Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Den europeiska gröna given – en ram för städernas och regionernas nya prioriteringar  
Det nytillsatta ENVE-utskottet kommer att fokusera på de möjligheter som den gröna given skapar, ‎ eftersom den globala uppvärmningen leder till allt större klimatutmaningar

Den 27 februari ledde Sevillas borgmästare Juan Espadas Cejas (ES–PES) sitt första sammanträde som ordförande för utskottet för miljö, klimatförändringar och energi (ENVE) inom Europeiska regionkommittén (ReK). Den europeiska gröna given är den mest prioriterade frågan under den nya mandatperioden. ENVE-utskottets kommande yttranden kommer bl.a. att handla om vatten, ren luft, vätgas och biologisk mångfald. Nya föredragande har utsetts för den europeiska klimatlagen, klimatpakten och den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin.

ENVE-utskottets 2:a sammanträde inleddes med en debatt om den gröna given. Juan Espadas (ES–PES) , ENVE-utskottets ordförande och borgmästare i Sevilla, konstaterade: ”Den europeiska gröna given är en enorm utmaning, men också en fantastisk möjlighet som vi inte har råd att missa. Vi måste stärka vår allians med Europaparlamentet så att städerna och regionerna ges en starkare röst i de lagstiftningsreformer och politiska reformer som ligger framför oss. Vi måste vara aktiva aktörer och se till att den gröna given ger våra medborgare konkreta fördelar i form av nya arbetstillfällen, bättre luftkvalitet, energi till överkomligt pris och lösningar för ren rörlighet för alla. Som lokala och regionala företrädare måste vi både engagera oss och se till att den ekologiska omställningen är en förändring där vi alla är vinnare.”

Europaparlamentsledamoten Pierre Larrouturou betonade behovet av att ” multiplicera de tillgängliga ekonomiska resurserna, eftersom detta är det enda sättet att framgångsrikt genomföra den omställning som är målet för den gröna given ”. Europaparlamentets huvudföredragande för budgeten för 2021 rekommenderade att man inrättar regler om öppenhet för att se till att banker och försäkringsbolag successivt fasar ut investeringar i fossila bränslen. ”Vi kan göra det, men vi måste fastställa en tydlig tidsplan nu.”

ReK:s föredragande för Fonden för en rättvis omställning (FRO), Vojko Obersnel (HR–PES) , påminde om att ”om EU verkligen vill nå klimatneutralitet senast 2050 behöver lämplig finansiering tillhandahållas, men inte på bekostnad av sammanhållningspolitiken. I tider av ökande populism kan vi inte acceptera att Fonden för en rättvis omställning och Europeiska socialfonden spelas ut mot varandra. Vi kan inte förklara för medborgarna att arbetsmarknadsprogram i en region måste skäras ned för att stödja en annan regions gröna omställning. Det behövs ytterligare anslag till denna nya fond. Denna utmaning sätter EU:s trovärdighet på prov.” Föredragande Vojko Obersnels yttrande kommer enligt planeringen att antas vid nästa plenarsession den 25–26 mars 2020.

Medlemmarna diskuterade följande kommande yttranden:

Vätgas : Mot en färdplan för ren vätgas – de lokala och regionala myndigheternas bidrag till ett klimatneutralt Europa , föredragande Birgit Honé (DE–PES). ”Vi behöver snarast en europeisk strategi för grön vätgas, samt en EU-ram som främjar inrättandet av en stark vätgasekonomi. Denna energikälla erbjuder stora möjligheter till innovation, värdeskapande och sysselsättning i många regioner inom EU, och spelar en avgörande roll när det gäller att nå den gröna givens mål om minskade koldioxidutsläpp och klimatneutralitet”, sade delstaten Niedersachsens minister för federala och europeiska frågor och regional utveckling. Yttrandet kommer enligt planeringen att antas vid plenarsessionen den 13–14 maj.

Vatten: Kontroll av vattenramdirektivets och översvämningsdirektivets ändamålsenlighet , föredragande: Piotr Całbecki (PL–EPP). ”Vi måste använda innovativa vattenförvaltningsverktyg som bygger på forskning, tvärvetenskap och naturbaserade lösningar. Syftet med detta yttrande är att lägga fram konkreta förslag på hur lagstiftningen kan förbättras och förenklas samtidigt som vattenkvaliteten höjs i våra regioner” , sade regionpresidenten i Kujawsko-Pomorskie (Kujavien-Pommern). Yttrandet kommer att antas under plenarsessionen den 13–14 maj.

Ren luft: ”Dålig luftkvalitet orsakar förtida dödsfall och kroniska luftvägsproblem, påskyndar förlusten av biologisk mångfald och påverkar kulturarvet negativt. Endast genom lokala och regionala initiativ och innovativa projekt som stöds av EU-medel kan vi nå verkliga resultat när det gäller att förbättra luftkvaliteten för våra medborgare” , sade János Ádám Karácsony (HU–EPP), ledamot av den lokala fullmäktigeförsamlingen i Tahitótfalu och föredragande för yttrandet om Framtiden för EU:s politik för ren luft inom ramen för ambitionen om noll föroreningar . Yttrandet kommer enligt planeringen att antas vid plenarsessionen den 1–2 juli 2020.

Biologisk mångfald: ”Vår planets stora och enastående biologiska mångfald är hotad. Vi måste agera nu för att skydda och återställa ekosystemen och den biologiska mångfalden på varje nivå, från den lokala till den globala. För att EU:s nya strategi för biologisk mångfald ska lyckas måste städer och regioner delta när man utarbetar ambitiösa politiska åtgärder, tar fram tillräcklig finansiering och genomför strategin” , betonade föredraganden Roby Biwer (LU–PES), ledamot av kommunfullmäktige i Bettembourg, under diskussionen om yttrandet om Städer och regioner med biologisk mångfald efter 2020 vid FN:s 15:e partskonferens för konventionen om biologisk mångfald och i EU:s kommande strategi . Yttrandet kommer att antas under plenarsessionen den 13–14 maj.

ENVE-utskottets medlemmar utnämnde följande föredragande:

Juan Manuel Moreno Bonilla (ES–EPP), regionpresident i Andalusien, utnämndes till föredragande för ”En europeisk klimatlag där klimatneutralitetsmålet för 2050 förankras”.

Tjisse Stelpstra (NL–ECR), ledamot av provinsstyrelsen i Drenthe, utnämndes till föredragande för ”Ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin”.

Rafał Trzaskowski (PL–EPP), borgmästare i Warszawa, utnämndes till föredragande för ”Klimatpakten”.

Klicka här för att få tillgång till dokumenten från sammanträdet.

Kontaktperson: David Crous / david.crous@cor.europa.eu / +32 470881037

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023