Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Bulletin nr 6 från ReK:s SEDEC-utskott: uppdateringar om covid 19-krisen  

Covid-19-pandemin har haft en dramatisk inverkan på vår värld och vårt sätt att leva, tusentals människor har mist livet och inverkan på alla aspekter av vår vardag saknar motstycke. Inom Europeiska regionkommitténs utskott för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur (SEDEC) sammanställer vi regelbundna bulletiner om de politikområden som omfattas av våra ansvarsområden. Där kommer vi att ta upp den senaste tidens forskning, artiklar och diskussioner om de socioekonomiska konsekvenserna av pandemin i Europa och om de olika åtgärder som planeras och genomförs på EU-nivå samt på nationell, regional och lokal nivå.

Läs det sjätte ​​numret av SEDEC-utskottets bulletin här.

Tips och bidrag kan skickas till sedec@cor.europa.eu.​


Dela :