Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Paweł Adamowicz-priset kommer att uppmärksamma dem som kämpar för frihet och solidaritet och mot intolerans, förtryck och främlingsfientlighet  

I samarbete med ICORN och staden Gdańsk instiftar Europeiska regionkommittén ett pris till minne av Paweł Adamowicz, borgmästare i Gdańsk och ledamot av kommittén, som mördades 2019

Tillsammans med ICORN (fristäder för författare och kulturpersonligheter) och staden Gdańsk och i närvaro av Ylva Johansson , kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor, tillkännagav Europeiska regionkommittén (ReK) i dag inrättandet av borgmästare Paweł Adamowicz-priset. Priset, som är uppkallat efter Paweł Adamowicz, borgmästare i Gdańsk och ReK-ledamot, som mördades 2019, kommer att uppmärksamma dem som kämpar för frihet och solidaritet och mot intolerans, förtryck och främlingsfientlighet.

Tanken med borgmästare Paweł Adamowicz-priset är att bygga vidare på arvet från Paweł Adamowicz, i samma anda som ICORN:s huvuduppdrag: främja yttrandefrihet, försvara demokratiska värden och uppmuntra internationell solidaritet. Priset inrättas för att hylla och uppmärksamma alla dem som med mod och integritet verkar för att bekämpa intolerans, radikalisering, hatpropaganda, förtryck och främlingsfientlighet och för att främja lika möjligheter, social integration och grundläggande rättigheter.

Apostolos Tzitzikostas , ReK:s ordförande och regionpresident i Mellersta Makedonien, framhöll: ” Vi kommer aldrig att glömma Paweł Adamowicz driv och engagemang för sitt lokalsamhälle och skyddet av utsatta människor. Med detta pris vill vi uppmuntra lokala och regionala aktörer att fortsätta kampen mot radikalisering, hatpropaganda och diskriminering i samhället.

Ylva Johansson , kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor, beskrev Paweł Adamowicz som ” en lokal och europeisk ledare som stod upp för frihet och sina värderingar – först som en ung man som kämpade mot kommunismen och senare genom att främja flyktingars och hbtq-personers rättigheter – och som ofta mötte starkt motstånd, till och med hat ”. Hon lovordade initiativet att instifta ett pris för att hedra hans minne och underströk hur viktigt det är att ” lyfta fram det arbete som utförs av lokala ledare, som tar emot flyktingar i sina lokalsamhällen och verkar för tolerans, frihet, grundläggande rättigheter och social inkludering, och som förtjänar att och måste uppmärksammas ”. Hon uttryckte sitt starka stöd för våra lokala och regionala ledare: ” Ni har bäst förutsättningar att göra skillnad – i byarna, städerna och regionerna, på gatorna, i skolorna och i bostadsområdena i Europa. Det är där vi finner våra samhällens, vår världsdels och Europeiska unionens hjärta. Att agera lokalt är inte att agera ensam.

Paweł Adamowicz änka Magdalena Adamowicz , ledamot av Europaparlamentet, underströk: ” I dag är kampen för alla människors lika värde en kamp om Europeiska unionen. Jämlikhet utgör själva grunden för vår gemenskap, och utan den kan unionen inte längre existera. Vi måste uppbringa mod för att kunna försvara jämlikhet och frihet, eftersom det är här som demokratins motståndare går till angrepp. De vet att vi om vi fråntas våra europeiska värden kan liknas vid ett träd vars rötter huggits av. Min man visste också det, och det var därför som han med ett sådant mod försvarade våra rötter – våra värden som medmänsklighet och demokrati. Paweł Adamowicz-priset kommer att påminna oss européer om att fred och välstånd är beroende av samarbete, och samarbete kräver ömsesidigt förtroende och respekt, vilket inte kan sägas ha uppnåtts förrän alla behandlas lika och med värdighet.

Gdańsks borgmästare Aleksandra Dulkiewicz sade: ” Gdańsk delar med sig av det goda. Det var Paweł Adamowicz sista ord – orden från en man som verkade för en bättre värld, trots okänslighet, intolerans, hat och våld. Och vi gör samma sak, vi delar med oss av det goda. Inte bara till våra nära och kära, inte bara till människor i Gdańsk. Solidaritet och frihet är de värden som har format Gdańsk, och det finns i dag ett behov av konkreta åtgärder för och stöd till dem vars rättigheter kränks. Och det spelar ingen roll var dessa människor kommer ifrån, vem de älskar och vem de ber till. I de migranter som kommer hit ser vi så mycket mer än bara människor i behov av hjälp. Vi ser en möjlighet att lära känna dem som konstnärer, jämbördiga partner och värdefulla personligheter, och helt enkelt som grannar som förtjänar vår omsorg och som vi vill bygga en gemensam framtid med.

ICORN:s verkställande direktör Helge Lunde kommenterade: ” ICORN:s arbete bygger på övertygelsen att städer kan vara viktiga aktörer när det handlar om att främja mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. Under de senaste åren har vi byggt upp ett nätverk av fristäder för förföljda författare och konstnärer från hela världen, och värdena gästfrihet, kreativitet och solidaritet har därmed ytterligare befästs i städernas etiska grundsyn. Under hela sitt liv och sin karriär kämpade borgmästare Paweł Adamowicz för frihet och solidaritet. Han såg till att staden Gdańsk gick med i ICORN, och det är därför viktigt för vårt nätverk att bidra till att de värden som han stod för främjas. Vi lovordar Europeiska regionkommitténs instiftande av ett pris i hans namn den 19 mars, och vi ser mycket fram mot att tillsammans med staden Gdańsk genomföra den första upplagan.

Borgmästare Paweł Adamowicz-priset kommer att tilldelas en lokal ledare, en ledare från det civila samhället eller en organisation som arbetar i partnerskap med lokala och regionala myndigheter, som i likhet med Paweł Adamowicz bygger broar och river murar med en tydlig känsla för innovation och ansvar för kommande generationer, och som banar väg för samhällsförändringar som gynnar de svagaste och inte tvekar att ge sig in i en brådskande kamp för mänskliga rättigheter och medborgerliga friheter på lokal, nationell eller internationell nivå.

Paweł Adamowicz knivhöggs den 13 januari 2019 när han talade vid ett välgörenhetsevenemang och avled till följd av sina skador dagen därpå. Han blev 53 år. Tiden före mordet utsattes han för ökad hatpropaganda. Hans död väckte en debatt om hur urartningen av den offentliga debatten ger upphov till våld, extremism, propaganda och intolerans.

Paweł Adamowicz uppvisade ett stort engagemang för att främja EU:s grundläggande värden och var en aktiv ledamot av Europeiska regionkommittén. Efter ett möte med påve Franciskus lanserade han 2016 en modell för integration av migranter i Gdańsk. Modellen har inspirerat andra polska städer.

Bakgrund:

  • På den polska delegationens initiativ antog Europeiska regionkommittén, i egenskap av politisk församling för lokala och regionala folkvalda i EU,
  • resolution den 7 februari 2019, där man fördömer hatpropaganda och alla slags hot mot politiska ledare.

  • ICORN är ett internationellt nätverk av 75 städer och regioner i och utanför Europa, som erbjuder fristäder åt förföljda författare och konstnärer, främjar yttrandefriheten, försvarar demokratiska värden och uppmuntrar internationell solidaritet. Mer än 250 författare och konstnärer har erbjudits hemvist i en stad i nätverket. I en säker miljö fortsätter de att spela en viktig roll, både när det gäller att synliggöra kränkningar av mänskliga rättigheter och yttrandefriheten i sina nya hemländer och att stödja kollegor i sina ursprungsländer. Borgmästare Paweł Adamowicz såg till att staden Gdańsk blev medlem i ICORN den 30 augusti 2017.

Genom ICORN blir städerna en del av ett dynamiskt och globalt nätverk för solidaritet och kreativitet. Nätverket för samman och arbetar tillsammans med relevanta offentliga institutioner och civilsamhällesorganisationer som är aktiva inom mänskliga rättigheter, kultur, konst och migration, inbegripet statliga och mellanstatliga organ på såväl lokal som internationell nivå.

Webbsändning: På ReK:s webbplats .

Kontaktpersoner:

Europeiska regionkommittén    

Wioletta Wojewodzka    

Tfn +32 22822289      

Mobil +32 473843986      

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Staden Gdańsk

Maciej Buczkowski

Tfn +48 583236284

ICORN

Helge Lunde

Tfn +47 51507125

helge@icorn.org

Share: