Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Regionerna och kommunerna är ”förebilder i fråga om solidaritet, framsteg och hopp” när det gäller att möta Europas utmaningar  

Europeiska regionkommitténs ordförande Vasco Alves Cordeiro framhåller att den sociala ojämlikheten, energifattigdomen och klimatkrisen bara kan hanteras genom att man mobiliserar de regionala och lokala aktörerna

Mot bakgrund av de många utmaningar – allt från konsekvenserna av kriget mot Ukraina till klimat- och energikrisen – som Europa står inför har Europeiska regionkommitténs ordförande Vasco Alves Cordeiro framhållit det grundläggande arbete som utförs på regional och lokal nivå för att bevara Europas sammanhållning genom solidaritet och demokrati.

Ordförande Cordeiro höll sitt årliga tal om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner, som sammanfaller med Europeiska regionkommitténs offentliggörande av 2022 års årliga EU-rapport om tillståndet i regionerna och kommunerna. Rapporten innehåller den årliga regionala och lokala barometern, en EU-omfattande enkät bland lokala och regionala företrädare i EU:s 27 medlemsstater om hur de ser på Europas framtid och hur de hanterar de rådande kriserna. 

Kriget mot Ukraina, de långsiktiga konsekvenserna av covid-19-pandemin och det existentiella hotet från klimatkrisen utsätter EU för ett aldrig tidigare skådat tryck. I 2022 års årliga EU-rapport om tillståndet i regionerna och kommunerna belyses hur regionerna och kommunerna fortfarande står i första ledet för att möta dessa globala utmaningar.

Ordförande Cordeiro sade: ”Tillståndet i regionerna och kommunerna är inget annat än tillståndet hos de människor som lever i EU, i all deras mångfald. På samma sätt kan vi inte till fullo bedöma tillståndet i EU om vi förbiser tillståndet i dess regioner och kommuner. Berättelserna från hela EU utgör ett kraftfullt vittnesmål om regionerna och kommunerna som förebilder i fråga om solidaritet, framsteg och hopp, regionerna och kommunerna som förebilder i fråga om de europeiska värdena och principerna.”

Rapporten innehåller också en rad politiska rekommendationer till EU-lagstiftarna i viktiga frågor, såsom återuppbyggnaden av Ukraina, åtgärder för att stödja hushåll, företag och offentliga förvaltningar under energikrisen samt förberedelser inför debatten om sammanhållningspolitikens framtid.

När det gäller återuppbyggnaden av Ukraina tillade ordförande Cordeiro: ”Man måste sörja för en särskild budgetpost för regionalt och lokalt samarbete i återuppbyggnadsarbetet.Det är mitt konkreta förslag inför återuppbyggnadskonferensen i Berlin.”

När det gäller energikrisen betonade han att ”de lokala och regionala myndigheternas energibesparingsinsatser måste stödjas, och vi kommer att göra vad vi kan”.

När det gäller sammanhållningspolitikens framtid tillkännagav ordförande Cordeiro att ”Europeiska regionkommittén kommer att verka för att den princip om ’att inte orsaka skada för sammanhållningen’ som kommissionsledamot Elisa Ferreira lade fram tidigare i år ska integreras i all EU-politik”.

2022 års årliga EU-rapport om tillståndet i regionerna och kommunerna har legat till grund för en politisk resolution som Europeiska regionkommitténs ledamöter kommer att rösta om den 12 oktober och som kommer att översändas till EU-institutionernas ordförande.

BAKGRUND

Länkar:

Talet av ReK:s ordförande Vasco Alves Cordeiro

Videoupptagning av debatten

Bilder från debatten

Slutsatserna i 2022 års årliga EU-rapport om tillståndet i regionerna och kommunerna:

Faktablad om 2022 års årliga EU-rapport om tillståndet i regionerna och kommunerna – de viktigaste slutsatserna

2022 års årliga EU-rapport om tillståndet i regionerna och kommunerna – fullständig rapport

Den regionala och lokala barometern – opinionsundersökning (med landspecifika resultat)

Den regionala och lokala barometern:

Den regionala och lokala barometern, som är en enkät bland lokala och regionala politiker i EU:s 27 medlemsstater som kompletterar 2022 års årliga EU-rapport om tillståndet i regionerna och kommunerna, beställdes av Europeiska regionkommittén och genomfördes av Ipsos. I enkäten undersöks deras åsikter om stödet till Ukraina, de lokala och regionala myndigheternas deltagande i de nationella återhämtningsplanerna, krigets inverkan på EU:s politiska mål samt den lokala och regionala nivåns roll i utformningen av EU:s framtid.

Kontaktpersoner:

Monica Tiberi – ordförandens talesperson

Tfn +32 479517443

monica.tiberi@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain – pressekreterare

Tfn +32 473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023