Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Resultaten av ReK:s och OECD:s undersökning ‎ ”Regionernas och städernas viktiga bidrag till den hållbara utvecklingen”  

Europeiska regionkommittén (ReK) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har genomfört en webbundersökning bland lokala och regionala myndigheter och berörda parter om deras bidrag till målen för hållbar utveckling. Resultaten presenterades i dag under konferensen ” Regions and Cities Making the SDGs Happen ”.

Här följer några av de viktigaste resultaten av undersökningen:

59 % av de svarande känner till målen för hållbar utveckling och arbetar för närvarande med att genomföra dem. Bland de svarande som företräder regioner, stora städer eller medelstora städer (med över 50 000 invånare) stiger denna andel till cirka 80 % eller mer, medan andelen uppgår till 37 % när det gäller små kommuner.

58 % av de svarande som för närvarande arbetar med att genomföra målen för hållbar utveckling har också fastställt indikatorer för att mäta framstegen med målen. Lokala indikatorer används i mycket större utsträckning än EU:s eller FN:s indikatorer.

De vanligaste utmaningarna vid genomförandet av målen för hållbar utveckling – rapporterade av hälften av de svarande – är ”brist på medvetenhet, stöd, kapacitet eller utbildad personal” och ”svårighet att prioritera målen för hållbar utveckling framför andra arbetsområden”. Mer än 90 % av de svarande anser att EU bör ha en övergripande, långsiktig strategi för att integrera målen för hållbar utveckling i all politik och säkerställa effektiv samordning mellan politikområdena.

De viktigaste resultaten av undersökningen sammanfattas i resultatsammanställningen , medan de kompletta siffrorna återfinns i bilagan .

Undersökningen på temat ”Regionernas och städernas viktiga bidrag till den hållbara utvecklingen” genomfördes mellan den 13 december 2018 och den 1 mars 2019 och besvarades av 400 svarande. Resultaten kommer att utgöra underlag för ReK:s och OECD:s pågående arbete med målen för hållbar utveckling, inklusive ReK:s yttrande ” Målen för hållbar utveckling: utgångspunkten för en långsiktig EU-strategi för ett hållbart EU 2030 ” och slutrapporten från OECD:s program A Territorial Approach to SDGs. A Role for cities and regions to leave no one behind .

Dela :
 
Ytterligare information
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ECON.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/JRC-COR-JOINS-FORCES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
29.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COTER-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

Europe needs a “winter of solidarity” to cope with skyrocketing energy prices, local leaders warn
Europe needs a “winter of solidarity” to cope with skyrocketing energy prices, local leaders warn
23.11.2022