Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Det behövs en handlingsplan för att främja och stödja europeisk pastoralism i syfte att ta itu med hållbarhetsutmaningarna i och utanför EU  

EU måste stödja utnämningen av år 2026 till det internationella året för betesmark och nomadiserande boskapsskötare (IYRP).

Europeiska regionkommittén, Yolda-initiativet , den europeiska sammanslutningen för bergsområden (Euromontana) och IYRP:s regionala stödgrupp för Europa anordnade den 14 juni en gemensam workshop online för att betona behovet av att bevara nomadiserande boskapsskötare.

Pastoralism är en traditionell metod med extensiv djurhållning på betesmark såsom berg, torra slätter, savanner, stäpper och tundra. Med denna form av djurhållning kan man ekonomiskt nyttja områden som inte lämpar sig för mekaniserad växtodling och/eller som är svårtillgängliga.

Mer än hälften av jordens landyta klassificeras som betesmark. I genomsnitt används 21 % av den utnyttjade jordbruksarealen i EU-27 för extensivt bete. Andelen är särskilt hög i Portugal (59 %), Lettland (58 %), Estland (55 %) och Sverige (52 %). Under mötet upprepade Europeiska regionkommittén sin uppmaning till kommissionen om att utarbeta en handlingsplan för att främja och bättre stödja europeisk pastoralism.

Ulrika Landergren (SE–Renew), ordförande för utskottet för naturresurser (NAT), sade att ”för Europeiska regionkommittén är det mycket viktigt att bevara pastoralismen för att hålla landsbygden levande och bidra till territoriell sammanhållning, som är ett av EU:s grundläggande värden”.

Juan Andrès Gutiérrez , ordförande för Euromontana, underströk att ”det är avgörande att bevara pastoralismen för att uppnå EU:s mål om skydd av miljö, klimat och biologisk mångfald inom ramen för EU:s gröna giv. Medlemsstaterna bör införa tillräckliga och lämpliga stödåtgärder för pastoralism i sina framtida strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Dessutom bör EU utarbeta en handlingsplan för pastoralism för att ge de nomadiserande boskapsskötarna tillräckligt stöd för att övervinna de hot de står inför”.

Herbert Dorfmann (IT–EPP), ledamot av Europaparlamentet och föredragande för från jord till bord-strategin, konstaterade att ”inom ramen för den nya gemensamma jordbrukspolitiken har planer för städernas och regionernas roll utvecklats för att möjliggöra pastoralism. En av de stora utmaningarna är definitivt de stora rovdjurens återkomst. Det är mycket viktigt med en balans mellan att skydda vargar och att skydda betesdjur. Det faktum att det inte görs mycket för att skydda betesdjur visar att det råder en stor obalans i denna debatt”.

Rui Martinho , statssekreterare med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling och företrädare för det portugisiska rådsordförandeskapet, betonade att ”pastoralism är avgörande för att bevara jordbruket och djuruppfödningen i mindre gynnade områden och bidra till en levande landsbygd och därmed till Lissabonfördragets mål om territoriell sammanhållning. Pastoralism är också av grundläggande betydelse för att uppnå EU:s mål om skydd av miljö, klimat och biologisk mångfald, i enlighet med EU:s från jord till bord-strategi och strategi för biologisk mångfald 2030”.

På global nivå uppmuntras Förenta nationerna (FN) att officiellt utse 2026 till det internationella året för betesmark och nomadiserande boskapsskötare (IYRP) för att ytterligare stödja dessa ekosystem och utkomstmöjligheter. Under ledning av Mongoliets regering stöder en internationell koalition av aktörer detta initiativ.

Maria Helena M.Q. Semedo , FAO:s vice generaldirektör, sade att ”FAO-rådet ställde sig bakom den mongoliska regeringens förslag om att år 2026 fira det internationella året för betesmark och nomadiserande boskapsskötare, eftersom pastoralism bidrar till flera av FN:s mål för hållbar utveckling”.

Engin Yılmaz , direktör för Yolda-initiativet, framhöll att ”det internationella året för betesmark och nomadiserande boskapsskötare syftar till att tillhandahålla den stimulans och dynamik som krävs för en världsomspännande förståelse av hur viktiga betesmarker och pastoralism är för sunda ekosystem, global livsmedelstrygghet, anpassning till och begränsning av klimatförändringarna, samt för landsbygdsekonomierna”.

”I en modern värld får inte frågan om betesmark och nomadiserande boskapsskötare försummas”, betonade Mendsaikhan Zagdjav , minister för livsmedel, jordbruk och lätt industri i Mongoliet.

Vid mötet diskuterades pastoralism i fyra rundabordssamtal om pastoralismens bidrag till den biologiska mångfalden och hanteringen av klimatförändringarna; livsmedelstrygghet och motståndskraftiga landsbygdssamhällen, pastoralismens betydelse i ett internationellt sammanhang samt slutligen hur man kan utveckla en EU-handlingsplan för pastoralism och konkret stödja IYRP.

Sammanträdesdokument

Webbinariets dagordning:  engelska , franska och spanska

Kontaktperson:

Wioletta Wojewodzka

Tfn +32 22822289

Mobil +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-FOR-EUROPEAN-PASTORALISM-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-FOR-EUROPEAN-PASTORALISM-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-FOR-EUROPEAN-PASTORALISM-.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-FOR-EUROPEAN-PASTORALISM-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-FOR-EUROPEAN-PASTORALISM-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

Podcasts:

JDE70 OR

JDE70 EN

JDE70 FR