Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Pandemin: ReK undertecknar en handlingsplan med WHO och varnar för en regional vaccinklyfta  

EU:s lokala och regionala ledare uttrycker oro i fråga om insättningen av vacciner i EU och efterlyser bättre samordning och lika tillgång för alla EU-medborgare

Europeiska regionkommittén (ReK) och Världshälsoorganisationen (WHO) undertecknade i dag en handlingsplan i syfte att förbättra de regionala och lokala hälso- och sjukvårdssystemens motståndskraft genom gemensam forskning och gemensamt beslutsfattande. Handlingsplanen, som bygger på det långvariga samarbete som inleddes i november 2016, är ett också ett svar på behovet av att ta itu med vissa centrala utmaningar i samband med pandemin genom att förbättra samordningen mellan olika förvaltningsnivåer inom hälsopolitiken. Den kommer att göra det möjligt att genomföra en gemensam utvärdering av hälsopolitikens ändamålsenlighet i praktiken och ta fram förslag på lösningar för att göra de regionala och lokala systemen mer lyhörda för utmaningarna i samband med pandemin.

I en resolution som debatterades den 4 februari vid #CoRplenary uttryckte EU:s lokala och regionala ledare oro över framstegen med EU:s samordnade insättning av vacciner och efterlyste en europeisk resultattavla i syfte att övervaka vaccinationstäckningen och distributionen av vacciner i varje region. I synnerhet motsatte de sig ”vaccinnationalismen”, eftersom den strider mot principerna om ”solidaritet, sammanhållning och effektivitet” och ”principerna om lika tillgång till vacciner för alla EU-medborgare”.

Apostolos Tzitzikostas , Europeiska regionkommitténs ordförande och regionpresident i den grekiska regionen Mellersta Makedonien, framhöll: Den handlingsplan vi lanserar i dag tillsammans med WHO kommer att förbättra motståndskraften på hälsoområdet i våra regioner, städer och byar . Om det finns en lärdom som vi kan dra av de utmaningar vi har ställts inför under pandemin är det att de regionala och lokala myndigheterna spelar en avgörande roll i fråga om krisberedskap, krisåtgärder och krishantering samt i samband med återhämtningen efter krisen.”

I en kommentar om genomförandet av EU:s vaccinationskampanj tillade han: ” Vaccinering är nyckeln till en nystart för våra regionala och lokala ekonomier. Vi måste undvika konkurrens om vacciner mellan medlemsstaterna och inom medlemsstaterna. Eventuella ”vaccinklyftor” som skulle öka ojämlikheten mellan våra regioner, städer och byar är oacceptabla. Det är därför som vår kommitté efterlyser en europeisk resultattavla i syfte att övervaka tillgången till och distributionen av vacciner på regional nivå.”

I ett anförande i samband med debatten påpekade dr Hans Henri P. Kluge , regiondirektör för Europa vid Världshälsoorganisationen, följande: ” De lokala myndigheterna i Europa har stått och står fortfarande i främsta ledet när det gäller att hejda pandemin . Städerna är epicentrum för denna kris, inte bara när det gäller smittspridning i samhället och i hela landet, utan även som hälso- och sjukvårdscentrum och rese- och handelsnav. Städerna är den styresnivå som ligger närmast medborgarna. Och som tjänsteleverantörer och centrala aktörer för en hållbar framtid har de också en nyckelroll när det gäller att utbyta erfarenheter och bekämpa felaktig information.”

Utkast till ReK:s resolution om vaccinationskampanjen mot covid-19-pandemin .

Bakgrundsinformation

Kontaktperson:

Michele Cercone

Ordförandens talesperson

Tfn +32 498982349

Michele.Cercone@cor.europa.eu

David French

Tfn +32 473854759

David.French@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023