Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Innovation i EU: Sverige och Stockholmsregionen ligger i topp, samtidigt som innovationsklyftan fortfarande är ett bekymmer  

Sverige är det mest innovativa landet och Stockholmsregionen bland de tre mest innovativa regionerna i EU, enligt Europeiska kommissionens resultattavlor för innovation 2019 , som offentliggjordes på måndagen. Den regionala resultattavlan visar minskade resultatskillnader mellan de flesta EU-regioner, men samtidigt klyftan till de mest blygsamma innovatörerna har vuxit.

Markku Markkula , Europeiska regionkommitténs förste vice ordförande och ordförande för Nylands landskapsstyrelse, konstaterade att ”Europeiska kommissionens europeiska resultattavla för innovation och regionala resultattavla för innovation för 2019 visar att EU:s innovationsresultat har förbättrats fyra år i rad. Detta har också varit fallet för de flesta av EU:s regioner, varav 159 av 238 har förbättrat sina resultat under de senaste åtta åren. Jag är mycket glad över att se min region, Helsingfors-Nyland, överst på listan följd av våra skandinaviska grannar från Stockholms- och Köpenhamnsregionerna.”

”Men samtidigt som kommissionens rapport belyser de minskande skillnaderna i resultat mellan ledande, starka och måttliga innovatörer, hamnar vissa av EU:s regioner ännu mer på efterkälken. Dessa regioner, som ofta lider av kompetensflykt och en åldrande befolkning, behöver stöd för att utveckla lämplig forskningsinfrastruktur och förnya sin mänskliga potential inom forskning och vetenskap på det lokala planet. Vi behöver starkare partnerskap mellan de ledande innovationsregionerna och andra regioner, både inom varje medlemsstat och mellan regioner i hela Europa. Genom tydligare och mer tillgängliga regler för Horisont Europa -programmet kan EU dessutom underlätta ett rättvist och insynsvänligt deltagande och fördela spetskompetens på ett mer jämlikt sätt över hela Europa”, betonade Markku Markkula.

”Europa behöver mer investeringar och fler föregångare för att kunna bli en global ledare. Exempelvis kan genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling endast påskyndas genom effektiva partnerskap där EU:s finansieringsinstrument används tillsammans med privata investerare”, avslutade Markku Markkula.

Europeiska regionkommitténs ledamöter kommer vid nästa veckas plenarsession den 26 juni att diskutera hur målen för hållbar utveckling kan anpassas lokalt med Jyrki Katainen, kommissionens vice ordförande med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft.

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :