Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Minskade föroreningar är avgörande för att komma till rätta med ojämlikheten i hälsa i EU  

Intressentplattformen för nollförorening, ett gemensamt initiativ från Europeiska regionkommittén (ReK) och Europeiska kommissionen, höll sitt andra sammanträde den 25 april med fokus på hälsa och handlingsplanen för nollförorening som en viktig drivkraft för att minska vatten-, luft- och markföroreningarna samt ojämlikheten i hälsa i EU.

Ojämlikheten i hälsa i EU kan och måste åtgärdas snarast, särskilt genom handlingsplanen för nollförorening och dess särskilda flaggskeppsinitiativ med inriktning på att ”minska ojämlikhet i hälsa genom nollförorening”. Detta var ett av de viktigaste budskapen från deltagarna i det andra sammanträdet i intressentplattformen för nollförorening den 25 april, som underströk den dramatiska inverkan som miljöföroreningar har på människors hälsa: 17 % av dödsfallen i lungcancer är kopplade till luftföroreningar och 11 % av de förtida dödsfallen i EU beror på miljöföroreningar. Utöver att minska vatten-, luft- och markföroreningarna är ett viktigt mål för den nyinrättade plattformen därför att bidra till att förbättra folkhälsan och minska ojämlikheten i hälsa, eftersom vissa grupper av medborgare är mer utsatta eller sårbara för föroreningar och deras inverkan på hälsan.

Marieke Schouten (NL–De gröna), medordförande för intressentplattformen för nollförorening och ledamot av kommunstyrelsen i Nieuwegein, sade: ”Intressentplattformen för nollförorening är ett avgörande steg för att uppnå Europeiska unionens ambitioner i den gröna given. Att säkerställa lika tillgång till hälsa för alla EU-medborgare genom nollförorening är avgörande för strävan efter ökad resiliens och ett miljövänligt Europa. Vetenskap och innovation är innovativa verktyg och ger viktiga underlag för konkreta åtgärder för att bekämpa föroreningar.” Marieke Schouten, ReK:s föredragande för nollförorening, betonade också att de olika tematiska områdena och aktiviteterna kring nollförorening är samstämmiga med ReK:s flaggskeppsinitiativ den gröna given på lokal nivå.

Patrick Child, biträdande generaldirektör för GD Miljö vid kommissionen och medordförande för intressentplattformen för nollförorening, sade: ”Den europeiska gröna given, inbegripet vårt arbete med nollförorening, är än viktigare mot bakgrund av den rådande krisen och Rysslands invasion av Ukraina. Utmaningen med energitrygghet, som tas upp i kommissionens REPowerEU-strategi, gör att utfasningen av fossila bränslen och användningen av förnybar energi måste påskyndas snabbt, vilket bör få direkta fördelar för EU:s nollföroreningsmål.  Denna plattform säkerställer att vi går framåt hand i hand med viktiga partner och intressenter för att säkerställa största möjliga nytta för medborgarna när det gäller miljöskydd och folkhälsa.”

Europeiska miljöbyråns verkställande direktör Hans Bruyninckx betonade: ”Det görs långsamma men ständiga framsteg mot nollföroreningsambitionen. Vi måste förbättra hälsan i hela Europeiska unionen och samtidigt minska ojämlikheten.” Han framhöll också behovet av att förebygga sjukdomar som orsakas eller förvärras av föroreningar, bl.a. genom handlingsplanen för nollförorening, i syfte att ge EU-medborgarna högre livskvalitet och samtidigt skydda miljön.

Plattformens medlemmar diskuterade också kommissionens förslag inom ramen för initiativet för hållbara produkter och om ett reviderat direktiv om industriutsläpp. Dessa initiativ syftar till att minska föroreningarna och säkerställa mer cirkulära produktions- och konsumtionscykler, i linje med målen i den europeiska gröna given. Deltagarna påpekade att vetenskap och innovation erbjuder nya lösningar för att ta itu med miljöföroreningar och att dessa innovationer måste spridas och införas, särskilt på lokal och regional nivå.

När han presenterade sitt ReK-yttrande om Horisont Europa-uppdragen underströk Markku Markkula (FI–EPP), ordförande för landskapsstyrelsen i Nylands förbund, att ”uppdragen” är ett nytt och avgörande instrument som kan ha en stor inverkan på uppnåendet av nollföroreningsmålet. Han betonade att ”vi måste bygga upp en ny arbetskultur som bygger på kunskapsutbyte för att minska klyftan mellan den akademiska världen, industriexperterna och beslutsfattarna”.Markkula, som tidigare varit ReK:s ordförande, avslutade med att påminna om att ”framsynsverksamhet är viktigt för att förstå stora informationsflöden och genomföra kunskapsdelning genom att kultur, lärande, kapacitetsuppbyggnad och forskning kombineras. Det behövs mer investeringar i forskning och innovation för att utveckla vårt koldioxidhandavtryck, som kan motverka föroreningar och vårt koldioxidavtryck. För detta måste vi involvera partner från industrin och näringslivsaktörer”.

Sammanträdet gav också tillfälle att diskutera antagandet av plattformens arbetsprogram 2022–2024. Det tredje sammanträdet i intressentplattformen för nollförorening planeras till oktober 2022.Inbjudan till nästa sammanträde och information om workshoppar och andra evenemang finns på plattformens webbsida.

Bakgrund:

Det första sammanträdet i intressentplattformen för nollförorening ägde rum den 16 december 2021 i närvaro av Virginijus Sinkevičius, kommissionsledamot med ansvar för miljö, hav och fiske, och Apostolos Tzitzikostas, Europeiska regionkommitténs ordförande och regionpresident i Mellersta Makedonien i Grekland. Du kan läsa pressmeddelandet här och titta på sammanträdet här.

Kontaktpersoner:

David Crous

Tfn +32 (0)470 881 037David.Crous@cor.europa.eu

Theresa Sostmann

Tfn +32 2282 2457Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023