Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Nyland har tilldelats utmärkelsen ”Europeisk entreprenörsregion 2021–2022”  

Regionen Nyland i Finland har utsetts till ”Europeisk entreprenörsregion 2021–2022”. Denna kvalitetsutmärkelse delas ut av Europeiska regionkommittén (ReK) för att uppmärksamma regioner som med hänsyn till stora samhällsutmaningar har visat prov på enastående framsynthet inom företagande och en smart tillväxtstrategi. Temat för 2021 och 2022 års sammanslagna upplaga är ”Entreprenörskap för en hållbar återhämtning”. De fem andra vinnande områdena i EU är kommunen Castelo Branco i Portugal, kommunen Gabrovo i Bulgarien, regionen Madrid i Spanien, regionen Provence-Alpes-Côte d’Azur i Frankrike och regionen Schlesien i Polen.

De områden som utsetts till ”Europeiska entreprenörsregioner 2021–2022” har alla drabbats hårt av krisen, men har uppvisat en anmärkningsvärd förmåga att nyttja den som ett tillfälle att styra om sin ekonomiska utveckling. ReK vill lyfta fram dessa områden som ledstjärnor för en hållbar återhämtning i Europa. Nyland, som har en stark infrastruktur när det gäller forskning och utbildning, har antagit en sammanhängande uppsättning åtgärder för att driva på utvecklingen av sin cirkulära ekonomi och delningsekonomi och göra modeller för samverkanskonsumtion ekonomiskt bärkraftiga.

Apostolos Tzitzikostas , Europeiska regionkommitténs ordförande, framhåller: ”En stabil och hållbar sektor för små och medelstora företag är nyckeln till återhämtning och till att skapa lokala arbetstillfällen. Regionen Nyland i Finland – som är den första region någonsin att få denna utmärkelse en andra gång – belönades för sin nya tillväxtmodell, baserad på påskyndad digitalisering och hållbarhet, för att bidra till att klimatneutralitet uppnås senast 2035. Detta är vad Europa kan uppnå med en vision och ett regionalt ledarskap. Vi vill gratulera Nyland och alla inblandade: ni är en pionjär som omdefinierar gränserna för regional och europeisk framgång.”

Nyland är särskilt framstående när det gäller utbildning i företagande. Redan 2012 tilldelades regionen utmärkelsen ”Europeisk entreprenörsregion” för sina betydande insatser för att främja unga företagare. Nästan tio år senare har regionen siktet inställt på att skapa idealiska förutsättningar för att den framtidsorienterade och hållbarhetsdrivna nya generationen företagare ska kunna ta utvecklingen till nästa nivå och bidra med sin kompetens till en djupgående social och ekonomisk omställning.

Markku Markkula , ordförande för landskapsstyrelsen i Nylands förbund och för ReK:s finska delegation, påpekar att Nyland när det 2012 utsågs till ”Europeisk entreprenörsregion” var en av de första regionerna att få utmärkelsen: ”Vi anordnade över 100 evenemang under ett år för att främja företagande, framför allt bland unga. Effekterna av pandemin och klimatkrisen gör att vi nu lever i en annan verklighet. För Nyland utgör 2021–2022 års utmärkelse framför allt en grund för att ta itu med dessa nya utmaningar och samarbeta både lokalt och internationellt för att få till stånd en integrerad grön, digital och företagsinriktad framtid.”

Bakgrund:

Utmärkelsen ”Europeiska entreprenörsregioner” är ett projekt som varje år lyfter fram och belönar europeiska regioner med enastående och innovativa politiska strategier för företagande, oberoende av deras storlek, tillgångar och befogenheter. De områden som har den mest trovärdiga, framåtblickande och lovande planen tilldelas utmärkelsen ”Europeisk entreprenörsregion” för det kommande året.

Utmärkelsen har utformats i samarbete med Europeiska kommissionen och med stöd av aktörer på EU-nivå såsom SME United , Eurochambres , Social Economy Europe och Eurada . Juryn för utmärkelsen – som består av ReK-ledamöter och företrädare för EU:s institutioner, arbetsmarknadens parter och lokala och regionala sammanslutningar – kommer att bevaka genomförandet av de prisbelönta regionala strategierna under 2021 och 2022 för att ge vinnarna en objektiv, utomstående syn på deras strategier och de framsteg som de gjort under året.

På grund av covid-19-pandemin tilldelas utmärkelsen ”Europeisk entreprenörsregion 2021–2022” för två år. Mot bakgrund av den hälsomässiga och ekonomiska kris som råder beslutade juryn att slå samman 2020 och 2021 års ansökningsomgångar, för att ge regionerna möjlighet att omarbeta sina regionala utvecklingsstrategier och anpassa dem till de nya omständigheterna.

Förteckningen över alla Europeiska entreprenörsregioner sedan 2011 finns här .

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Maximilian v. Klenze

Tfn +32 22822044

Maximilian.vonKlenze@ext.cor.europa.eu

Dela :