Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Bredbandsplattformen: städerna och regionerna samarbetar med kommissionen för att minska den digitala klyftan  

Europeiska kommissionen och Europeiska regionkommittén (ReK) lanserade i dag en gemensam plattform för att bidra till att höghastighetsbredband ska nå alla regioner i EU, även landsbygdsområden och glesbefolkade områden där den marknadsdrivna utbyggnaden inte är tillräcklig. Det första mötet i bredbandsplattformen ägde rum i Bryssel i närvaro av kommissionsledamoten med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället, Mariya Gabriel, ReK:s ordförande Karl-Heinz Lambertz samt lokala och regionala politiker från EU:s medlemsstater.

Syftet med den nya plattformen är att bidra till utbyggnaden av snabbare, bättre och hållbart höghastighetsbredband i alla EU-regioner, med målet att undanröja den digitala klyfta som beror på geografisk belägenhet eller marknadsmisslyckande. Bland diskussionsämnena ingick styrning, politiska och tekniska val, regelverk och finansieringsmöjligheter. Vid det första mötet ägnade man sig särskilt åt WiFi4EU-initiativet, som syftar till att tillhandahålla kostnadsfri trådlös internetanslutning på offentliga platser i hela Europa.

ReK:s ordförande Karl-Heinz Lambertz sade att "tillgång till höghastighetsbredband är en hörnsten i EU:s digitala inre marknad och en förutsättning för konkurrenskraft på global nivå, t.ex. inom e-handel. Denna plattform bör förbättra samarbetet mellan kommissionen, lokala och regionala myndigheter, experter och olika berörda parter, i syfte att kartlägga hinder för investeringar i bredbandsutbyggnad och utveckla finansieringsmöjligheter via EU-program och innovativa offentlig-privata partnerskap."

Mariya Gabriel , kommissionsledamot med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället, sade att "bredbandstäckning är bara möjlig om lokalbefolkningen är fullt delaktig. Regionerna måste delta så att vi förstår vilka deras verkliga investeringsbehov är. Vi behöver förstå vilka hinder de möter och hur vi, kommissionen, kan bidra till att ta itu med dem. Bredbandsplattformen med Europeiska regionkommittén kommer att vara betydelsefull för att ge de politiska beslutsfattarna värdefull och underbyggd information om verkligheten på fältet, en nedifrån och upp-process som kommer att ge EU:s regioner ansvar för sin konnektivitetsutveckling."

Genom bredbandsplattformen skapas en regelbunden politisk dialog mellan kommissionen och ReK. Deltagarna, bl.a. tolv ReK-ledamöter, kommer att mötas två gånger per år för att diskutera olika frågor som rör bredbandsutbyggnad: politik och styrning, tekniska val, finansieringskällor och regelverk.

Kieran McCarthy (IE–EA), ledamot av Cork City Council, som deltog i det första mötet, sade att "de lokala och regionala myndigheterna främjar innovation och konkurrenskraft i dataekonomin genom skräddarsydda lösningar på tillgångs- och efterfrågesidan, såsom bredbandsutbyggnad, den digitala ekonomin, e-integration och e-förvaltning. Mindre gynnade regioner har dock ofta varken den grundläggande infrastruktur eller den sakkunskap som krävs för att skapa en digital datadriven ekonomi. Genom denna plattform delar vi med oss av vår bästa praxis och tillhandahåller lösningar för att hjälpa alla att få tillgång till EU:s digitala inre marknad."

McCarthy var föredragande för ReK:s yttrande om Att skapa en europeisk dataekonomi, som antogs i onsdags och där kommissionen uppmanas att stödja de lokala och regionala myndigheterna genom att prioritera användningen av EU:s struktur- och investeringsfonder för digital infrastruktur i alla EU-regioner. I hans yttrande framhålls även den enorma potential som sammanställning av data innebär för lokala och regionala myndigheter och företag inom olika områden, alltifrån hälsa, miljö, livsmedelstrygghet, klimat och resurseffektivitet till energi, intelligenta transportsystem och smarta städer och regioner.

Kontaktperson:
Lauri Ouvinen
Tfn +32 22822063
lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SIBIU-REGIONS-CITIES-NEW-JOURNEY-SHAPING-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023