Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
(Re)New EUrope: toppmötet för regioner och städer ‎ äger rum i Bukarest den 14–15 mars 2019  
Över 500 politiker på nationell, lokal och EU-nivå utarbetar en vision om hur vi kan stärka demokratin, närheten och solidariteten i EU

Mer än 500 europeiska, nationella, regionala och lokala ledare från alla medlemsstater kommer att samlas i Bukarest den 14–15 mars för att diskutera EU:s framtid och regionernas och städernas roll i den förnyade Europeiska unionen. Under rubriken ”(Re)New Europe” kommer EU-företrädare på hög nivå att delta i  toppmötet inbegripet Klaus Iohannis – Rumäniens president, Viorica Dăncilă – Rumäniens premiärminister, Karl-Heinz Lambertz – Europeiska regionkommitténs ordförande, Luca Jahier – Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ordförande samt Michel Barnier – EU:s chefsförhandlare för brexit.

Toppmötet kommer att äga rum vid en kritisk tidpunkt när viktiga beslut kommer att forma Europas framtid, inbegripet Förenade kungarikets förväntade utträde ur EU, Europaparlamentsvalet i maj och förhandlingarna om EU:s långtidsbudget efter 2020.

Vid mötet, som ordnas av Europeiska regionkommittén — EU:s ledamotsförsamling för lokala och regionala politiker, det rumänska rådsordförandeskapet samt de viktigaste rumänska sammanslutningarna för lokala och regionala myndigheter, kommer EU:s regioner och städer att lägga fram sin vision för Europas framtid inför EU:s stats- och regeringschefers möte i Sibiu den 9 maj.

Programmet kommer att bestå av huvudanföranden och sex tematiska debatter om: 1) Social sammanhållning och integration i regioner och städer, 2) EU:s regioner och städer som bygger en hållbar framtid, 3) Territoriell sammanhållning för att föra samman EU:s medborgare, 4) Aktiv subsidiaritet, 5) Att stärka den europeiska demokratin, och 6) Unga lokala och regionala ledares förväntningar på EU.

Brexit: debatt med Michel Barnier

Strax före det planerade datumet för brexit (den 29 mars) förväntas EU:s chefsförhandlare för brexit, Michel Barnier, delta vid toppmötet för att diskutera brexits inverkan på regioner och städer, hur EU kommer att stödja de städer och regioner som drabbas mest, samt lärdomar man kan ta med sig inför EU:s framtid. Med tanke på tidpunkten och konsekvenserna av brexit för städer och regioner – särskilt i händelse av ett utträde utan avtal – kommer man i debatten att hänvisa till två studier:

En undersökning från 2018 som genomfördes av kommittén och Eurochambres där det noggrant redogörs för brexits konsekvenser för handeln och ekonomin i städer och regioner i EU-27 (se pressmeddelandet ).

En studie som publicerades för bara två veckor sedan – genomförd av Birminghams universitet och presenterad vid kommittén – och som visar att en brexit utan avtal skulle orsaka omfattande skador på den lokala ekonomin både i EU och i Förenade kungariket (se pressmeddelandet ).

100 unga folkvalda politiker deltar vid toppmötet

100 unga lokala och regionala politiker har bjudits in till Bukarest för att bidra till debatten om Europas framtid. De unga ledarna kommer att dela med sig av sina synpunkter kring frågor om EU:s framtid, hur unionen kan upprätta ett permanent utbyte med unga lokala och regionala ledare och vad EU:s regioner, städer, parlament och politiska partier kan göra för att öka engagemanget i EU-politiken.

Bättre EU-lagstiftning: lansering av nätverket av regionala nav

Eftersom städer och regioner är ansvariga för att genomföra två tredjedelar av EU-lagstiftningen inrättar kommittén ett nätverk av regionala nav (#RegHub) för att de ska kunna bidra ytterligare till övervakning, bedömning och förbättring av EU:s lagar . Vid evenemanget kommer den officiella lanseringen av initiativet att ske med de 20 regioner som deltar i pilotfasen (2019–2020).

Mot Sibiu: toppmötets förklaring beskriver regionernas och städernas syn på EU:s framtid

Toppmötet kommer att avslutas med antagandet av en förklaring från lokala och regionala ledare om ”Att bygga EU från grunden med våra regioner och städer” . Förklaringen kommer att lämnas över formellt till Rumäniens president Klaus Iohannis . Förklaringen kommer att redogöra för regionernas och städernas ståndpunkt och rikta sig till ledarna för EU-institutioner och de stats- och regeringschefer som kommer att samlas i Sibiu i Rumänien den 9 maj för att diskutera EU:s framtid.

Övriga talare:

Magnus Berntsson , viceordförande för regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen, ordförande för AER (Europeiska regionförsamlingen) och R20 (Regioner för klimatåtgärder)

Annika Annerby Jansson , ordförande för regionfullmäktige i Skåne, Sverige

Pressinformation och mediematerial:

Medieprogram, presskontakter och allt relevant material för medier finns på toppmötets webbplats

Toppmötets huvudsessioner kommer att direktsändas via internet på toppmötets webbplats

Följ #EUlocal för att engagera dig tillsammans med andra via sociala medier

Tillståndet i Europeiska unionen 2018: regionernas och städernas ståndpunkt – broschyr från ReK

Bakgrundsinformation

Det europeiska toppmötet för städer och regioner skapades i syfte att säkerställa att de lokala och regionala myndigheterna till fullo bidrar till de viktigaste debatterna i Europeiska unionen. Det inrättades av Europeiska regionkommittén för att komplettera kommitténs dagliga arbete som ett rådgivande organ till EU:s beslutsfattande institutioner. Toppmötet hålls vartannat år. Mötena hålls vanligtvis i det land som innehar ordförandeskapet för Europeiska unionens råd. De senaste toppmötena har hållits i Bratislava (2016), Aten (2014), Köpenhamn (2012), Prag (2009) och Rom (2007). Den traditionen står man fast vid även i år.

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/RE-NEW-EUROPE-EUROPEAN-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-TO-TAKE-PLACE-IN-BUCHAREST-ON-14-15-MARCH-2019.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/RE-NEW-EUROPE-EUROPEAN-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-TO-TAKE-PLACE-IN-BUCHAREST-ON-14-15-MARCH-2019.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/RE-NEW-EUROPE-EUROPEAN-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-TO-TAKE-PLACE-IN-BUCHAREST-ON-14-15-MARCH-2019.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/RE-NEW-EUROPE-EUROPEAN-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-TO-TAKE-PLACE-IN-BUCHAREST-ON-14-15-MARCH-2019.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/RE-NEW-EUROPE-EUROPEAN-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-TO-TAKE-PLACE-IN-BUCHAREST-ON-14-15-MARCH-2019.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023