Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Regionernas kapplöpning om den bästa entreprenörsstrategin har inletts  
2020 års upplaga av utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner är öppen för ansökningar

Europeiska regionkommittén (ReK) lanserade ansökningsomgången för utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner (EER) 2020 under den europeiska konferensen för små och medelstora företag den 19 november in Graz, Österrike. Alla regioner och städer i EU som är redo att genomföra en ambitiös strategi för att stödja sina små och medelstora företag och entreprenörer är välkomna att ansöka om utmärkelsen. Tidsfristen för att ansöka om 2020 års utmärkelse är den 27 mars 2019.

Utmärkelsen tilldelas varje år tre regioner i EU som har en enastående, framtidsinriktad strategi för att främja entreprenörskap och stödja små och medelstora företag på sitt territorium. Alla EU:s regioner och städer eller andra lokala eller regionala institutioner med politisk befogenhet att genomföra en företagarvision uppmanas att ansöka, oavsett storlek eller välstånd.

Alla vet att vi behöver fler entreprenörer och ett mer tillväxtfrämjande företagsklimat i Europa. Här har städerna och regionerna en avgörande roll: på det lokala planet kan vi stärka de ekonomiska ekosystemen för att låta entreprenörskapet blomstra. Bland EER-vinnarna hittar man samma mångfald som i Europa i stort, och jag vill betona att detta inte är en klubb som är reserverad endast för högpresterande. Även mindre välbärgade områden som har utarbetat en ambitiös strategi som gör det möjligt för dem att göra framsteg utifrån deras specifika utgångspunkt är välkomna att ansöka om utmärkelsen ” framhöll ReK:s ledamot Michiel Scheffer , regional minister med ansvar för ekonomi, utbildning och Europafrågor i provinsen Gelderland, Nederländerna, som representerade en av de tre vinnarna av 2019 års upplaga av tävlingen.

EER-juryn kommer att bevaka genomförandet av de vinnande regionala och lokala strategierna under hela året (2020). Vid årets slut kommer juryn – som består av ReK-ledamöter, företrädare för EU:s institutioner och arbetsmarknadens parter – att besöka de vinnande territorierna i syfte att kontrollera vilka framsteg som gjorts och sätta upp ett mål för dem, vid sidan av att bedöma deras politik, och samla nya insikter och ny inspiration inför den fortsatta utvecklingen av utmärkelsen.

De viktigaste resultaten och framstegen som 2020 års vinnare har åstadkommit kommer även att spridas och diskuteras bland de lokala och regionala myndigheterna genom EER-nätverket. Under de senaste åtta åren har nätverket vuxit till 27 vinnande territorier från 15 EU-länder (alla vinnande strategier hittar du här ), vilket innebär att det nu har den kritiska massa som krävs för ett fruktbart utbyte av god praxis, peer-learning och ett framgångsrikt samarbete mellan tidigare och nuvarande vinnare av utmärkelsen.

Tidsfristen för inlämning av ansökningar är den 27 mars 2019 . Ansökningsblanketten och utförlig information om bedömningskriterierna finns på EER:s webbplats .

https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx

Information till redaktörerna:

Konferensen för små och medelstora företag är det viktigaste evenemanget för små och medelstora företag i Europa. Konferensen äger rum en gång om året under den europeiska veckan för små och medelstora företag. Tillsammans med nätverket av företrädare för små och medelstora företag utgör konferensen förvaltningsstrukturen för Småföretagsakten . I år ägde konferensen rum i Graz, Österrike den 19–21 november 2018.

Kontaktperson:

Carmen Schmidle

Tfn +32 22822366

Mobil: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-RACE-FOR-BEST-ENTREPRENEURIAL-STRATEGY-BEGINS.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-RACE-FOR-BEST-ENTREPRENEURIAL-STRATEGY-BEGINS.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-RACE-FOR-BEST-ENTREPRENEURIAL-STRATEGY-BEGINS.ASPX

Utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner 2024: ansökningsomgången har öppnat för kommuner och regioner som främjar hållbar, resilient och digital tillväxt
Utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner 2024: ansökningsomgången har öppnat för kommuner och regioner som främjar hållbar, resilient och digital tillväxt
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-RACE-FOR-BEST-ENTREPRENEURIAL-STRATEGY-BEGINS.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EFFICIENT-STATE-AID-AGROFORESTRY-STRATEGIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-RACE-FOR-BEST-ENTREPRENEURIAL-STRATEGY-BEGINS.ASPX

Effektivare statligt stöd och metoder för skogsjordbruk är avgörande för att överbrygga sammanhållningsgapet på landsbygden
Effektivare statligt stöd och metoder för skogsjordbruk är avgörande för att överbrygga sammanhållningsgapet på landsbygden
28.04.2022