Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Ordförande Lambertz håller det första talet om "Tillståndet i Europeiska unionen: regionernas och städernas ståndpunkt"  

Europeiska regionkommitténs (ReK) ordförande Karl-Heinz Lambertz kommer att hålla det allra första talet om "Tillståndet i Europeiska unionen: regionernas och städernas ståndpunkt" vid ReK:s plenarsession i Bryssel den 10 oktober. Talet kommer att följas av en diskussion om EU:s framtid med Europeiska rådets ordförande Donald Tusk och EU:s lokala ledare. Sedan kommer EU:s klimatkommissionär Miguel Arias Cañete att presentera EU:s prioriteringar inför FN:s klimatsamtal i Bonn i samband med att EU:s städer och regioner gjuter nytt liv i en klimatkoalition med sina motsvarigheter i USA och Kanada.

#SOTREG "Tillståndet i Europeiska unionen: regionernas och städernas ståndpunkt" , #CoRplenary, 10 oktober kl. 14.30

Debatten om EU:s framtid fortsätter och ReK:s ordförande kommer genom sitt tal att bidra till fastställandet av EU:s dagordning genom att ge städernas och regionernas perspektiv på tillståndet i unionen. Han kommer att ta upp de lokala och regionala myndigheternas utmaningar under de kommande åren på områden som migration, sysselsättning och tillväxt, klimatförändringar och social och territoriell sammanhållning.

Evenemanget direktsänds på EbS, ReK:s webbplats och Facebook .

#EURegionsWeek, 9–12 oktober

Plenarsessionens inledningssession utgör också startskottet för den 15:e Europeiska veckan för regioner och städer, under vilken mer än 5 000 företrädare för lokala myndigheter och experter och yrkesverksamma inom EU:s regionalpolitik kommer att besöka Bryssel den 9–12 oktober. De 130 seminarierna kommer att ge en unik möjlighet att utbyta åsikter och erfarenheter om tre huvudteman: att bygga motståndskraftiga regioner och städer – #LocalResilience, regioner och städer som drivkrafter för förändring – #TakeAction, kunskapsspridning för att åstadkomma resultat – #SharingKnowledge. För journalister finns ett särskilt medieprogram. Inledningssessionen direktsänds på ReK:s webbplats

Lansering av #CohesionAlliance, 9 oktober

Vid inledningssessionen för #EURegionsWeek sker den officiella lanseringen av #CohesionAlliance: en koalition av dem som anser att sammanhållningspolitiken måste förbli en av EU:s hörnstenar även i framtiden. Alliansen har bildats av de ledande europeiska sammanslutningarna av städer och regioner och Europeiska regionkommittén. Den förespråkar att EU-budgeten för tiden efter 2020 ska möjliggöra en mer kraftfull, ändamålsenlig och synlig sammanhållningspolitik som är tillgänglig för EU:s alla regioner. Alla som tror på EU:s sammanhållningspolitik är välkomna att ansluta sig – från nationella, regionala och lokala myndigheter till små och medelstora företag, icke-statliga organisationer, skolor, universitet och kulturella organisationer. Webbplatsen www.cohesionalliance.eu kommer att vara online från och med den 9 oktober.

Städer och regioner för klimatet . #COP23 närmar sig

En månad före FN:s klimatsamtal i Bonn kommer kommissionär Miguel Arias Cañete att under ReK:s plenarsession presentera EU:s prioriteringar som syftar till att påskynda genomförandet av Parisavtalet. Vi vill att regionerna och städerna ska delta fullt ut i den nya globala klimatstyrningen och vill ha en förnyad transatlantisk klimatkoalition mellan städer i EU, USA och Kanada. En central utmaning – hur man ska underlätta städernas och regionernas tillgång till klimatfinansiering – behandlas i ett yttrande utarbetat av Marco Dus (IT–PES), med titeln Klimatfinansiering: ett grundläggande instrument för genomförandet av Parisavtalet.

Lansering av den europeiska bredbandsplattformen , 12 oktober

Den 12 oktober kommer ordförande Lambertz och Mariya Gabriel, EU-kommissionär med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället, att leda det första sammanträdet inom den bredbandsplattform som kommissionen och ReK gemensamt inrättat. Plattformen kommer att inleda en regelbunden dialog mellan experter och lokala och regionala företrädare i syfte att bidra till utbyggnaden av ett snabbare, bättre och hållbart höghastighetsbredband i EU:s alla regioner.

Hantering av naturkatastrofer i EU:s regioner , #IDDR2017, 12 oktober

Hur man ska kunna mildra effekterna av extrema väderförhållanden – ett problem som förvärras av klimatförändringarna – och andra katastrofer diskuteras vid en konferens som anordnas gemensamt av ReK och Förenta nationerna. Ordförande Lambertz, Corina Crețu, EU-kommissionär för med ansvar för regionalpolitik, och Robert Glasser, FN:s särskilde representant för katastrofriskreducering, kommer att öppna konferensen dagen före . Inom ett närliggande ämne kommer ReK den 11 oktober att anta ett yttrande på eget initiativ om "En europeisk politik för jordbävningssäkring av byggnader och infrastruktur", utarbetat av Vito Santarsiero (IT–PES).

Andra yttranden som ska antas:

Granskning av genomförandet av miljöpolitiken, föredragande Andrew Varah Cooper (UK–EA)

Framtiden för Fonden för ett sammanlänkat Europa – Transport, föredragande Ximo Puig i Ferrer (ES–PES)

En europeisk strategi för samverkande intelligenta transportsystem, föredragande Bouke Arends (NL–PES)

Reform av EU:s egna medel mot bakgrund av nästa fleråriga budgetram efter 2020, föredragande Isabelle Boudineau (FR–PES)

En strategi för resiliens i EU:s yttre åtgärder, föredragande Marcin Ociepa (PL–ECR)

En rymdstrategi för Europa, föredragande Andres Jaadla (EE–ALDE)

Att skydda migrerande barn, föredragande Yoomi Renström (SE–PES)

En europeisk pelare för sociala rättigheter och diskussionsunderlag om EU:s sociala dimension, föredragande Mauro D'Attis (IT–EPP)

Att skapa en europeisk dataekonomi, föredragande Kieran McCarthy (IE–EA)

Tjänstepaketet: en tjänsteekonomi som fungerar för européerna, föredragande Jean-Luc Vanraes (BE–ALDE)

Att stärka den territoriella motståndskraften: Förbättra regionernas och kommunernas möjligheter att bemöta globaliseringen, föredragande Micaela Fanelli (IT–PES)

Praktisk information :

Inledningssession ( #CoRplenary & #EURegionsWeek ):

Var: Europaparlamentets plenisal, rue Wiertz/Wiertzstraat 60

När: måndagen den 9 oktober; kl. 14.30–16.30.

o Inledningssessionen direktsänds på ReK:s webbplats

o Medieprogrammet för Europeiska veckan för regioner och städer

ReK:s plenarsession (#CoRplenary):

Var: Charlemagnebyggnaden (Europeiska kommissionen), Rue de la Loi/Wetstraat, Bryssel

När: tisdagen den 10 oktober, kl. 15–21, onsdagen den 11 oktober, kl. 9–13.

o Här hittar du dagordning och dokument till plenarsessionen

o Plenarsessionen direktsänds på ReK:s webbplats

o Plenarsessionens medieprogram

Kontakt : PresseCdr@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023