Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Att skydda den biologiska mångfalden måste vara en huvudprioritet ‎ i EU:s återhämtningsplan  

I den här intervjun svarar Roby Biwer (LU–PES) , ledamot av kommunfullmäktige i Bettembourg, på fem frågor om den biologiska mångfaldens betydelse för att förhindra ett nytt pandemiutbrott, bekämpa klimatförändringarna och uppnå större hållbarhet genom EU:s återhämtningsplan. Roby Biwer är föredragande för yttrandet Städer och regioner med biologisk mångfald efter 2020 , som ska antas vid nästa plenarsession i oktober. Yttrandet lyfter fram de lokala och regionala myndigheternas bidrag till EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 , som lades fram av kommissionen den 20 maj 2020. Dessutom kommer ReK att försvara den nyckelroll som lokala och regionala myndigheter spelar för skyddet av den biologiska mångfalden vid den femtonde konferensen för parterna i FN:s konvention om biologisk mångfald ( CBD COP15 ), som kommer att äga rum den 17–30 maj 2021 i Kunming i Kina.

Covid-19-pandemin förändrade den politiska agendan i hela världen. Hur har utbrottet påverkat ditt arbete som föredragande för yttrandet om biologisk mångfald efter 2020?

Covid-19 har mycket riktigt påverkat yttrandet om biologisk mångfald. Pandemin har ökat medvetenheten om ämnet, inte bara bland sakkunniga utan även bland medborgarna. De förstår nu att sådana katastrofer oftast har sitt ursprung i ett olämpligt och skevt utnyttjande av den biologiska mångfalden som ett medel för mänsklighetens egna egoistiska önskemål. Dessutom har människor insett att hälsosamma ekosystem med intakt biologisk mångfald är en garanti för vår egen hälsa och vårt öde. Omkring 80 % av alla sjukdomar kommer ursprungligen från vilda djur, och att sjukdomar överförs från exotiska djur till människor blir alltmer sannolikt. Därför är det mycket viktigt att bevara naturen och den biologiska mångfalden för vår egen skull. Vår egen hälsa är beroende av denna balans.

Finns det någon roll för den biologiska mångfalden under tiden efter covid-19-krisen och i EU:s återhämtningsplan?

Ja, verkligen. Mänskliga resurser och offentliga investeringar måste dominera under perioden efter covid-19. Denna politik kommer att skapa många gröna jobb och avsevärt förbättra den naturliga miljön och ekosystemens motståndskraft. Biologisk mångfald spelar en avgörande roll för människors välbefinnande och på så många andra områden. Att vända förlustkurvan för den biologiska mångfalden måste bli en central princip i resursfördelningen genom alla större finansieringsplaner, såsom EU:s återhämtningsplan. Vi kan inte gå tillbaka till att tolerera, eller till och med subventionera, verksamhet som undergräver vår hälsa, vår livsmedelsförsörjning och våra försörjningsmöjligheter genom att försämra eller förstöra våra värdefulla ekosystem och deras funktioner. Detta betyder att man måste mobilisera tillräckliga resurser för att, direkt eller indirekt, stimulera åtgärder för biologisk mångfald på alla förvaltningsnivåer, genom att förenkla förfarandena så att finansieringen blir mer tillgänglig och göra den biologiska mångfalden till ett icke förhandlingsbart värde i den politiska och ekonomiska verksamheten inom alla sektorer. Det verkar som att medvetenheten om bevarande och återställande av ekosystemen har ökat avsevärt, och att investeringar i den biologiska mångfalden i allt högre grad förväntas av våra medborgare. Lokala och regionala myndigheter har bäst förutsättningar att genomföra denna politik och mobilisera medborgarna.

Hur skulle du för Virginijus Sinkevičius, kommissionsledamot med ansvar för miljö, sammanfatta de viktigaste delarna i det ReK-yttrande som du arbetar med, i jämförelse med EU:s strategi för biologisk mångfald 2030?

Jag anser att EU:s strategi för biologisk mångfald 2030, som offentliggjorts av kommissionen, är ambitiös. Det krävs dock fler och snabbare åtgärder för att ta itu med denna globala kris i fråga om biologisk mångfald, och vi behöver lämpliga verktyg och tillräckliga medel för att återställa våra ekosystem. Den biologiska mångfalden får inte på något sätt falla offer för ekonomiska överväganden ”av den gamla skolan”, och bör utgöra motorn i EU:s återhämtningsplan. Kommissionen bör utnyttja de lokala och regionala myndigheternas fulla potential och unika ställning för att hjälpa till att genomföra den nya strategin för biologisk mångfald för 2030.

Den 30 september kommer FN:s toppmöte om biologisk mångfald att äga rum i New York. Detta kommer att vara ett viktigt globalt evenemang för att visa ambition vad gäller att anta en ändamålsenlig global ram för biologisk mångfald efter 2020 vid FN:s 15:e partskonferens för konventionen om biologisk mångfald. Vilka är det viktigaste budskap som du önskar att FN-parterna tar med sig hem?

Trots det ökande erkännandet av de lokala och regionala myndigheternas centrala roll för att vända förlustkurvan för den biologiska mångfalden saknas det fortfarande formellt erkännande och vertikalt samarbete inom de globala styrningsramarna. Dessutom behöver lokala och regionala myndigheter delta i varje steg och på varje nivå i styrningen av den biologiska mångfalden, på både global och nationell nivå. Detta skulle innebära att

1) i varje nationell plan, när så är möjligt, utarbeta en subnationell plan för myndigheter på lokal och regional nivå,

2) säkerställa mobilisering av tillräckliga medel, som inkluderar lokala och regionala myndigheter i insamlingen och fördelningen av medlen,

3) inbegripa lokala och regionala myndigheter i framtagandet och genomförandet av övervaknings-, utvärderings- och återkopplingsmekanismer,

4) säkerställa en långsiktig strategi för att integrera biologisk mångfald, som baseras på vertikalt och horisontellt samarbete,

5) ge lokala och regionala myndigheter en tydlig roll i konvergensen mellan biologisk mångfald och andra agendor (t.ex. klimat, målen för hållbar utveckling),

6) stärka allianser och nätverk som stödjer lokala och regionala myndigheter.

Föreställ dig att du efter omröstningen om ditt yttrande i oktober åker hem och behöver förklara för skolbarn vad du gjorde i Bryssel. Vad skulle du säga?

Jag skulle säga att jag hjälpte mäktiga personer att förstå hur viktig miljön är och att vi behöver skydda våra växter och djur. Detta gör jag för att barnen i dag, och deras barn och barnbarn, ska kunna njuta av all skönhet på den här planeten på ett hållbart sätt. Jag skulle berätta för dem att jag försökte hjälpa till att bevara den biologiska mångfalden och återställa skadade ekosystem, och att turbokapitalism är fel väg framåt eftersom det inte ger några garantier om ren natur och livskvalitet i framtiden.

Bakgrundsinformation

Förra årets Eurobarometer 481/2019 visar att EU-medborgarna i allt högre grad oroar sig över naturens tillstånd. De allra flesta européerna (96 %) uppgav att vi är ansvariga för att ta hand om naturen och att detta är nödvändigt för att bekämpa klimatförändringarna. Enligt en nyligen genomförd territoriell konsekvensbedömning kommer 61 % av EU:s regioner att påverkas i mycket hög grad av den globala ramen för biologisk mångfald efter 2020.

ReK arbetar i partnerskap med lokala och regionala myndigheters rådgivande kommitté för Förenta nationernas konvention om biologisk mångfald och andra centrala organisationer och aktörer som Iclei och Regions4 för att föra fram städernas, regionernas och alla andra former av lokala och regionala myndigheters röst till den globala agendan för biologisk mångfald inför FN:s 15:e partskonferens för konventionen om biologisk mångfald 2021 .

Presskontakt:

pressecdr@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023