Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Europeiska gröna given: intressentplattformen för nollförorening drar igång  

I dag träffades för första gången medlemmarna av den intressentplattform som tillkännagavs i EU:s handlingsplan: Med sikte på nollförorening av luft, vatten och mark för att börja utarbeta plattformens arbetsprogram för 2022–2024, avsett att stödja genomförandet av handlingsplanen. Plattformen är ett gemensamt initiativ från Europeiska kommissionens och Europeiska regionkommitténs sida.

Europeiska regionkommitténs ordförande Apostolos Tzitzikostas , regionpresident i Mellersta Makedonien i Grekland, noterade: ”Föroreningar är den främsta miljörelaterade orsaken till sjukdomar och förtida dödsfall runtom i världen och påverkar vårt klimat, våra ekosystem, den bebyggda miljön och våra lokala ekonomier. Föroreningar stannar inte vid gränserna och påverkar hälsan och välbefinnandet i våra lokalsamhällen. Genom att tillsammans leda intressentplattformen för nollförorening är vi fast beslutna att få EU att agera för att hjälpa varenda stad, region och by. Europas lokala och regionala myndigheter vidtar åtgärder för att skydda sina invånare och sin miljö, men vi behöver nu tekniskt och ekonomiskt stöd direkt från EU för att kunna påskynda våra insatser för nollutsläpp.”

Kommissionsledamoten med ansvar för miljö, hav och fiske, Virginijus Sinkevičius , tillade: ”Intressentplattformen för nollförorening har en viktig roll i genomförandet av vår handlingsplan. Vi har mycket arbete framför oss. Alla berörda intressenter uppmanas nu att utveckla och dela med sig av god praxis och att sträva efter synergier med andra relevanta initiativ, vare sig det handlar om den europeiska klimatpakten, plattformen för berörda aktörer inom den cirkulära ekonomin eller andra initiativ.”

Intressentplattformen för nollförorening kommer att bidra till genomförandet av flaggskeppsinitiativen och åtgärderna i handlingsplanen för nollförorening genom att

Bakgrund:

Intressentplattformen för nollförorening syftar till att effektivt integrera agendan för nollutsläpp och genomförandet av EU:s handlingsplan för nollutsläpp . Den kommer att sammanföra intressenter och experter inom olika politikområden, t.ex. hälsa, jordbruk, forskning och innovation, transport, digitalisering och miljö. Plattformen ska skapa medansvar samt främja samarbete och integrerade lösningar för att maximera synergierna med utfasningen av fossila bränslen och återhämtningen efter covid-19. Plattformen är ett gemensamt initiativ från Europeiska kommissionens och Europeiska regionkommitténs (ReK) sida.

Mer än 100 städer i EU uppfyller fortfarande inte EU:s luftkvalitetsnormer. Enligt Europeiska miljöbyråns senaste beräkningar dog 307 000 människor i förtid till följd av exponering för föroreningar i form av fina partiklar i EU under 2019. Minst 58 %, eller 178 000, av dessa dödsfall hade kunnat undvikas om alla EU:s medlemsstater hade uppnått WHO:s nya riktvärde för luftkvalitet på 5 µg/m3.

När det gäller vatten uppfyller sju huvudstäder i EU inte minimikraven på vattenkvalitet. För att säkerställa att avloppsvattnet renas ordentligt kommer det att krävas investeringar på över 200 miljarder euro under de kommande åren (enligt kommissionen ).

Kontaktperson:

David Crous

+32 470881037

David.Crous@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023