Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Delta i ReK:s och OECD:s enkät om målen för hållbar utveckling!  

Europeiska regionkommittén (ReK) har i partnerskap med Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) inlett en enkät om viktiga lokala och regionala bidrag till målen för hållbar utveckling. Dela med er av era erfarenheter senast den 22 februari och bidra till den framtida EU-strategin för målen för hållbar utveckling.

Efter antagandet 2015 av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling och de 17 målen för hållbar utveckling förväntas de 193 undertecknande länderna regelbundet rapportera om genomförandet av denna universella agenda, som omfattar alla politikområden och kräver deltagande av alla berörda parter. Regionala och lokala myndigheter är viktiga partner i denna genomförandeprocess, inte bara eftersom en stor majoritet av målen för hållbar utveckling (65 % enligt OECD) direkt involverar/berör dem, utan också eftersom många av dem redan med gott resultat arbetat för att genomföra målen för hållbar utveckling på lokal nivå .

Med hjälp av återkopplingen från lokala och regionala myndigheter om deras arbete med målen för hållbar utveckling vill Europeiska regionkommittén visa hur städer och regioner har genomfört eller håller på att genomföra hållbarhetsmålen. Denna information kommer att användas för att påverka EU:s kommande strategi för målen för hållbar utveckling, för att bättre argumentera för en territoriell strategi i europeiska och nationella processer för politiskt beslutsfattande och för att stärka genomförandeåtgärderna. Era synpunkter på vad EU bör göra när det gäller hållbarhetsmålen och vilka prioriteringar som EU bör ställa upp kommer också att bidra till ReK:s yttrande om ett hållbart EU 2030, som ska utarbetas under 2019.

Enkäten kommer också att bidra till OECD:s bredare program om En territoriell strategi för målen för hållbar utveckling: en roll för städer och regioner så att ingen lämnas på efterkälken , som syftar till att stödja städer och regioner i främjandet av en territoriell strategi för hållbarhetsmålen genom att

mäta var de står i förhållande till det nationella genomsnittet och andra städer och regioner,

inleda en dialog på flera nivåer med under- och överordnade förvaltningsnivåer för att skapa samförstånd om vem som kan göra vad, och

dela med sig av bästa praxis och internationella erfarenheter.

Starta enkäten!

Enkäten finns på alla EU-språk. Välj språk med hjälp av rullgardinsmenyn till höger på skärmen.

Enkäten är öppen fram till fredagen den 22 februari kl. 24.00.  

Alla svar är konfidentiella.

För ytterligare information, vänligen kontakta econ-survey-cor@cor.europa.eu .

ReK skulle vilja tacka nätverket för regionala myndigheter för hållbar utveckling (nrg4sd) för dess samarbete.

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU_RECOVERY_PLAN_TERRITORIAL_COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
23.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

EU:s regioner och kommuner välkomnar medlemsstaternas åtagande att bibehålla sammanhållningspolitiken som en av unionens pelare
EU:s regioner och kommuner välkomnar medlemsstaternas åtagande att bibehålla sammanhållningspolitiken som en av unionens pelare
22.11.2022