKTIGA DEBATTER

 • 12 oktober, kl. 11.00 : Debatt om den årliga lokala och regionala barometern med kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och vice ordförande Maroš Šefčovič .
 • 12 oktober, kl. 14.30 : Debatt om sammanhållning och officiell öppning av den 18:e #EURegionsWeek, med Elisa Ferreira , kommissionsledamot med ansvar för sammanhållning och reformer.
 • 13 oktober, kl. 9.00 : Debatt om den gröna given, med Frans Timmermans, kommissionens verkställande vice ordförande med ansvar för den europeiska gröna given.
 • 13 oktober, kl. 14.30 : Debatt om det tyska ordförandeskapet med Angela Merkel , Förbundsrepubliken Tysklands förbundskansler.
 • 14 oktober, kl. 10.00 : Debatt om finansieringsmedel och återhämtning med Europeiska investeringsbankens ordförande Werner Hoyer och vice ordförande Lilyana Pavlova .
 • 14 oktober, kl. 11.30 : EU-frågor som berör lokala och regionala myndigheter.
 • 14 oktober, kl. 14.30: Debatt om resiliens och återhämtning, med Paolo Gentiloni , kommissionsledamot med ansvar för ekonomi.
 • 14 oktober, kl. 15.30: Debatt om sociala frågor, med Nicolas Schmit , kommissionsledamot med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter.

YTTRANDEN FÖR ANTAGANDE

 • React-EU-paketet Föredragande: Mieczysław Struk (PL–EPP) Regionpresident, Pomorskie (Pommern)
 • EU:s återhämtningsplan: Faciliteten för återhämtning och resiliens samt instrumentet för tekniskt stöd Föredragande: Christophe Rouillon (FR–PES), borgmästare, Coulaines
 • Gränsöverskridande hälso- och sjukvård Föredragande: Karsten Uno Petersen (DK–PES), regionfullmäktige, Syddanmark.
 • En EU‑mekanism för nödsituationer på hälsoområdet Föredragande: Birgitta Sacrédeus (SE–EPP), Dalarna läns landsting.
 • Programmet EU för hälsa Föredragande: Nathalie Sarrabezolles (FR–PES), ordförande, departementsfullmäktige, Finistère.
 • EU:s sammanhållningspolitiks roll i en smart och innovativ ekonomisk förändring i regionerna mot bakgrund av coronakrisen Föredragande: Michiel Rijsberman (NL–Renew Europe), provinsstyrelsen, Flevoland.
 • En förstärkt civilskyddsmekanism för unionen Föredragande : Alberto Cirio (IT–EPP), Regionpresident, Piemonte.
 • Ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar Föredragande: Anne Karjalainen (FI–PES), stadsfullmäktige, Kervo .
 • Likvärdiga levnadsvillkor – en gemensam uppgift för alla förvaltningsnivåer i Europa Föredragande: Bernd Lange (DE–EPP), distriktet Görlitz.
 • Lokala och regionala myndigheter i den permanenta dialogen med medborgarna Föredragande: Declan McDonnell (IE–EA), Galway City Council.
 • En ny industristrategi för EU Föredragande: Jeannette Baljeu (NL–Renew Europe), provinsstyrelsen, Zuid-Holland.
 • Strategin för små och medelstora företag Föredragande: Eddy van Hijum (NL–EPP), provinsstyrelsen, Overijssel.
 • Rapport om hinder på den inre marknaden och handlingsplan för efterlevnad av inremarknadsreglerna Föredragande: Tadeusz Truskolaski (PL–EA), borgmästare, Białystok.
 • Den regionala resultattavlan för innovation och dess inverkan på regionala platsbaserade strategier Föredragande: Mikel Irujo Amezaga (ES–EA), generaldirektör med ansvar för yttre åtgärder, regeringskansliet, regionen Navarra.
 • En jämlikhetsunion: jämställdhetsstrategi för 2020–2025 Föredragande: Concepción Andreu Rodríguez (ES–PES), Regionpresident, Rioja.
 • Utmaningar för den lokala demokratin på västra Balkan Föredragande: Nikola Dobroslavić (HR–EPP), Distriktsordförande, Dubrovnik-Neretva.
 • Europeiska klimatpakten Föredragande: Rafał Trzaskowski (PL–EPP), borgmästare, Warszawa.
 • Förnyelse av Leipzigstadgan om hållbara städer i Europa Föredragande: Juan Espadas Cejas (ES–PES), borgmästare, Sevilla.
 • Städer och regioner med biologisk mångfald efter 2020 vid FN:s 15:e partskonferens för konventionen om biologisk mångfald och i EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 . Föredragande: Roby Biwer (LU - PES), kommunfullmäktige, Bettembourg.
 • På väg mot ett hållbart utnyttjande av naturresurserna på öarna i Medelhavsområdet Föredragande: Francina Armengol i Socías , (ES–PES), regionpresident, Balearerna.
 • Ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin . Föredragande: Tjisse Stelpstra (NL–ECR), provinsstyrelsen, Drenthe.
 • En strategi för Europas digitala framtid och en strategi för data Föredragande: Mark Weinmeister (DE–EPP), Statssekreterare med ansvar för Europafrågor, delstaten Hessen.
 • Artificiell intelligens – en EU-strategi för spetskompetens och förtroende Föredragande: Guido Rink (NL - PES), kommunfullmäktige, Emmen.
 • Europaåret för järnvägen Föredragande: Jaroslaw Piotr Stawiarski (PL–ECR), regionpresident, Lubelskie (Lublin).
 • Demografiska förändringar: förslag om hur deras negativa effekter i EU:s regioner ska mätas och åtgärdas Föredragande: János Ádám Karácsony (HU–EPP), kommunfullmäktige, Tahitótfalu.

Praktisk information:

Kontaktperson:

PresseCdr@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023