Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Ordförande Apostolos Tzitzikostas och kommissionsledamot Elisa Ferreira efterlyser ett stärkt samarbete mellan EU, medlemsstaterna, regionerna, städerna och byarna för att åstadkomma en rättvis återhämtning  

Den 4 februari höll de regionala och lokala ledarna en diskussion med Elisa Ferreira, kommissionsledamot med ansvar för sammanhållning och reformer, om hur man kan påskynda inrättandet av de nya sammanhållningspolitiska programmen, se till att de genomförs utan dröjsmål och integrera dem med de nationella återhämtningsplanerna.

Som en reaktion på covid-19-pandemin har Europeiska unionen säkrat ett investeringsbelopp utan motstycke för en rättvis, grön och digital återhämtning. React-EU, Fonden för en rättvis omställning, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och faciliteten för återhämtning och resiliens utgör en unik verktygslåda som kan hjälpa oss att åstadkomma en inkluderande återhämtning och en rättvis grön och digital omställning.

Att nyttja och förvalta alla tillgängliga EU-medel är en svår utmaning för nationella, regionala och lokala myndigheter. I flera medlemsstater riskerar centralisering och toppstyrda åtgärder att hämma investeringseffekterna, vilket lyftes fram under plenardebatten. I linje med principen om partnerskap efterlyste ReK:s ledamöter och kommissionsledamot Elisa Ferreira därför fullt deltagande från de regionala och lokala myndigheternas sida i utarbetandet av de övergripande återhämtningsplanerna, för att på bästa sätt utnyttja synergierna mellan alla tillgängliga instrument. ” När det gäller genomförandet står vi inför helt nya utmaningar, och endast genom samarbete kommer vi att lyckas. Att det råder nödläge gör att sammanhållningspolitiken på många håll styrs centralt, och programmen är dåligt samordnade med de nationella återhämtningsplanerna. Vi kommer därför att arbeta tillsammans med kommissionsledamot Elisa Ferreira för att påskynda inrättandet av de nya programmen, stödja deras genomförande och informera om sammanhållningspolitikens mervärde och fördelar i människors vardag ”, framhöll ReK:s ordförande Apostolos Tzitzikostas .

”Under de kommande åren kommer EU:s finansiering till många regioner att fördubblas eller till och med tredubblas. Instrumenten, möjligheterna och investeringarna är nu fler än någonsin. Det är viktigt att de nyttjas inom ramen för övergripande och framåtblickande nationella strategier, som bygger på unionens gemensamma prioriteringar. De regionala och lokala myndigheternas liksom arbetsmarknadsparternas och det civila samhällets deltagande i utarbetandet av dessa strategier och planer är avgörande för att säkerställa komplementaritet, samstämmighet och lokalt och regionalt genomslag ”, betonade Elisa Ferreira , kommissionsledamot med ansvar för sammanhållning och reformer.

EU har en unik möjlighet att bidra till att målen i den gröna given uppnås. Att göra sammanhållningspolitiken grönare är en prioritering under den nya programperioden ”, påpekade Vasco Cordeiro , ReK:s första vice ordförande och ledamot av Regionparlamentet, Azorerna. ”Det räcker inte med tillräcklig finansiering. Det behövs även förenklingar och större utrymme för investeringar ”, tillade han.

”Alla regioner i EU förbereder med skyndsamhet de program som ska genomföras i praktiken efter antagandet av förordningarna om sammanhållningspolitiken i november. Vi är redan sent ute, men de lokala och regionala företrädarna är fast beslutna att göra den nya programperioden till en framgång. För att säkerställa detta måste medlemsstaterna se till att våra insatser kompletteras av faciliteten för återhämtning och resiliens. Det är inte genom att avvisa regionerna som vi kommer att kunna säkerställa samstämmighet och effektivitet ”, konstaterade Isabelle Boudineau , ordförande för ReK:s utskott för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget (COTER).

Kontaktperson:

Carmen Schmidle

Tfn +32 494735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Dela :
 
Ytterligare information
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023