Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Den blå ekonomin i EU:s regioner: en väg till hållbar tillväxt och sysselsättning  
Maltas president Marie-Louise Coleiro Preca och EU-kommissionären Karmenu Vella träffar Europeiska regionkommittén på Gozo (Malta)

Medlemmarna i Europeiska regionkommitténs utskott för naturresurser (NAT) sammanträdde på Gozo med den blå ekonomin högst upp på dagordningen. Med en omsättning på 566 miljarder euro genererar den blå ekonomin i EU 1,3 % av EU:s totala BNP och sysselsätter 3,5 miljoner människor ( kommissionen 2018 ). Andra viktiga punkter som diskuterades på Gozo var gränsöverskridande samarbete för katastrofriskreducering och en ny europeisk agenda för den havsrelaterade industrins utveckling. NAT-utskottets konferens och sammanträde, med över 100 deltagare, anordnades av Samuel Azzopardi (MT–EPP), Gozos regionpresident och borgmästare i dess huvudstad, Rabat.

I sitt inledningsanförande vid konferensen ” Hållbar utveckling av den blå ekonomin ” på Gozo sade NAT-utskottets ordförande Ossi Martikainen (FI-ALDE) att ” den blå ekonomin är ett av de prioriterade områdena för Europeiska regionkommitténs utskott för naturresurser. Den har stor potential till socioekonomisk inverkan, inte bara för kust- och havsregioner, utan även för hela EU. Från traditionella sektorer som sjöfart till mer innovativa sektorer som blå bioteknik och havsenergi anser vi att en gemensam europeisk agenda är avgörande för att utveckla den blå ekonomins fulla potential och omsätta den i tillväxt och sysselsättning som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.

Värden för konferensen, Samuel Azzopardi (MT–EPP), Gozos regionpresident och borgmästare i Rabat, sade att ” den blå ekonomin är vägen framåt för att förena utnyttjandet av marina resurser med ekonomisk tillväxt och sysselsättning för våra samhällen. Vi stöder ReK:s vision om att den blå ekonomin ska ses som en integrerad, snarare än perifer, del av EU:s ekonomiska politik. Hållbar tillväxt står i centrum för de politiska prioriteringarna på Gozo. Ön är redan en nettobidragsgivare av ren energi till det maltesiska nätet, och vi är på god väg att bli en ’ekoö’ till 2020. Gozos miljöstrategi lanserades 2009.  

Maltas president Marie-Louise Coleiro Preca sade att ” långsiktigt hållbara investeringar måste driva vår politik för att skydda den stora biologiska mångfalden i Medelhavet och samtidigt ge våra medborgare nya inkomstmöjligheter. I genomsnitt har den blå ekonomin växt mer än de nationella ekonomierna i alla EU:s medlemsstater. Den har växt stadigt de senaste åren, och jag är övertygad om att vi kan fördubbla dess volym till 2030.”

Malta hör till de fem EU-länder där den blå ekonomin bidrar mest till BNP (4,7 %). Den maltesiska blå ekonomin sysselsätter cirka 10 400 personer och genererar 406 miljoner euro i bruttoförädlingsvärde.

Karmenu Vella , EU-kommissionär med ansvar för miljö, havsfrågor och fiske, sade att ” det finns fortfarande ett stort investeringshål som bara särskilda medel till den blå ekonomin kan fylla. Därför arbetar vi mycket hårt för att locka investerare. Vi håller på att utforma en investeringsplattform för den blå ekonomin som redan samlar 600 bärkraftiga, förkommersiella projekt. Härnäst kommer vi att utnyttja Havets dag i Europa i Lissabon i maj för att lansera en tjänst som ger investeringsberedskapsstöd till uppstartsföretag och små och medelstora företag som är verksamma inom den blå ekonomin.

Med den blå ekonomin avses all ekonomisk verksamhet som rör hav och kustområden, och den omfattar sektorer som fiske, varvsindustri och ”kustturism” samt blå bioteknik och havsbaserad förnybar energiproduktion. Utvecklingen av en hållbar blå ekonomi är avgörande för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling nr 14 .

Under NAT-utskottets 23:e sammanträde antog medlemmarna ett utkast till yttrande av föredraganden Roberto Ciambetti (IT–ECR) om ” Gränsöverskridande inslag i katastrofriskreducering ”. Ordföranden för regionfullmäktige i Venetien sade att ” vi måste sörja för ökad motståndskraft mot naturkatastrofer för att visa ansvar gentemot medborgarna. Vi måste utveckla kartläggningen och bedömningen av risker och investera i expertgrupper, utbildningskurser och fortbildning för anställda i den lokala förvaltningen. ” Yttrandet ska antas vid ReK:s plenarsession den 26–27 juni 2019.

Medlemmarna antog ett utkast till yttrande om ” En ny europeisk agenda för att påskynda utvecklingen av den havsrelaterade industrin ”. Föredraganden Christophe Clergeau (FR–PES), ledamot av regionfullmäktige i Pays-de-la-Loire, sade att ” den blå ekonomin måste stå i centrum för nästa kommissions prioriteringar. Många hållbara arbetstillfällen kan skapas inom den havsrelaterade industrin om EU-politiken kombinerar havsambitionerna, industripolitiken och åtagandet om en ekologisk omställning. För att lyckas måste man förlita sig på de viktigaste europeiska havsregionernas ekosystem, finansiera innovation och utveckling av nya produkter samt stödja traditionell fiske- och varvsverksamhet liksom ny teknik såsom förnybar havsenergi eller företag inom den biobaserade blå ekonomin. ” Yttrandet ska antas vid ReK:s plenarsession den 26–27 juni 2019.

Medlemmarna antog också ett utkast till yttrande av föredraganden Uno Silberg (EE–EA) med titeln ” Mot en heltäckande EU-ram om hormonstörande ämnen ”. Ledamoten av kommunfullmäktige i Kose sade att ” hormonstörande ämnen har förödande långsiktiga effekter inte bara på människors hälsa, utan även på djur och växter. Samtidigt som de är mycket vanligt förekommande är den allmänna kunskapen om de faror som de medför mycket begränsad. Vi behöver upplysningsinsatser och samordnade åtgärder på alla nivåer för att prioritera medborgarnas hälsa, samtidigt som även konsumenternas och industrins intressen beaktas. ” Yttrandet ska antas vid ReK:s plenarsession den 26–27 juni 2019.

Medlemmarna diskuterade följande yttranden:

Framstegen i genomförandet av EU:s skogsstrategi av föredraganden Ossi Martikainen (FI–ALDE), NAT-utskottets ordförande och ledamot av kommunfullmäktige i Lapinlahti.

Aktivt och hälsosamt åldrande av föredraganden Birgitta Sacrédeus (SE–EPP), landstingsråd i Region Dalarna.

Blandjordbruk av föredraganden Jacques Blanc (FR–EPP), borgmästare i La Canourgue.

Foton från NAT-utskottets 23:e sammanträde och konferens finns här .

Bakgrund: För att läsa ”The 2018 annual economic report on the EU blue economy” klicka här .

Kontaktperson: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 470881037

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023