Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Bulletin nr 4 från ReK:s SEDEC-utskott: uppdateringar om covid 19-krisen  
​Covid-19-pandemin har haft en dramatisk inverkan på vår värld och vårt sätt att leva, tusentals människor har mist livet och inverkan på alla aspekter av vår vardag saknar motstycke. Inom Europeiska regionkommitténs utskott för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur (SEDEC) sammanställer vi regelbundna bulletiner om de politikområden som omfattas av våra ansvarsområden. Där kommer vi att ta upp den senaste tidens forskning, artiklar och diskussioner om de socioekonomiska konsekvenserna av pandemin i Europa och om de olika åtgärder som planeras och genomförs på EU-nivå samt på nationell, regional och lokal nivå.

Läs det fjärde numret av SEDEC-utskottets bulletin här.

Tips och bidrag kan skickas till sedec@cor.europa.eu.​

Dela :
 
Ytterligare information
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-04.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-04.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-04.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-04.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-04.ASPX

A time of crises must spur efforts for gender equality
A time of crises must spur efforts for gender equality
14.03.2023