Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Brexit: med tanke på osäkerheten förbereder sig regionerna och städerna för alla scenarier  
EU:s chefsförhandlare Michel Barnier och ReK:s ordförande Karl-Heinz Lambertz ‎ uppmanar de lokala och regionala myndigheterna att förbereda sig ‎ för alla tänkbara resultat av brexitförhandlingarna

EU:s chefsförhandlare har uppmanat EU:s regioner och städer att påskynda sina förberedelser inför alla scenarier till följd av förhandlingarna om Förenade kungarikets utträde. Uppmaningen från Michel Barnier upprepades av ordföranden för Europeiska regionkommittén strax innan det brittiska parlamentet röstade för ett senareläggande av datumet för Förenade kungarikets utträde ur EU.

I sitt tal inför EU:s lokala och regionala ledare den 14 mars, samtidigt som det brittiska parlamentet förberedde sig för att rösta om en senareläggning av Förenade kungarikets utträde ur EU, sade Michel Barnier att ”EU har gjort allt det kan för att få avtalet i hamn. Dödläget kan endast brytas i Förenade kungariket. Våra förberedelser inför ett utträde utan avtal är viktigare än någonsin tidigare. Vi har dock dragit några viktiga lärdomar: för det första att vi behöver ett Europa som lyssnar på medborgarna och för det andra att alla i EU måste samarbeta för en framgångsrik framtid. Vi har sett att det är möjligt.”

Karl-Heinz Lambertz , ordförande för Europeiska regionkommittén , sade: ”Regionerna och städerna i EU bör vara ytterst vaksamma så att de kan hantera effekterna för befolkningen och ekonomin, trots att det brittiska parlamentet nu har valt att rösta för en förlängning. Kostnaderna kommer att variera avsevärt från region till region, men effekterna av ett kaotiskt avbrott i de sociala och ekonomiska förbindelser som vi har haft i årtionden kan bli kolossala. Vi gläder oss åt Michel Barniers beslut att komma till ReK vid denna ytterst viktiga tidpunkt i brexitprocessen. Det visar att det måste till en gemensam ansträngning av alla förvaltningsnivåer i EU för att hantera de utmaningar som brexit för med sig.
För oss är det tydligt att solidaritet är bättre än att stå ensam, och vi måste se till att det framtida EU är mer än en marknadsekonomi och i tillräcklig utsträckning tillgodoser medborgarnas sociala behov.”

Bakgrund

Michel Barnier och ordförande Karl-Heinz Lambertz talade vid det Europeiska toppmötet för regioner och städer , som förde samman Europeiska regionkommitténs ledamöter och hundra andra folkvalda politiker för en diskussion om hur EU kan förnyas. Toppmötet, som hölls under två dagar – den 14–15 mars – i Bukarest, utmynnade i en förklaring som kommer att skickas till EU:s ledare inför överläggningarna vid deras sammanträde den 9 maj i Sibiu där de ska bekräfta sitt engagemang för ett EU som är mer enat, starkare och mer demokratiskt.

ReK har antagit två resolutioner om brexit – i mars 2017 och i maj 2018 — där kommittén underströk vikten av att förhindra att en hård gräns införs på ön Irland, av att skydda medborgarnas rättigheter och av att se till att de lokala och regionala myndigheterna inte lämnas i sticket för att på egen hand hantera effekterna av brexit. ReK stöder framtida förbindelser med Förenade kungariket som möjliggör ett tätt samarbete med regioner, städer, företag och universitet. För att förbereda sig inför Förenade kungarikets utträde har ReK framfört regionernas och kommunernas farhågor till EU:s beslutsfattare, samarbetat med sammanslutningar av lokala myndigheter i Förenade kungariket och inrättat en intern politisk plattform – en brexitgrupp – för sina ledamöter. För att få fram underlag till beslutsfattandet har ReK kartlagt ReK:s ledamöters farhågor, och – tillsammans med Eurochambres – undersökt lokala och regionala myndigheters och handelskamrars förväntningar och förberedelser samt beställt en studie där brexits inverkan på specifika lokala och regionala myndigheter bedöms.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tfn +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Dela :