Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Bulletin nr 7 från ReK:s SEDEC-utskott: uppdateringar om covid 19-krisen  

Covid-19-pandemin har haft en dramatisk inverkan på vår värld och vårt sätt att leva, tusentals människor har mist livet och inverkan på alla aspekter av vår vardag saknar motstycke. Inom Europeiska regionkommitténs utskott för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur (SEDEC) sammanställer vi regelbundna bulletiner om de politikområden som omfattas av våra ansvarsområden. Där kommer vi att ta upp den senaste tidens forskning, artiklar och diskussioner om de socioekonomiska konsekvenserna av pandemin i Europa och om de olika åtgärder som planeras och genomförs på EU-nivå samt på nationell, regional och lokal nivå.

Läs det sjunde ​numret av SEDEC-utskottets bulletin här.

Tips och bidrag kan skickas till sedec@cor.europa.eu.​


Dela :
 
Ytterligare information
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-07.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-07.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-07.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-07.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-07.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023